Společnost


PR Asteroid s.r.o.

Počet nahlášených stížností:11
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#9567Nedodané zaplacené zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

7 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
02.02.2016, před 5 lety

Zdeňka Ševčíková

Znění stížnosti

11.12.2015 objednaný voucher na fotoobraz od společnosti PR Asteroid s.r.o., 16.12.2015 vytvořena objednávka u společnosti PR Asteroid. Jednatel firmy pan Šmat stále slibuje dodání a stále termín doručení oddaluje. Vždy když požádám o zaslání názvu přepravní společnosti a čísla zásilky přestanou komunikovat. Slevový portál nakupvakci.cz sice komunikuje, ale nemůže nijak pomoci, vzhledem k tomu, že uplynula 14denní lhůta od nákupu voucheru na jejich portálu.


Produkt

1x fotoobraz 50x70cm z vlastních fotek


Požadované řešení

Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz. 399,-


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.2.2016 08:22, před 5 lety

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Nereaguje-li prodávající na elektronickou komunikaci, je vhodné zaslat výzvu k plnění a případně i odstoupení od smlouvy písemně, nejlépe doporučeně s dodejkou (doporučujeme ponechat si kopii výzvy a odstoupení), a to z důvodu prokazatelnosti v případě soudního sporu.

Dozor nad ochranou spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce, je tedy možné obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více informací o podání podnětu je možné vyhledat prostřednictvím následujícího webového odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Pokud podnikatel jednal s úmyslem nedodat zaplacené zboží, mohly být naplněny znaky skutkové podstaty trestného činu podvodu. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin, může podat trestní oznámení a informovat o tom Policii ČR, jejímž úkolem je podaná trestní oznámení vyhodnotit, shromáždit důkazy a stanovit další postup. Je také na místě úřady požádat, aby informovaly oznamovatele, jak bylo s jeho oznámením naloženo.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.2.2016 17:05, před 5 lety

Od spotřebitelky jsme obdrželi následující vyjádření:

"Dnes mi portál nakupvakci.cz potvrdil odstoupení od smlouvy a přislíbil připsání zaplacené částky ve prospěch b.ú."

Bude-li spor skutečně úspěšně vyřešen, žádáme spotřebitelku o potvrzení této skutečnosti a o uzavření stížnosti.


Zdeňka Ševčíková

Uzavření stížnosti

Publikováno
10.2.2016 11:57, před 5 lety

Hodnocení:

Komentář: Finanční prostředky byly v plné výši přičteny na můj účet. Děkuji za pomoc. Jistě i Váš podnět přispěl k úspěšnému dořešení.