Společnost


Česká pošta, s.p.

Počet nahlášených stížností:2042
Z toho za letošní rok:305
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 31 stížnostech.

#8771Doručování

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 den 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.12.2015, před 4 lety

šárka Malá

Znění stížnosti

Po dlouhé době jsem se rozhodla nechat si poslat dobírku českou poštou a opět problém. V Pátek sms převzetí balíku českou poštou v pondělí sms dnes vám bude doručena zásilka a v 22 hod sms z technických důvodů nebude balík doručen. V úterý sms dnes vám budeme doručovat zásilku a v 16 hod sms doručovací pokus nebyl úspěšný. Jsem matka na mateřské a tahat kočár a balík zároveň není zrovna jednoduché. Pokaždé když něco objednám tak to nedoručíte a to jsem kvůli tomu už druhý den doma když napíšete že to doručíte a nepotřebuji dát vědět jestli to přivezete ráno nebo odpoledne ale doručit by jste to mohli!!!!!!!!! Poštovné je na to drahé dost!!!! žádám o zlepšení služeb...
Děkuji Malá
Jánská
Mnichovice 25164


Produkt

dobírka číslon dr4647011176c


Požadované řešení

Doručování zásilek!!!!!!!!


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.12.2015 09:57, před 4 lety

Dodání zásilky je upraveno v části třetí poštovních podmínek, čl. 23 a násl. Pokud adresát není zastižen na uvedené adrese, může pošta vydat zásilku osobě, která se pohybuje v určených prostorách a souhlasí s tím, že ji adresátovi předá. Není-li takový postup možný, pošta adresátovi některým ze způsobů uvedených v čl. 24 odst. 2, 3 a 6 poštovních podmínek předá písemnou výzvu, aby si poštovní zásilku vyzvedl v určené lhůtě u stanovené pošty. U typů různých zásilek se objevují odlišnosti (do vlastních rukou adresáta x výhradně do vlastních rukou adresáta).

Obecně lze ale uzavřít, že podnik je povinen se o doručení prokazatelně pokusit a následně o uložení zásilky informovat. Pokud tak neučiní, je možné podat stížnost přímo poště.

Česká pošta ve svých obchodních podmínkách na internetových stránkách https://www.ceskaposta.cz/sluzby/baliky/cr/balik-do-ruky uvádí k doručování balíku do ruky následující základní informace:

Ve všední dny doručujeme mezi 8:00-16:00 hodinou, ve vybraných lokalitách až do večerních hodin v rozmezí 14:00-19:00 hodin, v Praze od 14:00-20:00 hodin.

Pokud adresátovi nevyhovuje navrhovaný čas a způsob doručení, může prostřednictvím nového interaktivního webového formuláře na www.ceskaposta.cz/zmenadispozice v den podání jednorázově změnit dispozice nakládání s balíkem dle svých časových možností a požadavků.

Pokud adresát nebyl zastižen, může se dohodnout na opětovném doručení v jiném termínu, který bude lépe vyhovovat.

Pokud potřebuje adresát zajistit, aby byl balík doručen opravdu přednostně, nejpozději do 14:00 hod nebo i v sobotu, může využít doplňkovou službou „Garantovaný čas dodání“. Balík pak bude doručen nejpozději do 14:00 hodin, ve vybraných lokalitách ještě dříve do 12 hodin nebo také v sobotu.

Česká pošta, s.p. se rozhodla nevyužít službu VašeStížnosti.cz pro řešení sporů se svými zákazníky. Vzhledem k tomu, že je námi poskytované mimosoudní řešení sporů založeno na principu dobrovolnosti, bude stížnost uzavřena.

Toto rozhodnutí je podpořeno faktem, že Česká pošta shledává svůj systém pro příjem, evidenci a řešení stížností jako dostatečný. Dle vyjádření České pošty přijme podání týkající se služeb poskytovaných Českou poštou nebo jednání jejích zaměstnanců kterákoliv organizační jednotka. Podání mohou být uplatněna telefonicky, osobně, dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou.

Pro úplnost přikládáme odkaz, který obsahuje kontakt na poštovního ombudsmana: http://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/kontakty/postovni-ombudsman.