Společnost


Vinilstick s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#95773x neuznána reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 18 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
03.02.2016, před 4 lety

Lenka Ochmanova

Znění stížnosti

Dne 23.8.2015 jsem v prodejně O2 Store, Vinilstick s.r.o v Českých Budějovicích koupila mobilní telefon Samsung Gala Core Prime VE G361F (Faktura č. 6705500422).
Po registraci a uvedení MT do provozu se opakovaně (nikoli však vždy) při spojení, ať už po vytočení hovoru nebo jeho přijetí, ozývá ze sluchátka pouze šelest připomínající šplouchání vody. Spojení je navázáno a zpoplatněno, komunikace není možná.
První reklamaci jsem podala 28.8.2015. Prodejce (O2 Store) mi sdělil, že při koupi zboží v kamenné prodejně nemám za stávající situace nárok na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz, souhlasila jsem proto se zasláním MT do servisu (VSP Data a.s., Servisní středisko Samsung, Údolní 2188, 390 64 Tábor) s požadavkem jeho opravy. Popis závady zněl: "Při volání je slyšet zvuk šplouchání vody, strany se mezi sebou neslyší, během necelého týdne cca 10x". Po návratu MT téměř po měsíci zpět do prodejny obsahovala servisní zpráva informaci, že popisovaná závada se neprojevila a že přístroj byl uveden zpět do továrního nastavení bez opravy (viz servisní zpráva č. zakázky SMG0053845).
Druhou reklamaci jsem uplatnila 7.1.2016. Důvodem byla shodná závada, jako v prvním případě. Její popis zněl: "Výměna do 6 měsíců - šplouchání vody při hovoru - není slyšet vždy - cca 60%". Prodejna dodala poznámku: "Žádáme výměnu HW v servisním středisku". Totéž servisní středisko vrátilo přístroj se stejným závěrem jako při první reklamaci (popisovaná závada se neprojevila, přístroj uveden do továrního nastavení) a můj požadavek na výměnu MT za nový nebyl akceptován (viz servisní zpráva č. zakázky SMG0064646).
Třetí reklamaci jsem uplatnila dne 21.1.2016. Tentokrát okamžitě poté, co jsem v prodejně obdržela MT po 2. servisní opravě. Na místě jsme s manželem MT zprovoznili a ihned první "hovor" bylo šplouchání. Toto mohou dosvědčit prodejci (zástupce vedoucího prodejny a přítomna prodavačka - samozřejmě pouze v případě, nebudou-li loajální se smluvním servisem a to, že také z MT slyšeli pouze šplouchání, potvrdí). Na doporučení servisu jsme neprodleně pořídili záznam zvuků, které se při "telefonování z přístroje linou", zástupce vedoucího prodejny uložil záznam šplouchání do složky s názvem SERVIS tohoto vadného MT a téhož dne jsme uplatnili reklamaci s pocitem, že nyní již konečně nebude žádných sporů a
pochyb o tom, že přístroj tuto neodstranitelnou vadu vykazuje. Popis závady byl následující: "Šplouchání vody při hovoru, již potřetí je telefon reklamován, vada předtím nebyla uznána. Je to cca v 60%. Zkoušeno na prodejně a v telefonu je záznam, jak šplouchá voda při hovoru, prosíme o poslech před továrním nastavením". Požadavek zákazníka: "Odstoupení od KS / výměna u prodejce".
Jaké však bylo mé překvapení (spíše zděšení), když jsme se s manželem v sobotu dne 29.1.2016 do prodejny dostavili k výsledku třetí reklamace. Prodavačka O2 Store sdělila jen stěží uvěřitelnou servisní zprávu , že vada MT se opět neprojevila a MT byl znovu uveden do továrního nastavení. V ten moment hlučně okomentoval stav věci můj manžel, způsob jeho projevu nebyl zrovna vybíravý, ale zcela pochopitelný. A protože nebyl v prodejně přítomen vedoucí, či jeho zástupce, s nímž by bylo možno smysluplně jednat (neboť přítomna prodavačka nám sdělila, že s tím nemůže dělat vůbec nic a že si můžeme do servisu v Táboře sami zatelefonovat nebo si tam dojet osobně?!) odmítla jsem MT po již třetí servisní anabázi s neuspokojivým výsledkem převzít s tím, že mi pan vedoucí může ještě v pondělí (1.2.2016) zavolat a případně mi sdělit, jak hodlá jakožto obchodní zástupce O2 Czech Republic spolu s "vykutáleným servisem v Táboře" situaci dále řešit. (Pozn.: Vedoucí prodejny O2 Store dosud nevolal (3.2.2016), neozval se ani nikdo jiný, proto přistupuji k této stížnosti s vědomím, že k řešení situace budu muset podstoupit i další kroky, bude-li to nutné.)
Nade vši pochybnost mohu sdělit, že kopií zmíněného záznamu šplouchání nadále disponuji pro případ dalšího dokazování stavu MT v průběhu reklamačního řízení.
„Práci a jednání“ zaměstnanců zejména výše jmenovaného Samsung servisu považuji za absurdní, jevící známky nekalých praktik spojených s okrádáním zákazníků. Jsem přesvědčena o tom, že můj případ není ojedinělý a volá po zjednání nápravy.


