Společnost


HUSKY CZ s.r.o.

Počet nahlášených stížností:4
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#9108Nevrácení peněz za reklamaci

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 24 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
05.01.2016, před 6 lety

Tereza Feixová

Znění stížnosti

Přes elektronický e-shop, jsem si zakoupila batoh. Který jsem musela reklamovat. Reklamaci jsem uplatnila v jednom z kamenných obchodů dne 20.10.2015, konkrétně v Teplicích. Dne 26.11. jsem však neměla, žádné informace o reklamaci ani peníze vrácené na účtě. Rozhodla jsem se napsat email prodejci. Dostalo se mi odpovědi, že batoh je od 13.11. v obchodě, kde jsem ho reklamovala a byla jsem o tom informována. V reklamačním listě jsem měla uvedené telefonní číslo, na které mě nikdo neinformoval v reklamační lhůtě 30 dnů. Z toho důvodu jsem si batoh nevyzvedla a předpokládala vrácení peněz. Na kterém jsem dále trvala. Načež mi nikdo neodpověděl, byla jsem nucena psát další email. (1.12.) Odpověď zněla : ,,Zatím Váš dotaz řešíme. Budeme Vás kontaktovat v nejbližší době o jeho závěru." O týden později ( 7.12.) mi přišel email: ,,Vaší reklamací jsme předali na účtárnu s žádostí na dobropis." Pod pojmem dobropis jsem si představila poukázku, v hodnotě reklamovaného zboží, kterou uplatním pouze v jejich obchodě. O to jsem neměla zájem a dozvěděla se, že na to nemusím přistoupit. Napsala jsem email, že nesouhlasím s dobropisem. Obchod mi odpověděl: ,, dobropis=vrácení peněz.
Nicméně nyní 5.1.2016 stále nemám své peníze na učtě..


Produkt

Batoh Husky Bark 9 litrů (modrá) , Kód: 3H3-6996


Požadované řešení

Vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.1.2016 16:24, před 6 lety

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Jak rozhodl Nejvyšší soud ČR v rozsudku sp. zn. 33 Cdo 3228/2009 ze dne 27. 7. 2011 pojmu "vyřídit" odpovídají významově slova "urovnat", "uspořádat", popř. "vybavit". Všem těmto výrazům je společné to, že ten, kdo v tomto smyslu jednal, docílil stavu, v němž se již nebude muset "vyřízenou" věcí zabývat. S přihlédnutím k vysvětlenému významu použitého pojmu "vyřídit" lze logickým výkladem daného ustanovení dojít k závěru, podle něhož přijal-li prodávající od spotřebitele, který jej kontaktoval, věc k reklamaci, pak k vyřízení reklamace dojde až v okamžiku, kdy prodávající spotřebitele vyrozumí (ať už písemně nebo osobně) o tom, jakým způsobem byla reklamace vyřízena (tedy zda byl s reklamací úspěšný či nikoli). Teprve tehdy je možno reklamaci považovat za vyřízenou - prodávající se jí již nebude muset zabývat. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace, pokud její poslední den připadá na víkend či svátek, prodlužuje se lhůta až do následujícího pracovního dne. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a spotřebitel má pak právo od smlouvy odstoupit dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

Pokud bylo takto odstoupeno od smlouvy, ale společnost stále nevrátila spotřebitelce peněžní prostředky, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Reakce společnosti

Publikováno
6.1.2016 10:19, před 6 lety

Dobrý den,
zákazník reklamoval zboží 20.10. My jsme reklamaci vyřešili opravou a 12.11. zaslali zpět na prodejnu do Teplic. Prodavači se nepodařilo zákazníka kontaktovat a zákaznice posléze chtěla vrátit peníze, protože nebyla kontaktována do 30 dní.
V současné době se čeká na potvrzení z účtárny a odeslání peněz na účet.

dTest bychom chtěli poprosit o obecné vyjádření, jak postupovat když zákazníka nelze kontaktovat, protože nebere telefon a jiný kontaktní údaj nebyl pro reklamaci poskytnutý. Jak je to potom s termínem vyřízení reklamace? Z naší strany byla reklamace vyřízena v termínu a za neochotu zákazníků (často i úmyslnou) zvedat neznáme telefony bohužel nemůžeme.

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.1.2016 12:16, před 6 lety

K tomu, aby mohla být reklamace vyřízena řádně a včas, je také požadována potřebná součinnost spotřebitele. Pokud spotřebitel úmyslně maří pokusy prodávajícího doručit mu zprávu o vyřízení reklamace, jde to k jeho tíži. Prodávající však musí prokázat, že se opravdu pokoušel spotřebitele informovat o vyřízení reklamace. Výše uvedené platí také pro případy, kdy spotřebitel uvede nesprávné kontaktní údaje. Nehodlá-li spotřebitel své kontaktní údaje uvést vůbec, bylo by vhodné jej upozornit na fakt, že pokud tyto údaje zatají, musí se o výsledek vyřízení reklamace zajímat sám a pokud tak neučiní, musí snášet důsledky, které pro něj z jeho nečinnosti v tomto směru vyplynou.

Stížnost nyní přeřazujeme na spotřebitelku, která má možnost na vývoj případu reagovat, případně jej uzavřít.

Reakce spotřebitele

Publikováno
6.1.2016 12:35, před 6 lety


Tereza Feixová

Dobrý den,
kontrolovala jsem telefonní číslo na reklamačním listě zda-li je správné, bylo. Žádný hovor jsem nezaznamenala či sms. Ani při zpětné kontrole. Kontrolovala jsem i číslo a email uvedené na faktuře, který měl prodávající k dispozici. Ani zde jsem nenašla žádné informace o reklamaci. Nejedná se tedy o úmysl z mé strany.

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.1.2016 12:55, před 6 lety

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má nyní možnost vložit ke stížnosti své vyjádření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.6.2016 17:01, před 6 lety

Společnost již neprojevila zájem se k případu dále vyjadřovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.