Společnost


Jadako s.r.o.

Počet nahlášených stížností:45
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

77%
23%
Toto skore je založeno na 9 stížnostech.

#8988Nekomunikace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 22 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
28.12.2015, před 7 lety

Antonín Vokál

Znění stížnosti

4.12.15 ok.18.21 jsem obdržel na emailu pokyny pro platbu voušru na zakoupení 1Ks Usb 32Gb Super kovový od spol.sleviskozaložil jsem si učet u sleviska.Asi v 19.02 téhož dne jsem převedl požadovanou částku-internet bank.cca 328.Kč.Do formuláře jsem,ale zapomněl zadat variabilní symbol.Vše jsem se snažil řešit nejprve telefonicky,kde mi na druhý den bylo sděleno,abych zavolal na druhý den v 11.00,že to bude řešit paní učetní-samozřejmě mě nikdo nevzal telefon ani na několik pokusů.Nepomáhal email,facebook,četné telefony,ani,několikeré zaslané sms zprávy s mými udaji-jakož je email,telefon,číslo učtu:jejich je:2700802441/kod banky:2010 Voucher:varibilní symbol:15906934,referenční čísl.transakce:15120401WAJ9.Také jsem je žádal,aby mě popř. peníze vrátily.Opět bez reakce.S takovouto službou není absolutně možná komunikace! O ničem co se jí nehodí.


Produkt

Zakoupen 4.12.2015 voucher na 1X usb flasch disk 32Gb za 338.Kč Zaplaceno převodem.


Požadované řešení

Navrhuji buď vrácení částky 338.Kč,nebo službu sladit udaje,a zaslatČeská spořitelna, a.s.
Klientské centrumSERVIS 24
Oznámení o zadání domácí platby
---------------------------------------------------------------------

Jméno majitele / název účtu: Antonín Vokál
---------------------------------------------------------------------
BANKOVNÍ SPOJENÍ KLIENTA

Číslo účtu 238552083
Kód banky 0800
Měna účtu CZK
---------------------------------------------------------------------
BANKOVNÍ SPOJENÍ PŘÍJEMCE

Číslo účtu 2700802441
Kód banky 2010
---------------------------------------------------------------------
ÚDAJE O PLATBĚ

Částka v měně transakce 338,00 CZK

Datum splatnosti 4.12.2015
Zpráva pro plátce Potvrzení o přijetí platby
338,
Zpráva pro příjemce Platba za kovovou flesch
32gb
---------------------------------------------------------------------

Operace byla přijata 4.12.2015 19:01:53. Referenční číslo transakce je 15120401WAJ9.

Tento e-mail je zasílán automaticky, prosíme, neodpovídejte na něj.
Obecné informace se dozvíte na csas@csas.cz
nebo na naší bezplatné infolince 800 207 207.
Děkujeme Vám za využívání služeb SERVIS 24.

SECSU006 07/2013
zakoupenou flasch disk 32Gb Kovovou super.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.12.2015 12:45, před 7 lety

Kupní smlouva byla uzavřena a prodávající má povinnost dodat objednané zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Jestliže zboží nedodá ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu spotřebitelem, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit podle § 1978 občanského zákoníku.

To znamená, že spotřebitel má právo prodávajícího upozornit, že nedodal zboží včas a poskytnout prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží s tím, že pokud v této lhůtě nebude zboží dodáno, lhůta již nebude prodloužena a bude platit, že marným uplynutím lhůty spotřebitel od smlouvy odstoupil (§ 1978 odst. 2 obč. zák.). Dodatečnou přiměřenou lhůtu k plnění lze poskytnout i mlčky. Po jejím marném uplynutí může spotřebitel od smlouvy odstoupit.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění; spotřebiteli tedy odstoupením vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu. Až po uplynutí této lhůty se subjekt ocitá v prodlení a je nutné mu určit dodatečnou lhůtu k plnění.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli finanční prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.3.2016 17:56, před 6 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.