Společnost


Alfita invest s.r.o.

Počet nahlášených stížností:16
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

57%
43%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#9297Poškozený,neúplný a nesprávný výrobek

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 9 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.01.2016, před 5 lety

Nikola Černá

Znění stížnosti

Dobrý den, dne 31.12.2015 jsem si na eshopu Alfita.cz objednala zboží. Ten samý den jsem odeslala platbu ze svého účtu na účet eshopu podle faktury která mi byla zaslána.
Dne 4.1.2016 mi přišlo, že má platba byla přijata a do 48 hodin bude mít výrobek k vyzvednutí. K vyzvednutí jsem měla výrobek až 11.1.2016 večer s tím, že je na dobírku a chtějí při vyzvednutí výrobek znovu zaplatit. Kontaktovala jsem tedy eshop, uvedená telefonní linka která byla i na faktuře byla neplatná.Psala jsem tedy na uvedené emaily a nikdo mi neodpovídal.V obchodním rejstříku jsem zjistila, že jediným jednatelem je pan Jan Treutler ročník 1996.Vyhledala jsem si na něj kontakt a zavolala. Bylo mi řečeno, že způsob platby předělá na 0Kč a ne dobírkou a že mě bude kontaktovat. Nicméně mi od něj žádná zpráva nepřišla tak jsem ho kontaktovala znovu. Psal sms, že je platba upravena na 0Kč,že se nedostal k odpovědi. Dne 13.1.2016 jsem jela na pobočku uloženky na Kolbenově kde jsem si výrobek vyzvedla. V práci po otevření jsem zjistila, že se jedná o jiný výrobek ne o parní mop H20x10 jak inzerují a mají obrázek, ale jedná se o parní mop x10.Ještě k tomu výrobek vypadal dost použitě, škrábance, setřené označení páry a chybí dva nástavce a náhradní potah z mikrovlákna jak byla uvedeno v příručce.
Znovu jsem tedy telefonicky kontaktovala jednatele společnosti. Ten mi řekl, abych napsala reklamaci na uvedený email na jeho stránkách. Řekla jsem mu, že sám dobře ví kolikrát jsem tam před tím psal a nikdo mi neodpověděl. Řekl, že provedl kontrolu a vše už bude dobré a někdo mi jistě odpoví a vrátí mi peníze. 14.1.2016 jsem sepsala tedy reklamaci a odeslala ji na reklamace@alfita.cz.Do dnešního dne mi nepřišlo žádná odpověď ani o přijetí výpovědi. Psala jsem tedy sms panu jednateli Janu Treutlerovi a ten také nereaguje. Po dalším pátrání jsem zjistila,že vzhled stránky Alfita.cz je úplně stejný jako vyprodejdarecku.cz.


Produkt

na stránkách májí uveden a vyfocen parní mop H20 x10,přišel ale parní mop x10 použitý a neúlplný


Požadované řešení

Chci vrátit výrobek prodejci a vrátit peníze. Prodejce je již informován,ale nereaguje.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.1.2016 10:56, před 5 lety

Spotřebitel má k dispozici dva možné postupy. Prvním z nich je uplatnění reklamace pro zaslání vadného zboží neodpovídajícího uzavřené smlouvě a druhým odstoupení od smlouvy bez udání důvodu podle § 1829 občanského zákoníku.

Pokud se spotřebitelka rozhodne využít svého práva daného § 1829 občanského zákoníku pro smlouvy uzavřené distančním způsobem, tedy za použití prostředků komunikace na dálku (do této kategorie spadá rovněž veřejná komunikační síť jako je internet, popřípadě i elektronická pošta), může odstoupit od uzavřené kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto ustanovení na ochranu spotřebitele je v právní úpravě zakotveno z důvodu, že si kupující nemůže zboží vyzkoušet ani reálně prohlédnout před uzavřením smlouvy, tak jako při nákupu v tzv. kamenné prodejně. Spotřebitel pak může využít tohoto práva, aniž by musel své rozhodnutí jakkoliv prodávajícímu zdůvodňovat.

Neodpovídá-li zboží zakoupené distančním způsobem představám spotřebitele, má tedy možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Spotřebitel musí být o tomto svém právu řádně poučen v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku. Není-li tomu tak, má možnost od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od převzetí zboží. Prodávající má také ze zákona povinnost informovat spotřebitele, že v případě odstoupení od smlouvy ponese náklady spojené s navrácením zboží spotřebitel. Pokud tak prodávající neučiní, musí uhradit tyto náklady spotřebiteli.

Využije-li spotřebitel svého práva odstoupit od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupení stačí během 14-denní lhůty odeslat na adresu podnikatele provozující e-shop. Nevadí tedy, když mu odstoupení dojde později, důležité je datum odeslání.

Pokud tedy spotřebitel hodlá odstoupit od smlouvy o koupi zboží, kterou uzavřel přes internet, je lhůta k odstoupení zachována, jestliže odstoupení od smlouvy odešle nejpozději 14. den ode dne převzetí zboží. Klíčové tedy je, zda spotřebitel odešle odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě od převzetí zboží, nikoliv, zda v této lhůtě prodávající zboží obdrží. Pokud má spotřebitel od přepravní služby doklad o odeslání, je to průkazný materiál o tom, že zákonnou lhůtu dodržel a vrácení peněz může vymáhat i soudní cestou. Pokud prodávající uvádí zmíněnou adresu i v obchodním rejstříku jako adresu sídla, nemůže se odvolávat na změnu adresy. Pokud se odvolává na změnu adresy, jde o maření převzetí, s nímž je spojena právní fikce, že zásilka byla doručena.

Odstoupil-li spotřebitel od uzavřené smlouvy distančním způsobem, společnost je povinna vrátit mu zaplacené peněžní prostředky včetně nákladů na dodání nejpozději do 14 dnů od odstoupení, případně od vrácení zboží, které je spotřebitel povinen vrátit do 14 dnů od odstoupení.

Nesplněním této povinnosti ve stanovené lhůtě se společnost ocitá v prodlení a spotřebitel může požadovat i úroky z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

Odstoupení od smlouvy je vhodné z důvodu prokazatelnosti pro případ soudního sporu zaslat doporučeně (nejlépe s dodejkou + ponechat si kopii odstoupení). Nereaguje-li prodávající na emailovou korespondenci ani nezvedá telefon, je vhodné zvolit komunikaci písemnou prokazatelnou formou (doručeně, nejlépe s dodejkou), a to na aktuální adresu uvedenou ve veřejném rejstříku (Alfita invest s.r.o., Praha 4, Braník, V podhájí 1186/14). Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce odstoupení od smlouvy, předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné. Stejným způsobem doporučujeme postupovat, upřednostní-li spotřebitelka reklamaci zboží a má zájem o zaslání zboží v souladu s kupní smlouvou.

Reakce společnosti

Publikováno
24.1.2016 09:33, před 5 lety

Dobrý den,

zákaznici bylo sděleno, ať výrobek zašle zpět na naši adresu. Pokud již tak učinila, prosíme o podací číslo balíčku k rychlejšímu dořešení této záležitosti.

Děkujeme
Alfita invest s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.2.2016 09:12, před 5 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.3.2016 21:01, před 5 lety

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.