Společnost


INTERNET PORTAL s.r.o.

Počet nahlášených stížností:48
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 14 stížnostech.

#9087Požadavek na zrušení předplatného

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 dny 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
04.01.2016, před 7 lety

Jiří Výchopeň

Znění stížnosti

Dne 17.12.2015 jsem poslal písemnou výpověď zaslanou na adresu: Internet portal s.r.o. seznamte.se Bílá - Vlčetín 44 Hodkovice nad mohelnou a uvedl požadavek na zrušení předplatného plus registrační e-mail, profilovou přezdívku a vlastnoruční podpis.
Do teď nebylo předplatné ani účet zrušeny s tím, že jediné co vím tak jim nedošel dopis který byl odeslán na přesnou adresu v obchodních podmínkách a došel viz. RR118796684CZ - https://www.postaonline.cz/trackandtrace/-/zasilka/cislo?parcelNumbers=RR118796684CZ.

Členvství bylo placené online platbou nebo kreditní kartou.


Požadované řešení

Zrušení předplatného.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.1.2016 09:11, před 7 lety

Obchodní podmínky poskytovatele služby jsou součástí uzavřené smlouvy a upravují rovněž možnosti a způsoby ukončení smluvního vztahu.

V obchodních podmínkách obchodní společnosti Internet portal s.r.o. je stanoveno v bodě 14. ohledně ukončení smluvního vztahu, že uživatel, který využívá předplatného služeb portálu má právo kdykoliv ukončit svůj smluvní vztah s provozovatelem, a to písemnou výpovědí adresovanou na sídlo provozovatele specifikované v čl. 2 těchto všeobecných obchodních podmínek. Před odesláním je třeba oznámit ukončení na podpoře portálu. V takovém případě provozovatel nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude shora uvedené ukončení účtu nebo předplatného doručeno, ukončí předplatné nebo smaže účet uživatele a ukončí také jeho předplatné.

Pokud byla uživatelem služeb vypovězena smlouva výše uvedeným způsobem prokazatelně na adresu sídla podnikatele, není oprávněn poskytovatel služby účtovat nadále platby za služby.

Platí, že právní jednání (výpověď) působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde; zmaří-li vědomě druhá strana dojití, platí, že řádně došlo. Pokud by nebyla zásilku převzata, je nutné vycházet z ustanovení § 573 občanského zákoníku, který upravuje domněnku doby dojití tím způsobem, že se má za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání.

Pokud tedy byla uživatelem služeb prokazatelně doporučeným dopisem vypovězena smlouva podle čl. 14 obchodních podmínek, není poskytovatel služby oprávněn účtovat nadále platby za služby. Pokud spotřebitel touto formou vypověděl prokazatelně (dopisem doporučeně) členství, je zapotřebí upozornit na tuto skutečnost společnost a doložit podacím lístkem a kopií učiněné výpovědi. Tímto způsobem spotřebitel bude moci prokázat, že službu řádně vypověděl.

Případné jakékoli další strhávání peněžité částky z účtu spotřebitele podnikatelem, by bylo nutné hodnotit jako vznik bezdůvodného obohacení na straně společnosti, které je společnost povinna vydat.

Reakce společnosti

Publikováno
6.1.2016 14:03, před 7 lety

Dobrý den.
Vaše předplatné bylo po doručení dopisu ukončeno v souladu s Obchodními podmínkami. Z dopisu nebyl zřejmé, že chcete i vymazat profil. Váš profil tedy vymažeme, jak si přejete.

Vše tedy bylo vyřešeno k Vaší spokojenosti a v souladu s Obchodními podmínkami.


Přejeme Vám pěkný den.


Tým Internet Portal s.r.o.

Uzavření stížnosti

Publikováno
6.1.2016 18:49, před 7 lety


Jiří Výchopeň

Hodnocení:

Komentář: Konečně. Hlavně, že se to vyřešilo. Děkuji D Testu za pomoc jelikož seznamte.se podpora byla opravdu jako zaseknutá.