Společnost


24 mall s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#9118Krbová kamna BRONPI - logo

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 29 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
05.01.2016, před 7 lety

Martin Goby

Znění stížnosti

Dne 22.6.2015 jsme si objednali u společnosti přes internet rohová krbová kamna BRONPI. Ty byly dodány bez problémů. Po instalaci kamen,při prvním zatopení dne 9.9.2015 jsme s manželkou zjistili, že logo umístněné v pravé části kamen, těsně nad popelníkem je rozteklé a část ho skápla na podlahu. Při dotyku jsem si zjistil, že logo BRONPI je z měkkého plastu, které bylo na kamnech nalepeno. Dne 11.9.2015 jsem e-mailem informoval prodejce s tím, že požaduji zaslání nového, tepelně stálého loga, nebo aby zvážil jinou formu kompenzace. Od firmy jsme dostali dne 16.9.2015 e-mailem odpověď, že firma vše vyřeší s dodavatelem. V listopadu 2015 nám firma 24mall s.r.o. poslala doporučeně nové logo. Při vybalení jsem zjistil, že se jedná o stejný materiál. Jde tedy o plast, který se při zahřátí začne škvařit a rozpouštět. Z tohoto důvodu jsem logo na kamna nenalepil. E mailem jsme se proti vyřízení reklamace tímto způsobem ohradily. Odpovědí je, že logo dodalo oficiální zastoupení firmy Bronpi, a že více dělat nemohou. Na další náš E-mail už firma 24mall již nereagovala.


Produkt

firemní znak na výrobku - krbových kamnech byl z měkkého plastu - BRONPI


Požadované řešení

Jak již jsem napsal firmě 24mall. Jedná se sice jen o kosmetickou vadu výrobku, ale je to stejné jako u auta. Když by na kapotě vozu, který by jste si koupili byl znak z papíru, který by se při první jízdě v dešti rozpustil, taky by jste požadovali nový. Požadujeme tedy tepelně stálý znak, který lze na kamna přilepit. Druhou možností je finanční kompenzace.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.1.2016 11:31, před 7 lety

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Prodávající tedy odpovídá za to, že zboží má vlastnosti, které popisuje a hodí se k danému účelu. Je zřejmé, že logo z plastu umístěné na výrobku jako jeho součást se nehodí k účelu, ke kterému se věc (kamna) obvykle používá, tedy se při použití kamen roztaví a znehodnotí.

Spotřebitel má právo takové vady reklamovat, a to pro nesplnění jakosti při převzetí podle § 2161 spolu s § 2169 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zde je však stanovena jistá hierarchie nároků. Primárně by měl mít právo na bezplatné odstranění vady. Dále, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, právo na dodání nové věci bez vad. Není-li možný žádný z předchozích postupů, může spotřebitel jako kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Z uvedeného vyplývá, že nárok na odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit až po té, co nelze věc opravit nebo vyměnit za stejný bezvadný kus. Prodávající má na vyřízení reklamace 30 dnů.

Za opravu lze považovat i výměnu součásti věci či jejího příslušenství. V daném případě bude možno namítat, že reklamace nebyla vyřízena řádně (dodáním identického loga ze stejného materiálu), a trvat na jejím řádném vyřízení, tedy na dodání loga z jiného odolného materiálu, popřípadě přiměřené slevy.

Přiměřenost slevy je třeba odhadnout vzhledem k okolnostem. Je nutné vzít v potaz cenu vadné součástky, náklady spojené s její výměnou, jaký měla závada vliv na možnost užívání výrobku, případné estetické změny na výrobku atd. Zvlášť lze vyčíslit škodu, která spotřebiteli v souvislosti ze závadou vznikla. Přiměřená sleva se určí dohodou mezi oběma stranami. Pokud k dohodě nedojdete, může o přiměřené výši rozhodnout soud.

Za vyřízení reklamace je odpovědný ve vztahu ke spotřebiteli vždy prodejce (například pro případ následného soudního řízení), se kterým je jedině spotřebitel ve smluvním vztahu, nikoli výrobce (dodavatel zboží), který může být prodejcem pouze pověřen posouzením reklamované vady v rámci potřeby odborného posouzení.

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.4.2016 20:11, před 6 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.