Společnost


Salbio data tech. s.r.o.

Počet nahlášených stížností:15
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#9320Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 15 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
18.01.2016, před 7 lety

Štěpán Křivka

Znění stížnosti

Dobrý den.
Poslal jsem svůj mobilní telefon na čtvrtou reklamaci.Mobil se mi z reklamace vrátil s tím, že reklamace nebyla uznána, a že mobil posílají zpět. Když mobil přišel, tak jsem po rychlé kontrole zjistil, že i přes "neuznanou reklamaci", mám v mobilu jinou baterii, než se kterou odcházela. Po kontaktování obchodu mi napsali, že se s mobilem nic nedělo, a že přišel ve stavu, v jakém jsem ho poslal. Po krátké diskuzi emailem se mnou obchod přestal komunikovat a neodpovídá na emaily.


Produkt

Samsung Galaxy S3 S/N: RF1DB3YLX7J


Požadované řešení

Vrácení peněz + proplacení dopravy na reklamaci.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.1.2016 19:02, před 7 lety

Co se týče neuznané reklamace, způsob jejího vyřízení lze rozporovat předložením znaleckého posudku, který by prokázat tvrzení spotřebitele o odpovědnosti prodávajícího za vadu. Na základě takového posudku by bylo možné odstoupit od smlouvy (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) z důvodu nevyřízení reklamace řádně a včas. Cenu posudku lze pak oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

V každém případě by se zboží po neuznané reklamaci mělo spotřebiteli vrátit ve stavu, v jakém jej k reklamaci předal. Pokud by došlo k jeho poškození, bylo by možné požadovat po prodávajícím náhradu škody.

Ze zákona odpovídá v souladu s ustanovením § 2944 občanského zákoníku za poškození, ztrátu nebo zničení věci ten, kdo ji převezme za účelem splnění své povinnosti ze smlouvy. Není rozhodné, jak ke škodě došlo, jestli někdo porušil povinnost nebo ne, zda se tak stalo při vlastním plnění závazku nebo při přepravě či skladování věci.

Reklamační protokol by v tomto případě mohl sloužit k prokázání stavu věci v době předání k reklamaci, pokud by vzhledem k povaze poškození (zjevné) bylo možné předpokládat, že bude v protokolu v rámci zhodnocení stavu věci uvedeno. Vzniklou škodu je vhodné namítnout ihned při převzetí, aby subjekt nemohl namítnout, že k ní došlo v mezidobí.

Škoda se hradí v penězích, jen pokud o to poškozený požádá. Jinak se nahrazuje uvedením do původního stavu (opravou). Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit.

V tomto případě však zřejmě bude záležet na možnosti prokázat, že zboží došlo ve změněné jakosti.

Reakce společnosti

Publikováno
3.2.2016 13:05, před 7 lety

Dobrý den,

dle servisního střediska navrácena baterie, která byla zasláno do servisního střediska.

Navrátili jsme Vám zboží, které jsme od Vás také obdrželi. Vámi přijatá baterie byla, jak námi, tak servisem vrácena nazpět. Pravděpodobné je, že jste měl zapsané špatné SN.


Mobilsezarukou.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.3.2016 09:06, před 6 lety

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Uzavření stížnosti

Publikováno
4.3.2016 13:57, před 6 lety


Štěpán Křivka

Hodnocení: