Společnost


Jadako s.r.o.

Počet nahlášených stížností:45
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

77%
23%
Toto skore je založeno na 9 stížnostech.

#9172Reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 20 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.01.2016, před 7 lety

Jana Svocáková

Znění stížnosti

K zakoupené Power bance 20000 byl dodán poškozený kabel, který nedobíjí.


Produkt

kabel, který nedobíjí


Požadované řešení

výměna kabelu


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.1.2016 09:05, před 7 lety

Spotřebitelka může uplatnit reklamaci v kterékoli provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě jeho podnikání.

Dle všeobecných obchodních podmínek portálu slevisko.cz je možné reklamovat zboží na adrese provozovny prodávajícího: Jadako s.r.o., Na Harfě 712/7, 190 00 Praha 9 - Vysočany, a to buď prostřednictvím poštovních nebo zásilkových služeb, nebo osobně. Reklamační list je možné vyhledat na webových stránkách společnosti (www.slevisko.cz/public/useruploads/files/reklamační_list_slevisko.cz.pdf). Spotřebitelce doporučujeme před odesláním zboží společnost kontaktovat (např. telefonicky) a ověřit si postup pro uplatnění reklamace. Takto je možné předejít případným nedorozuměním.

Pokud bude zboží k reklamaci zasláno s využitím provozovatele poštovních služeb, platí vyvratitelná právní domněnka, že zásilka došla druhé straně třetí pracovní den po odeslání. Tento den bude považován za den, kdy byla reklamace uplatněna. Rozhodující bude prokázat, že zboží bylo k reklamaci opravdu odesláno.

Prodávající má na vyřízení reklamace 30 dnů. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a spotřebitelka má možnost od kupní smlouvy odstoupit.

Pokud společnost nepřijme reklamaci, dopouští se správního deliktu, za který ji může být udělena pokuta až do výše 3 000 000,- Kč. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce.

Má-li spotřebitelka důvodné podezření, že společnost porušila povinnost uloženou jí zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad. Podat podnět je možné prostřednictvím následujícího webového odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.3.2016 18:59, před 6 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.