Společnost


VIAVOX, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:11
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#8612Nevrácení zůstatků po ukončení členství - od roku 2013!!!

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 11 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.12.2015, před 8 lety

Jana Pavelcová

Znění stížnosti

Do společnosti jsem vstoupila za účelem úspor na telefonních hovorech. Podmínkou byly kauce...vše jsem dodržovala. Členství jsem ukončila. Několikrát jsem urgovala vrácení peněž - bezvýsledně. Na další urgenci z 24.7.2013 mi bylo odpovězeno až 22.8.2013 s tím, že se nespotřebované kauce evidují v komunikacích, DO KTERÝCH JSEM JIŽ NEMĚLA PŘÍSTUP.


Produkt

VRÁCENÍ ZŮSTATKU


Požadované řešení

VYPLATIT (VRÁTIT) ZŮSTATKY Z MÉHO ÚČTU.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.12.2015 14:41, před 8 lety

Byla-li sjednána vratná záloha, má společnost povinnost ji vydat v případě, že zanikl smluvní závazek, ke kterému se záloha vztahovala. Skončením smlouvy tedy zanikl i právní důvod pro držení zálohy. Získá-li někdo na úkor jiné osoby majetkový prospěch bez právního důvodu, jedná se o bezdůvodné obohacení. V takovém případě má ten, kdo se bezdůvodně obohatil, povinnost vydat poškozenému to, oč se obohatil. Spotřebitelka by měla společnost vyzvat k vydání majetkového prospěchu. Obohacený má povinnost plnit bezprostředně po výzvě. Pokud tento závazek nesplní řádně a včas, ocitá se v prodlení a spotřebitelka má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Nereaguje-li společnost na elektronickou komunikaci, je vhodné ji vyzvat písemně za pomoci poskytovatele poštovních služeb (ponechat si dodejku a kopii výzvy pro případné dokazování).

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.4.2016 12:07, před 7 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.