Společnost


TPF group s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#9124Reklamace pobytu v Maďarsku

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 22 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.01.2016, před 7 lety

Zdeněk Krátký

Znění stížnosti

Zakoupil jsem pobyt v Budapešti, ale když jsem chtěl potvrdit, že pobyt platí, odpověděli mi, že voucher už byl použit, proto jsem nemohl z obavy, že nebudeme ubytováni odcestovat. Chci vrátit částku za pobyt a i nevyužité dálniční poplatky Slovenska a Maďarska. S portálem se nemohu přes mejl ani telefon spojit. Vše jsem jm popsal ve dvou mejlech, ale vůbec žádná reakce. Mejl ve kterém mi Maďarský hotel píše mám k dispozici v maďarštině i angličtině


Produkt

Inzerovaný pobyt portálem Slevoking Budapešť, hotel Stácio, 26.12. až 28.12.2015


Požadované řešení

Kompletní vrácení zaplacené částky za pobyt i za dálniční známky, které jsem samozřejmě k takovéto cestě zakopil.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.1.2016 14:43, před 7 lety

Dle čl. 10 odst. 1 Všeobecných obchodních podmínek společnosti TPF group s.r.o. (dále jen „VOP“) má spotřebitel právo na vrácení peněžních prostředků ze strany provozovatele webových stránek www.slevoking.cz , pokud byl dodán vadný kupón a z tohoto důvodu jej nebylo možné uplatnit u poskytovatele služby.

Vadný kupón je nutné reklamovat u provozovatele slevového portálu co možná nejdříve. Nereaguje-li společnost na elektronickou komunikaci, je vhodné podat reklamaci písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (nechat si kopii dopisu a dodejku pro případ soudního sporu). Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání. Od tohoto dne začíná běžet lhůta pro vyřízení reklamace.

Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.3.2016 19:14, před 7 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.