Společnost


Jana Radová

Počet nahlášených stížností:177
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 26 stížnostech.

#9114Podvodný eshop

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

5 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
05.01.2016, před 4 lety

Zuzana Marešová

Znění stížnosti

Tvz. Jana Radová neexistuje, objednala jsem zboží, zaplatila. Zboží nedorazilo, a tak jsem začala pátrat. Na výpisu z mého účtu je její jméno Aneta Giňová. Jedná se o podvodný eshop a nás, co jsme neletěli je víc. Jak je možné se s ostatními spojit a podat trestní oznámení. Mě okradla asi o 600,- Kč, ale vadí mi, že její wwww
stránky stále fungují a budou další, co jí naletí.


Produkt

plyšové hračky minecraft


Požadované řešení

chci vrátit peníze, ale to prozatím není možné. Pokud je nevrátí, chtěla bych se spojit s ostatními a podat trestní oznámení.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.1.2016 10:09, před 4 lety

Dodací podmínky zveřejněné provozovatelem uvedeného internetového obchodu na http://www.vyprodej-zbozi.cz/OBCHODNI-PODMINKY-a3_0.htm, jsou následující:

"Zboží je dodáváno ve lhůtě 2-10 dnů, ve výjimečných případech, může být dodací lhůta i delší, v případě, že bude doba dodání delší než 10 dní - bude obchodník o této skutečnosti informovat spotřebitele emailem. Zboží je doručováno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce. O odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu."

Uvedené obchodní podmínky jsou závazné nejen pro spotřebitele, ale i pro prodejce.

Kupní smlouva byla v daném případě uzavřena a spotřebitelka uhradila požadovanou cenu za zboží a jeho dodání ve výši 600,- Kč. Prodávajícímu vznikla povinnost dodat objednané zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Jestliže zboží nedodá ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit podle § 1978 občanského zákoníku.

To znamená, že spotřebitel má právo prodávajícího upozornit, že nedodal zboží včas a poskytnout prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží s tím, že pokud v této lhůtě nebude zboží dodáno, lhůta již nebude prodloužena a bude platit, že marným uplynutím lhůty spotřebitel od smlouvy odstoupil (§ 1978 odst. 2 obč. zák.).

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění; spotřebiteli odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na emailovou korespondenci ani nezvedá telefon, je vhodné zvolit komunikaci písemnou prokazatelnou formou (doručeně, nejlépe s dodejkou), a to na aktuální adresu uvedenou ve veřejném rejstříku (Jana Radová, Malkovského 597, 199 00, Praha - Letňany). Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, popř. odstoupení od smlouvy, předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli finanční prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nezavazuje k podání žaloby k soudu. Dlužníka jejím zasláním věřitel zároveň upozorní, že má možnost uhradit dluh bez dalších soudních nákladů.

Pokud spotřebitel výše uvedené kroky již učinil(zaslaná výzva k plnění se stanovením konkrétní lhůty ke splnění dluhu)a podnikatelka přesto nesplnila svůj závazek ve stanovené lhůtě spotřebitelem, pak má spotřebitel rovněž možnost podat i trestní oznámení Policii ČR pro trestný čin poškozování spotřebitele.

Jedná se o speciální případ podvodu, který je přísněji trestný než podvod dle § 209 TZ, protože u prodeje zboží v obchodě se předpokládá vyšší důvěra zákazníka v poctivost prodeje. K trestní odpovědnosti se vyžaduje způsobení škody nikoli nepatrné (alespoň 5000,- Kč), je-li více poškozených způsobená škoda podnikatelkou se sčítá.

V tomto případě by bylo možné podat hromadné trestní oznámení, kdy se mohou poškození dát dohromady, aby bylo z podání zřejmé, kolik je poškozených. Nicméně není to nutností. Policie ČR jedná z úřední povinnosti, a proto by měla podaná trestní oznámení vyhodnotit, sesbírat důkazy a stanovit další postup, který se bude reflektovat její zjištění.

Trestní oznámení může spotřebitel podat na všech služebnách Policie ČR nebo na státním zastupitelství, a to písemně nebo ústně do protokolu. V rámci trestního oznámení je vhodné požádat úřady o informaci, jak bylo s oznámením naloženo. V této fázi je také vhodné vznést požadavek na náhradu škody vůči pachateli

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.1.2016 12:14, před 4 lety

Spotřebitelka nám zaslala následující vyjádření:

Paní Radová patrně vůbec neexistuje, ale díky dTestu mně zboží dodala. Mohu jen doporučit, pokud jste zboží nedostali, nahlaste to na policii, všechny poškozené "sečtou" dohromady a bude soud. Nejlepší nic u ní neobjednávat.

Zboží jsem díky dTestu obdržela. Děkuji