Společnost


Jan Kratochvíl

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#9588Nevrácení peněz při odstoupení do 14ti dnů

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

6 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.02.2016, před 6 lety

Mirka Jůsková

Znění stížnosti

Objednala jsem 2 halenky, po vyzkoušení mi jedna z nich nevyhovovala a proto jsem na základě emailové komunikace zaslala zpět na adresu provozovny
OBCHOD
KRATOCHVIL STYL
Palackého 51
58601 Jihlava
s dopisem o odstoupení od smlouvy a č. účtu , který jsem též zaslala emailem. Zboží bylo doručeno 15.12.., jenže peníze mi nevrátili. Dne 25.1.2016 jsem opět emailem kontaktovala firmu , kdy mi p.Dana Kratochvílová odepsala, že po kontrole plateb skutečně peníze neodeslali a vše ihned napraví. Bohužel se tak opět nestalo a po dalším upozornění 2.2.2016 již nepřišla žádná odpověď.


Produkt

336 - 3112 Halena s límcem V015/39 dl. rukáv [38]


Požadované řešení

Vrátit peníze


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.2.2016 11:25, před 6 lety

V případě smluv uzavřených mezi spotřebitelem a podnikatelem prostředky komunikace na dálku má spotřebitel právo odstoupit od takto sjednané smlouvy bez udání důvodu do 14 ti dnů od převzetí zboží dle ustanovení § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku. Využije-li spotřebitel svého práva odstoupit od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Odstoupil-li spotřebitel od uzavřené smlouvy, společnost je povinna vrátit mu zaplacené peněžní prostředky včetně nákladů na dodání nejpozději do 14 dnů od odstoupení, případně od vrácení zboží, které je spotřebitel povinen vrátit do 14 dnů od odstoupení.

Nesplněním této povinnosti ve stanovené lhůtě se společnost ocitá v prodlení a spotřebitel může požadovat i úroky z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Spotřebiteli doporučujeme, aby si doklady prokazující odstoupení uschoval. Pokud bude podnikatel nadále v prodlení, doporučujeme spotřebiteli, aby mu zaslal tzv. předžalobní výzvu dle ustanovení § 142a občanského soudního řádu a vyzval ho k plnění ve lhůtě, která nesmí být kratší než 7 dnů před případným podáním žaloby k soudu.

Nereaguje-li podnikatel na emailovou korespondenci ani nezvedá telefon, je vhodné zvolit komunikaci písemnou prokazatelnou formou (doručeně, nejlépe s dodejkou), a to na aktuální adresu uvedenou ve veřejném rejstříku (Jan Kratochvíl, 588 45, Dolní Cerekev 128). Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči podnikateli takové právní jednání účinné, za předpokladu, že odesílatel je schopen prokázat odeslání zásilky.

Reakce společnosti

Publikováno
10.2.2016 15:23, před 6 lety

Penízky za vrácenou halenku jsme Vám zaslali.
Prosíme o kontrolu z vaší strany.
S pozdravem
Dana Kratochvílová

Uzavření stížnosti

Publikováno
10.2.2016 16:03, před 6 lety


Mirka Jůsková

Hodnocení:

Komentář: Peníze přišli na účet, jsem spokojená .Děkuji