Společnost


Intersport ČR s.r.o.

Počet nahlášených stížností:19
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#9333Neuznaná reklamace bot Jack Wolfskin

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 26 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
18.01.2016, před 5 lety

Filip Novotný

Znění stížnosti

Dobrý den,
na jaře minulého roku jsem ve Vaší pobočce v OC Breda Opava koupil sandály značky Jack Wolfskin. Na jedné z bot se po pár měsících občasného nošení začala odlupovat stélka od podrážky. Rozhodl jsem se proto zboží reklamovat, bohužel do Opavy jsem se dostal až koncem Prosince a proto my vyjádření k reklamaci přišlo teprve nedávno. Reklamace my byla bohužel zamítnuta s odvoláním na to, že se jedná o opotřebení. Chci se Vás tedy zeptat, jak je možné, že se běžné opotřebení projeví pouze na jedné botě a na druhé ne. Pokud by se jednalo o opotřebení musel bych chodit pouze v té "opotřebené" botě a v botě z jiného páru, což je samozřejmě nesmysl. V protokolu o reklamaci je dále uvedeno, že poškození je zřejmé na obou botách, přestože je pouze na jedné z nich. Dále je zde napsáno: " Obuv byla přinesena na reklamaci ve značně opotřebeném stavu." S tímto rozhodně nelze souhlasit, protože krom uvedené vady není na botách jakákoliv jiná známka opotřebení a to jak na podrážce, tak i na páscích upevňujících nohu.


Produkt

sandály Wolfskin SEVEN ISIS:3442123 40 090 Reklamace číslo: 1184/532/2015


Požadované řešení

Žádám o přezkoumání postupu reklamace z jehož závěrů je patrné, že obuv nebyla buď řádně prohlédnuta, nebo po jejím prohlédnutí nebylo užito základních rozumových postupů k posouzení reklamace ("opotřebená" pouze jedna bota). Je myslím jasné, že pokud se "opotřebuje" jedna bota z páru jedná se zcela jistě o výrobní vadu(např vadný kus materiálu), která k předčasnému "opotřebení" přispěla.
Za adekvátní v mém případu považuji výměnu zboží, nebo výměnu peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.1.2016 08:46, před 5 lety

Rozhodl-li prodávající o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znalečného). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Hodí se ještě doplnit, že při výběru obuvi je žádoucí sledovat označení obuvi. Každý druh obuvi má svá omezení a je nutné s nimi počítat jak při užívání bot, tak hlavně při jejich reklamaci. Prodávající má povinnost řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaného výrobku, o způsobu použití a údržby výrobku a také o nebezpečí, které plyne z jeho nesprávného použití nebo údržby. Je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, je prodávající povinen spotřebitele s nimi seznámit. S ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly podány písemně.

Při porušení této informační povinnosti může být prodávajícímu od České obchodní inspekce uložena sankce za správní delikt. Podrobnější informace ohledně této problematiky je možné nalézt mimo jiné také na adrese: https://www.dtest.cz/clanek-2363/davejte-pozor-jakou-obuv-kupujete.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.4.2016 19:39, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.