Společnost


Eduard Čeněk

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#9134Reklamace provedené práce

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 14 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.01.2016, před 6 lety

Marie Verichová

Znění stížnosti

Pan Čeněk započal rekonstrukci koupelny,jeho práce byla velmi nekvalitní,koupelna je naprosto nepoužitelná (zdi jsou křivé že nelze přidělat sprch.zástěnu,obklady na zdech na sebe nenavazují a jsou křivé,nedrží a opadávají ,odpad od sprchové vaničky protíká a hrozí promočeení stropu sousedům kteří pode mnou bydlí,navíc je vanička špatně vyzděná,kýve se a je nestabilní,nelze do ní ani stoupnout atd...)a přestože mi pan Čeněk sliboval záruku na práci 2 roky,na reklamaci nereagoval,na vady se nepřijel ani podívat,nebral mi telefon nebo se nechal zapírat.POžadovala jsem po něm aspoň vrácení adekvátní části peněz ,ale nehce slyšet ani o opravě a ani o vrácení peněz-vše se totiž musí vybourat a udělat znovu.Navíc pan Čeněk přijel první dva dny opilý,třetí den si šel dokonce zakouřit"trávu" a proto jsem po třech dnech ukončila veškerou spolupráci s ním.Jeho přičiněním mi vznikla dost velká škoda i na materiálu který se musí vybourat a nebude možné ho už použít


Produkt

Kontakt na živnostníka jsem našla na internetu a neměla jsem možnost kontroli jeho práce


Požadované řešení

Požaduji vrácení peněz které jsem odvedla za nekvalitní práci a jelikož pan Čeněk dělá vše proto aby se vyhnul jakékoliv odpovědnosti za stav mé koupelny,požaduji proto po něm i náhradu za materiál který byl už použit a který se na další rekonstrukci po vybourání nedá použít


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.1.2016 16:26, před 6 lety

Dal-li zhotovitel na dílo záruku, zavázal se, že dílo bude mít po určitou dobu obvyklé vlastnosti a bude způsobilé k použití pro obvyklý účel. Není-li tomu tak, je dílo vadné a zhotovitel odpovídá za nápravu. Spotřebitelka má právo požadovat odstranění vady opravou díla. Není-li to možné, může od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.

Pokud spotřebitelka uplatnila reklamaci, je zhotovitel díla povinen vydat jí potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnila, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitelka požaduje. O reklamaci musí být rozhodnuto ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a spotřebitelka má možnost od smlouvy odstoupit.

Nereaguje-li zhotovitel díla na elektronickou komunikaci, je vhodné podat reklamaci písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (nechat si kopii dopisu a dodejku pro případ soudního sporu). Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání. Od tohoto dne začíná běžet lhůta pro vyřízení reklamace.

Odmítá-li zhotovitel přijmout reklamaci, porušuje tím zákon o ochraně spotřebitele a dopouští se správního deliktu, za který mu může být udělena pokuta až do výše 3 000 000,- Kč. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitelka důvodné podezření, že společnost porušila povinnost uloženou jí zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad. Více informací o podání podnětu je možné vyhledat prostřednictvím následujícího webového odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.4.2016 15:03, před 6 lety

Podnikatel byl o podané stížnosti informován, bohužel však dosud neprojevil zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.
V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.