Produkt

Mobilní telefon Samsung Galaxy Core Prime VE (SM-G361F_HAAO2C), Sér.č. :RV8G8000HFR, IMEI: 351718074338486


Požadované řešení

Nový funkční přístroj nebo vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.2.2016 13:13, před 4 lety

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dní od převzetí zboží je možné pouze v případě, pokud byla kupní smlouva uzavřena distančním způsobem (telefonicky, přes internet atd.) nebo mimo obchodní prostory obchodníka (např.: podomní prodej). Byla-li věc zakoupena v „kamenném“ obchodě, toto právo spotřebitelka nemá.

Nemá-li věc vlastnosti, které byly sjednány nebo které se dají od věci očekávat, je věc vadná. Má-li věc vady, může spotřebitelka požadovat nápravu v podobě opravy věci. Není-li to možné, má spotřebitelka možnost požadovat dodání nové věci a není-li ani to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněžních prostředků. Místo výše uvedených způsobů nápravy může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu.

Bylo-li rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitelka se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitelka právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože její reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitelka právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znalečného). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.2.2016 09:57, před 4 lety

Od spotřebitelky jsme obdrželi následující vyjádření:

"Do včerejška 24. února mě nikdo z prodejny Vinilstick s.r.o v Českých Budějovicích nekontaktoval. MT jsem proto po 3. reklamaci v prodejně vyzvedla. Dnes (25.2.2016) se má obava, že MT Samsung nebude opět bez vady potvrdila. Šplouchání jsem opět zdokumentovala. Počtvrté do prodejny nechvátám, pokud jsou zákazníci obchodníkům pro legraci, nemělo by to smysl. Přesto se snažím dále hledat cestu, jak se domoci práva k nákupu nezávadného zboží."

Stížnost ponecháváme přeřazenou na společnost. Nebude-li společnost delší dobu reagovat, bude stížnost uzavřena. Pokud bude reklamace znovu zamítnuta, bude vhodné nechat si zpracovat znalecký posudek a svého práva se případně domáhat soudní cestou.


Lenka Ochmanova

Uzavření stížnosti

Publikováno
21.3.2016 11:44, před 4 lety

Hodnocení:

Komentář: Vážení. Děkuji tímto dTestu za veřejnou prezentaci mé stížnosti a kontaktování prodejce. Náprava byla zjednána. Vedoucí prodejny O2 Store, Vinilstick s.r.o v Českých Budějovicích s omluvou vadný MT zn. Samsung přijal nazpět a vrátil mi finanční obnos.