Společnost


KOVOTOUR PLUS s.r.o.

Počet nahlášených stížností:13
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#9554Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 20 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
01.02.2016, před 5 lety

Vlastimil Staněk

Znění stížnosti

Podal jsem reklamaci na níže popsaný pobyt včetně zápisu přítomného delegáta a reklamace nebyla uznána. Žádal jsem doručení jednatelům Bohdaně Hájkové a Jiřímu Hájkovi – prý jim reklamaci přeposlali, ale po lživých odpovědích, které jsem dostával, tomu nevěřím, nicméně do dnešního dne se vedení neobtěžovalo reagovat.

Cestovní kancelář má v pokynech uvedeno, že první a poslední den je určen k přepravě. My jsme cestovali ještě druhý den a na místě jsme byli cca ve 4:15 10/6, což považuji za omezení našeho pobytu. Pochopitelně jsme přešli i o první službu – večeři, ta nám měla být kompenzována lunch-boxem, za což nepovažuji bulku od snídaně pokrytou ovadlou zeleninou (plátek okurku, kousek salátu, kousíček papriky) a jeden teňoučký plátek sýru. Při příjezdu nám bylo nočním recepčním sděleno, že s námi nepočítají a tudíž nemají pro nás ubytování (bylo nás cca 12 lidí!). Pak začalo divadlo se zrušenou rezervací, po té přišlo varování, že nás provizorně ubytuje, ale že pokoje nejsou uklizeny, jsou špinavé a ráno ať žádáme o přidělení pokojů a nakonec půlhodinové řešení ubytování. Po noční exkurzi po hotelu (navštívili jsme i obsazený pokoj) jsme se dostali na poslední dva pokoje, my a dvě kolegyně ze zájezdu, snad kajuty pro plavčíky bazénu nad námi. V naší koupelně byla louže vody, která zřejmě vytvářela plísňový, až zatuchlý odér – turek se omlouval, zapnul klimatizaci a utekl. Znaveni fyzicky i psychicky jsme ulehli bez možnosti vysprchování se po cestě, jelikož chyběli ručníky. Stejně bychom se museli přebrodit ke sprše jezírkem, které by se zřejmě očistou ještě zvětšilo a hrozil by intenzivnější zápach… Rozčílením a smradem z plísně, který jsme dýchali, jsem ani nemohl usnout. Ráno jsem dle instrukce nočního vrátného začal s čerstvým recepčním vyjednávat onu výměnu pokoje. Krátce, bylo mi oznámeno, že hotel je plný. Před polednem se objevili i uklízečky s ručníky, po té, co jsem vyjednával výměnu kajuty za pokoj a vzal si sebou z recepce ručníky, které se vydávají na ležení u moře, abychom se měli do čeho utírat.
Pochopili jsme stanovisko hotelu a tak jsem poprosil při návštěvě dalegáta o vyjednání mopu a kbelíku k vytření jezírka a úklidu pokoje, jiní žádali o lopatku a smetáček na zametení vajglů. Zřejmě si pan Vítek myslel, že jde o legraci a tak jsme odešli uklidit komůrku vlastními silami. Vysáli vodu v koupelně předložkou před sprchu a zbytek vyfénovali, střeli drobení z nočních stolků, utřeli různobarevné skvrny a abychom si udrželi sucho a dýchatelno v koupelně, sprchovali jsme se ve venkovních sprchách. Uklízecí četa dorazila navečer a donesla toaletní papíry a vytřela podlahu, zřejmě odpoledne netušili, že se nám tato kajuta stane obydlím na celý týden.

Předesílal jsem, že si jedu odpočinout a před tímto typem ubytování, o kterém jsem se dočetl později z recenzí, jsem varoval arogantní paní v olomoucké pobočce. Předem jsem žádal o přidělení standardního hotelového pokoje, načež mi bylo sděleno, že je to v kompetenci hotelu a snad budeme spokojeni. Zřejmě je vaše cestovní kancelář zvyklá podávat neúplné, či zkreslující informace, pokud je tedy podá. Při koupi zájezdu jsem se informoval na časy letů – byly mi zatajeny (později jsem pochopil proč). V průběhu, tady po zaplacení, mi paní sdělila, že má asi tři různé časové varianty letů a že budeme včas informováni. Kdybych jen tušil tyto noční přelety, a to tušila i paní prodavačka, tak bych tento zájezd nekupoval. Byly absolutně zničené 2 dny dovolené, protože ten druhý den jsme dospávali, řešili neúspěšnou výměnu ubytování jak na recepci, tak odpoledne s delegátem, prováděli úklid pokoje vlastními silami… Na stejné neprofesionální bázi mi bylo vysvětleno zpoždění letu o týden dříve z Ercanu do Ostravy pracovníkem Kototouru. Nakonec jsme to zpoždění měli i my.
Delegátovi jsem důvěrně prozradil, jak se chovají kolegové z německých cestovních kanceláří, ale této úrovně Kovotour plus asi nikdy nedosáhne. Byla to naše premiéra zároveň s derniérou, již více nikdy a všechny potencionální známé budu varovat.

