Společnost


Spojka Group s.r.o.

Počet nahlášených stížností:99
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#9141Nezrealizovaný pobyt - Český Krumlov

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 21 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.01.2016, před 4 lety

Gabriela Koždoňová

Znění stížnosti

Dobrý den, dne 12.5.2014 jsem zaplatila 2 vouchery v hodnotě 2998,- na pobyt v Českém Krumlově. Platba byla vámi přijata pod číslem 14011145. Objednali jsme si pobyt v penzionu (cca o 3 měsíce později), ale bylo nám řečeno, že nedostali zaplaceno od vaší zaplaceno, a proto nemůže být pobyt zrealizován. Snažila jsem se kontaktovat společnost Zapakatel.cz, ale nepodařilo se to. Teprve před několika dny se mi podařilo oslovit znovu tuto firmu a dostala jsem kontakt na vás.Ráda bych dostala svoje peníze zpět. Děkuji
Gabriela Koždoňová


Produkt

Český Krumlov 4 denní pobyt v penzionu s polopenzí č. 14011145


Požadované řešení

Ráda bych dostala zpět částku 2998,- ,kterou jsem zaplatila.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.1.2016 19:11, před 4 lety

Kupní smlouva byla uzavřena a prodávající má povinnost dodat objednaný voucher. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Jestliže voucher nedodá ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit podle § 1978 občanského zákoníku.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na emailovou korespondenci ani nezvedá telefon, je vhodné zvolit komunikaci písemnou prokazatelnou formou (doručeně, nejlépe s dodejkou), a to na adresu uvedenou ve veřejném rejstříku. Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, popř. odstoupení od smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli finanční prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nezavazuje k podání žaloby k soudu. Dlužníka jejím zasláním věřitel zároveň upozorní, že má možnost uhradit dluh bez dalších soudních nákladů.

Pokud podnikatel jednal s úmyslem nedodat zboží a je-li tímto způsobem poškozených více osob (způsobená škoda se sčítá), může se jednat i o trestný čin podvodu, případně přestupek proti majetku. V případě, že by bylo se subjektem zahájeno trestní řízení, bylo by možné požadovat náhradu škody v jeho rámci. Je tedy vhodné informovat Policii ČR, jejímž úkolem je podaná trestní oznámení vyhodnotit, shromáždit důkazy a stanovit další postup. Je také na místě úřady požádat, aby informovaly oznamovatele, jak bylo s oznámením naloženo.

Bude-li trestní oznámení z nějakého důvodu odloženo, může se spotřebitel domáhat zaplacení finanční částky za nedodané zboží soudní cestou, a to prostřednictvím návrhu na vydání platebního rozkazu, poté co odstoupil od kupní smlouvy pro nedodání zboží.

Proti podnikateli bylo také zahájeno insolvenční řízení, bohužel již není možné do tohoto řízení přihlašovat své pohledávky. Zde je detail zmíněného insolvenčního řízení https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=e46ff694-cf29-4b4b-86ee-d65da130fd1f. V případě potřeby doporučujeme vyhledat právní služby, databázi advokátů naleznete mimo jiné na https://www.dtest.cz/advokati.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.3.2016 19:04, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.