Společnost


Jana Radová

Počet nahlášených stížností:177
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 26 stížnostech.

#8563Nedodání zaplaceného zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 8 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
02.12.2015, před 5 lety

Václav Blažek

Znění stížnosti

Dne 14.10.2015 jsem si na internetu na stránce www.vyprodej-zbozi.cz objednala zboží v hodnotě 775,-. V zápětí mi byl poslán mail, abych zaplatila zboží na účet 270312549/0300. To jsem udělala a čekala jsem několik dní, až mi příjde zboží. 23.10.2015 jsem na mail vyprodej-zbozicz@seznam.cz pslal paní, jestli se nestala chyba v platbě a jestlí došly peníze. 4.10. mi paní odepsla, že peníze došly a čeká až dojde zboží ze skladu. Toto se opakovalo ještě 7x, pokaždé mě paní ujišťovala, že zboží následující den pošle. Do dneška 2.12. mi nic neodšlo, telefon nikdo nezvedá a už ani nereaguje na maily.


Produkt

Dětské osušky Monster High, Sponge Bob, Angry Birts, Zombies, Mickey Mouse s kamarádem Pluto, plus pošta, celková částka 775,-, číslo objednávky 19191452, objednáno 14.10. 2015


Požadované řešení

Požaduji objednané zboží nebo vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.12.2015 10:54, před 5 lety

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu. Jestliže prodávajícího zboží nedodá, upozorní jej spotřebitelka, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky). Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Nereaguje-li prodávající na elektronickou komunikaci, je vhodné zaslat výzvu k plnění a případně i odstoupení od smlouvy písemně, nejlépe doporučeně s dodejkou (doporučujeme ponechat si kopii výzvy a odstoupení), a to na aktuální adresu uvedenou ve veřejném rejstříku (Jana Radová, Malkovského 597, 199 00, Praha - Letňany). Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, popř. odstoupení od smlouvy, předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné, za předpokladu, že odesílatel je schopen prokázat odeslání zásilky.

Pokud podnikatelka jednala s úmyslem nedodat zboží, může se jednat i o trestný čin podvodu, případně přestupek proti majetku. Je tedy vhodné podat trestní oznámení a informovat Policii ČR, jejímž úkolem je podaná trestní oznámení vyhodnotit, shromáždit důkazy a stanovit další postup. Je také na místě úřady požádat, aby informovaly oznamovatele, jak bylo s oznámením naloženo.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.3.2016 12:18, před 5 lety

Podnikatel byl o podané stížnosti informován, bohužel však dosud neprojevil zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.
V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.