Společnost


Irina Arkhipova

Počet nahlášených stížností:16
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#8929Zamítnutá reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

6 měsíců 6 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
22.12.2015, před 8 lety

Jana Salcmanová

Znění stížnosti

Koupila jsem dceři boty, kterým se po 3 týdnech užívání rozbil zip, odloučila se umělá část zipu od tkaniny.Boty jsem šla vzápětí reklamovat.Prodavačky mi nechtěly boty přijmout do reklamace, že se na zip nevztahuje záruka a že si mám přečíst příbalový letáček.Což jsem udělala a žádnou zmínku o zipu jsem nenašla.Příbalový leták obsahuje takové informace, že by člověk vlastně neměl boty 2 roky vůbec nosit,aby neporušil doporučení firmy, která boty prodává..Trvala jsem na tom, aby mi obuv byla vzata do reklamace, což nakonec prodavačka učinila.Po 30 dnech mi v obchodu přinesly boty a daly doklad, že moje žádost je zamítnutá, protože zip byl prý mechanicky poškozen.Myslím si ale, že boty žádný znalec neviděl a že byl jen k našim botám přiložen list papíru.Zip byl používán běžným způsobem,ale podle mého byl nekvalitní a nevydržel běžné používání..
Leták obsahuje i klamné informace o jakosti produktu Vysoce módni obuv, na které se prý záruční doba nevztahuje!!!


Produkt

Vysoce modni obuv, Zn.Desun, vyšší boty na šněrování i zip s designem motýlů


Požadované řešení

Požaduji vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.12.2015 02:40, před 8 lety

I pro reklamaci obuvi označené jako vysoce módní platí dvouletá záruční doba. Od té je ale třeba odlišit předpokládanou životnost bot, která je zejména u vysoce módní obuvi omezená. Označování obuvi tímto způsobem je tedy v souladu se zákonem, ale obchodníci by toho neměli zneužívat. Prodávající je povinen označení vyznačit přímo, viditelně, srozumitelně a trvale alespoň na jednom půlpáru obuvi.

Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, tak jako v tomto případě, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná již při převzetí. Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Zamítl-li prodávající reklamaci z důvodu uvedeného v zákoně (odpovědnost za vady se dle občanského zákoníku nevztahuje na běžné opotřebení věci dle § 2167 písm. b) a na mechanické poškození výrobku § 2170) a spotřebitel se zamítnutím nesouhlasí, je na něm, aby prodávajícímu prokázal, že se jedná o závadu, na kterou se vztahuje záruka. V daném případě, že vady reklamovaného zboží jsou způsobeny okolnostmi, za které je plně odpovědný prodejce (tedy nekvalitním, nesprávným provedením výrobku, popřípadě použitím nekvalitních materiálů). Takovým spolehlivým důkazem bude posudek znalce z oboru.

Prokáže-li posudek znalce nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znalečného). Seznam znalců nalezne spotřebitel na stránkách www.justice.cz nebo na https://www.dtest.cz/soudni-znalci podle oboru a kraje a sám si zvolí dle svého uvážení osobu znalce. Rovněž lze kontaktovat ITC Zlín - Institut pro testování a certifikace (www.itczlin.cz). Ceny znaleckých posudků se mohou lišit, proto spotřebiteli doporučujeme kontaktovat více soudních znalců a poměřit cenové nabídky, za kterých jsou ochotni znalecký posudek vypracovat.

V tomto případě je rovněž podstatné, zda prodejce své zamítavé stanovisko k uplatněné reklamaci náležitě odůvodnil, a to rovněž i ve vztahu k projevům vady při přebírání výrobku do reklamace. Tedy zda se podnikatelka skutečně zabývala vytýkanou vadou. Není totiž možné zamítnout reklamaci, z důvodu, který není příčinou reklamované závady. Spotřebitel má ze zákona o ochraně spotřebitele nárok na písemné potvrzení a náležité odůvodnění zamítavého stanoviska k uplatněné reklamaci, tak aby bylo přezkoumatelné znalcem z oboru, popřípadě v soudním řízení. Plnění této povinnosti prodávajícího podle § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele dozoruje Česká obchodní inspekce, které může spotřebitel podat podnět k zahájení kontroly u podnikatele, pokud se podnikatel nebude uvedeným ustanovením zákona řídit.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.6.2016 16:29, před 7 lety

Podnikatelka byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.