Společnost


PR Asteroid s.r.o.

Počet nahlášených stížností:11
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#9581Zboží objednáno, zaplaceno, nedodáno ani po 2 měsících

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 19 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.02.2016, před 5 lety

Tomáš Kořínek ml.

Znění stížnosti

Firmu jsme našel přes slevové portály, nabídka voucheru mi však neseděla, proto jsem si vyjednal individuální podobu fotoknihy. p.Šmat požadoval platbu předem aby začali s výrobou. Do Vánoc už však nic nestihli dodat. To jsem kvůli temrínům docela chápal, ovšem když i po 10. pokudu o odeslání opět zklamala tiskárna, člověk, asistent, dopravce, nový dopravce, zboží jsem nepřevzal, posílají peníze zpět atd... jsem se jak situaci řešit. Po 2 měsících od objednání mi sice pan Šmat telefon stále zvedá ale stále slyším jen sliby.

Komunikace probíhala mailem až do objednání a zaplacení. Zbytek už jen telefonem.

Web který jsem měl ze slevového portálu http://www.foto-reklama-tisk.cz/

Peníze do dnes nevrátil, zboží nedodal.


Produkt

Fotokniha A4, naležato, 96 stran, oboustranný tisk, 4 kusy


Požadované řešení

Vrácení peněz bude dostatečné. Čas a nedodané dárky mi už nikdo nevrtátí.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.2.2016 08:47, před 5 lety

Smlouva byla v daném případě uzavřena a spotřebitel uhradil požadovanou cenu za zboží a jeho dodání ve výši 3800,- Kč. Prodávajícímu vznikla povinnost dodat objednané zboží. Neučiní-li tak společnost ve sjednané době, ocitá se v prodlení. Nesplní-li společnost svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí spotřebitel poskytl výslovně nebo mlčky, může spotřebitel od smlouvy odstoupit a žádat vrácení peněžních prostředků. Oznámí-li spotřebitel společnosti, že mu jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Nevrátí-li společnost peněžní prostředky ani po odstoupení od smlouvy, zadržuje společnost tyto peněžní prostředky neoprávněně. V takovém případě by se jednalo o bezdůvodné obohacení, neboť společnost se obohatila na základě právního důvodu, který ale odpadl. Kdo se bezdůvodně obohatí, má povinnost plnit bezprostředně po výzvě. Pokud tento závazek nesplní řádně a včas, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Dozor nad ochranou spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce, je tedy možné obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více informací o podání podnětu je možné vyhledat prostřednictvím následujícího webového odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Pokud spotřebitel výše uvedené kroky již učinil(zaslaná výzva k plnění se stanovením konkrétní lhůty ke splnění dluhu) a podnikatel přesto nesplnil svůj závazek ve stanovené lhůtě, pak má spotřebitel rovněž možnost podat i trestní oznámení Policii ČR pro trestný čin poškozování spotřebitele.

Jedná se o speciální případ podvodu, který je přísněji trestný než podvod dle § 209 TZ, protože u prodeje zboží v obchodě se předpokládá vyšší důvěra zákazníka v poctivost prodeje. K trestní odpovědnosti se vyžaduje způsobení škody nikoli nepatrné (alespoň 5000,- Kč), je-li více poškozených způsobená škoda podnikatelem se sčítá.

V tomto případě by bylo možné podat hromadné trestní oznámení, kdy se mohou poškození dát dohromady, aby bylo z podání zřejmé, kolik je poškozených. Nicméně není to nutností. Policie ČR jedná z úřední povinnosti, a proto by měla podaná trestní oznámení vyhodnotit, sesbírat důkazy a stanovit další postup, který se bude reflektovat její zjištění.

Trestní oznámení může spotřebitel podat na všech služebnách Policie ČR nebo na státním zastupitelství, a to písemně nebo ústně do protokolu. V rámci trestního oznámení je vhodné požádat úřady o informaci, jak bylo s oznámením naloženo. V této fázi je také vhodné vznést požadavek na náhradu škody vůči pachateli.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.4.2016 20:50, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.