Společnost


Salbio data tech. s.r.o.

Počet nahlášených stížností:15
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#9276Reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce

Detail stížnosti

Publikováno
14.01.2016, před 7 lety

Libor Nespěšný

Znění stížnosti

Dobrý den,
dne 7.12.2015 mi reklamačním střediskem byla potvrzena reklamace mobilního telefonu.
Po uplynutí 30ti denní záruční doby jsem reklamační středisko kontaktoval a oni mi napsali, že telefon je stále v servisním středisku a že mám vydržet, že o navrácení telefonu urgují. Nezapomněli, ale připsat, že telefon je mechanicky poškozený a že tudíž se na něj reklamace nevztahuje. citace: Váš mobilní telefon je mechanicky poškozený, již není v záruce. Přístroj
jste zaslal k nám na reklamaci, což znamená, že jste souhlasil s našim
reklamačním řádem (viz. reklamační protokol) - reklamační doba se může
prodloužit na 60 dnů.


Produkt

Samsung i8750 silver E , IMEI: 354084052262702


Požadované řešení

Vrácení peněz, jiný přístroj


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.1.2016 08:48, před 7 lety

Podle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele lze prodloužit lhůtu k vyřízení reklamace pouze po dohodě se spotřebitelem. V uvedeném případě však k takové dohodě nedošlo, došlo jen k jednostrannému oznámení prodloužení doby (pouhý obecný odkaz na reklamační řád v reklamačním protokolu není dostačující) a prodloužení je tedy neplatné. V reklamačním protokolu podepsaném spotřebitelem by muselo být přímo uvedeno, že zákonná lhůta pro vyřízení reklamace se prodlužuje až na 60 dní.

Doporučujeme spotřebiteli od smlouvy odstoupit pro marné uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace, neboť dle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, platí, že lhůta k vyřízení reklamace je nejpozději 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající se se spotřebitelem může domluvit na delší lhůtě. Pokud je konkrétní ujednání o prodloužení lhůty k vyřízení reklamace výslovnou součástí reklamačního protokolu a spotřebitel svým podpisem stvrdil jeho platnost, bude toto ujednání platné. Pokud je toto ujednání součástí pouze reklamačního řádu a prodejce s ním náležitě neseznámil spotřebitele před podpisem reklamačního protokolu, bude se na něj nahlížet jako na nepřiměřené ujednání.

V takovém případě doporučujeme zaslat prodejci oznámení o neúčinnosti nepřiměřeného smluvního ujednání a rovněž odstoupení od kupní smlouvy pro marné uplynutí lhůty k vyřízení reklamace.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.4.2016 11:22, před 6 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.