Společnost


EROXION s.r.o.

Počet nahlášených stížností:12
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#9214E-shop

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 19 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.01.2016, před 6 lety

Karolina Jakubská

Znění stížnosti

Dobrý den,

objednala jsem si produkty z e-shopu Aurocor, stav objednávky byl v pořádku i přijetí online platby. Dnes 11.1.2016 zásilková společnost PPL doručila onen balíček, ale s tím že mám zaplatit již uhrazenou částku znovu hotově. Po odmítnutí zásilky jsem opakovaně volala společnosti Aurocor, bohužel bez odezvy. Jejich telefonní linka je totiž mimo provoz. Na email bohužel také nereagují. Jsem nyní bez balíku, o pár stovek chudší a bez řádné odpovědi na mou situaci. Volala jsem i na info linku PPL společnosti, která nedokázala zhodnotit situaci a nijak potvrdit zda dostala od společnosti Aurocor objednávku jako platba přijata, nebo dobírkou jelikož v systému nebyla objednávka nalezena dle telefonní operátorky.


Požadované řešení

Ráda bych, aby mi na účet byla navrácena zaplacená částka.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.1.2016 13:38, před 6 lety

Kupní smlouva byla v daném případě uzavřena a spotřebitelka uhradila požadovanou cenu za zboží prostřednictvím on-line platby. Prodávajícímu vznikla povinnost dodat objednané zboží v souladu s kupní smlouvou, tedy nikoli na dobírku. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Jestliže zboží nedodá ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit podle § 1978 občanského zákoníku.

To znamená, že spotřebitelka má právo prodávajícího upozornit, že nedodal zboží včas a v souladu s uzavřenou kupní smlouvou (zboží bylo zaplaceno předem na účet)poskytnout prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží s tím, že pokud v této lhůtě nebude zboží dodáno, lhůta již nebude prodloužena a bude platit, že marným uplynutím lhůty spotřebitel od smlouvy odstoupil (§ 1978 odst. 2 obč. zák.).

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění; spotřebiteli odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na emailovou korespondenci ani nezvedá telefon, je vhodné zvolit komunikaci písemnou prokazatelnou formou (doručeně, nejlépe s dodejkou), a to na aktuální adresu uvedenou ve veřejném rejstříku (EROXION s.r.o., Praha 5, Jinonice, Za zámečkem 745/17). Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, popř. odstoupení od smlouvy, předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.


Karolina Jakubská

Uzavření stížnosti

Publikováno
31.3.2016 09:16, před 5 lety

Hodnocení:

Komentář: Problém byl již vyřešen.