Společnost


Beko Česko s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#8743Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 30 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.12.2015, před 5 lety

Miroslav Caha

Znění stížnosti

Dobrý den.
30.11.2015 jsem zakoupil kombinovanou lednici BEKO CSA34023X v provedení "nerez" s prodlouženou zárukou na 5 let.
V září 2011 byla lednice reklamovaná z důvodu rezavění "nerezových" dveří, lednici prohlédnul servisní technik, reklamace byla uznána pro vadu materiálu a vada byla odstraněna - technik dveře vyměnil za nové.
(mimo tuto reklamaci, byla lednice reklamována ještě 2x pro jiné vady, 1x uznána, 1x neuznána)
Po nějaké době se však koroze objevila i na nových "nerezových" dveřích, stejnou vadu jsem tedy 18.11.2015 reklamoval znovu. Lednici přijel prohlédnou servisní technik, který se pokusil dveře vyčistit průmyslovým čističem - což samozřejmě rez neodstranilo. Dle montážního listu, který mi po prohlídce zaslal, dále provedl kontrolu, že lednice není provozována ve vlhkém prostředí. V montážním listu není žádná zmínka o nějaké zjištěné vadě. Poté mi přišlo vyjádření od výrobce, že reklamace je zamítnuta z důvodu nesprávné údržby, údajně pro poškození čistícím prostředkem - což odmítám, lednice je po celou dobu provozována a udržována podle pokynů v návodu k použití, přiloženého k lednici.

Proti zamítnutí reklamace jsem se odvolal, na což jsem už nedostal žádnou odpověď.

Jak je možné že stejná závada je posuzována při každé reklamaci jinak? Jak jsem uvedl, jedná se již o druhou stejnou závadu, při první reklamaci byla technikem posouzena jako vada materiálu. Nyní se vada projevila naprosto stejně. Zdůvodnění na základě čeho technik dospěl k poškození čistícím přípravkem jsem nedostal, i když jsem o něj žádal (žádné poškození na lednici není patrné, kromě koroze).

Domnívám se, že jde ze strany výrobce pouze o snahu vyhnout se záručnímu plnění z důvodu, že vada byla hlášena před skončením záruční doby. Napovídá tomu i průběh předchozí reklamace, kdy byla stejná vada bez okolků uznána a odstraněna.

Děkuji
M.C.


Produkt

Kombinovaná chladnička Beko CSA 34023 X, číslo záručního listu/certifikátu 196982, v.č. 1015363406


Požadované řešení

Výměna rezavých dveří v rámci záruční opravy.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.12.2015 13:15, před 5 lety

Jestliže prodejce reklamaci neuznává, může se spotřebitel obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku. V posudku by se znalec měl zaměřit na existenci a povahu vady a také by se měl vyjádřit k vlastnímu odůvodnění reklamace. Seznam znalců je k dispozici na www.dtest.cz/soudni-znalci nebo na www.justice.cz, kde si spotřebitel může vybrat dle oboru a kraje. Se znalcem se doporučujeme předem domluvit na ceně znaleckého posudku a době jeho vyhotovení. Pokud posudek vyjde ve prospěch spotřebitele, má spotřebitel nárok na úhradu nutných nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly, a právo na řádné vyřízení reklamace. V případném soudním sporu se také vylepší důkazní postavení spotřebitele.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.4.2016 10:12, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.