Kdeže tedy byly vaším katalogem slibované balkóny, terasy, pohodová dovolená, když jsme se museli jako vlaky na výhybkách míjet, couvat cestou do koupelny, či do skříně a ještě s nástrahou v podobě stupínku hrozícího skopnutí palce, či letu celého těla. Ležíc na molu jsme měli celkem přehled o obsazenosti pokojů

Tato reklamace byla nejdříve zjednodušena, žádal jsem její plné znění. Byl zaslán zápis delegáta, byť jej tam určitě měli, protože sliboval jejich (bylo více stížností většina klientů) odeslání na Kovotour. Reklamace nebyla uznána vyjádření bylo zcela o něčem jiném, než jsem reklamoval. Následovalo odvolání a žádost přeposlání jednatelům. Opět zamítnuto a ještě lži o tom, že nám byla podáno při příjezdu občerstvení. To mě dostalo, oni nás nečekali, naše rezervace prý byly zrušeny a měli nachystané občerstvení…((

Odpovědi Xenie Stehlíkové z reklamačního oddělení této společnosti mi připomínali nabídku z pořadu pana Donutila: „Zeptejte se mě na co chcete a já vám odpovím, na co budu chtít…„
Odpověď zněla: Klientům bylo po příjezdu do hotelu připraveno lehké občerstvení formou sendviče, poté již byla klientům poskytnuta standardní snídaně. O možnosti občerstvení po příjezdu do hotelu byli dle vyjádření delegáta informováni na letišti. Ubytování bylo ze strany cestovní kanceláře zajištěno.

Součástí reklamace byly fotografie vody v koupelně, plísně na stěně, neskenovaný zápis delegáta.


Produkt

Kovotour plus, s. r. o. zájezd od 9/9 do 16/9 2015 Severní Kypr hotel Ada Beach


Požadované řešení

Požadavek reklamace:
Žádáme tímto kompenzaci 2500 Kč/osoba za
‐ cestu v druhém dni dovolené (ve smluvních podmínkách je první a poslední den určen k přepravě)
‐ ponižující, nepřipravené ubytování, vdechování plísní a zatuchliny
‐ večeři, kterou bulka alias lunch box opravdu nevyvážila (náhrada v den odletu)
‐ úklid při ubytování (šlo především o úklid jezera vody v koupelně)
‐ chybějící služba delegáta při ubytování


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.2.2016 11:09, před 5 lety

Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu (to znamená, že je nutné zjištěné vady reklamovat ihned na místě u delegáta cestovní kanceláře, jinak by soud v případě sporu nemusel přiznat finanční kompenzaci), má zákazník dle § 2540 občanského zákoníku právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Sleva se poskytuje v penězích. Nevytkl-li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud mu právo na slevu z ceny nepřizná, jestliže pořadatel namítne, že zákazník své právo neuplatnil ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu ani u něho, ani u osoby, která uzavření smlouvy zprostředkovala. Na vyřízení reklamace má pořadatel nejvýše 30 dnů. K reklamaci je nutné doložit fotografie nebo jiné důkazy prokazující tvrzení spotřebitele.

Pořadatel dále odpovídá dle § 2552 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, spotřebiteli za splnění povinností ze smlouvy o zájezdu bez zřetele na to, zda v rámci zájezdu poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu jiné osoby.

Pokud s vyjádřením cestovní kanceláře spotřebitel nesouhlasí, má právo zamítnutí reklamace rozporovat, tzn. sdělit jí písemně, že nesouhlasí se zamítnutím reklamace a vyzvat ji, aby reklamaci znovu posoudila. Pro tento případ doporučujeme dohodnou se s cestovní kanceláří na lhůtě, v jaké má rozporování posoudit, protože není zákonem upravená.

Pokud však bude společnost trvat na zamítnutí reklamace nebo se problémem již nebude chtít znovu zabývat, bude nezbytné spor řešit soudně podáním žaloby. U soudu bude třeba předložit dostatečné množství důkazů k prokázání nekvalitního poskytování zaplacených služeb. Ještě před podáním žaloby se zasílá předžalobní výzva, v níž naposledy cestovní kancelář spotřebitel vyzve, aby reklamaci dobrovolně uznala. Vhodné je také právní zastoupení. Seznam advokátů je k dispozici na http://www.dtest.cz/advokati.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.4.2016 20:40, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.