Společnost


Alektum, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:38
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 5 stížnostech.

#9794,,Případ" 162612

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 16 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
19.02.2016, před 4 lety

Jaroslav Růžička

Znění stížnosti

Reakce na zaslaný dopis s uplatňovaným nárokem platby 571,20 Kč.
Tato platba (jediná příslušná k udané firmě dodávjící Prestige Start xlarge.
Platba byla hrazena dle upomínky a zadaných podkladů : 18.01.2016
01:53
prestige

4604362/0800

18.01.2016
18.01.2016
Převod
2589471728 vs.7950975

-458,00
Takže tuto záležitost považuji za vyřízenou. s pozdravem Jaroslav Růžička.


Požadované řešení

Ukončit veškeré dodávky a kontakty s uvedenou firmou.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.3.2016 10:01, před 4 lety

Byl-li dluh splacen, může dlužník požádat o vystavení potvrzení o zaplacení dluhu (kvitanci). Takové potvrzení slouží jako důkaz, že byl dluh splněn a tím pádem i zanikl. Společnost v takovém potvrzení musí vyznačit jméno dlužníka i věřitele, předmět plnění a místo a čas, kde a kdy byl dluh splněn. Dlužník může plnění odepřít, nevydá-li mu věřitel zároveň potvrzení. Pokud tedy společnost kvitanci nevydá, může se spotřebitel dožadovat splnění této povinnosti.

Spotřebitel rovněž může písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž spotřebitel odejme společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinná to respektovat. Pakliže bude společnost nadále i po této písemné výzvě proti vůli spotřebitele nakládat s jeho osobními údaji, bude žádoucí se obrátit neprodleně na Úřad pro ochranu osobních údajů s podáním podnětu na porušování § 5 odst. 5 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů. Více informací je možné vyhledat také na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3455/zadost-o-odstraneni-osobnich-udaju-z-databaze.

Pokud je spotřebiteli zasíláno nevyžádané zboží, je pro ukončení odběru zboží nutné kontaktovat přímo prodávajícího. Produkt Prestige Start Xlarge zasílá mimo jiné společnost Westerfield Int. AG. Společnost Westerfield International AG nabízí výrobky a sjednává smlouvy prostřednictvím telefonu a spotřebitel v takovém případě uzavírá smlouvu distančním způsobem, tedy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (po telefonu) podle § 1824 a násl. občanského zákoníku.

Zdarma bývá jen první zásilka, za následné zásilky už společnost požaduje platbu. Souhlas se zasíláním zboží si podnikatel nahrává. Společnost Westerfield souhlas se zasláním balíčku považuje za souhlas se smlouvou o zasílání zboží na dobu neurčitou. Obecně každou smlouvu na dobu neurčitou lze ukončit, a to výpovědí. Stačí tedy jednoduchý dopis, "Vypovídám smlouvu o zasílání zboží, která byla uzavřena telefonicky dne atd., samozřejmě s uvedením jména a příjmení, adresy spotřebitele pro dostatečnou identifikaci osoby, vše opatřeno vlastnoručním podpisem. Nepřeji si již žádné nabídky od Vaší společnosti, současně tedy žádám o výmaz veškerých osobních údajů z Vaší databáze." (adresa společnosti pro zasílání poštovní korespondence Westerfield International AG, P.O. BOX 18, 120 00 Praha 2, zároveň je vhodné výpověď zaslat doporučeně s dodejkou a ponechat si kopii dopisu – z důvodu prokazatelnosti při případné soudní při).

Reakce společnosti

Publikováno
6.5.2016 14:05, před 4 lety

Dobrý den,

spotřebitel byl informován následovně:

Obdržel 3 dopisy, počínaje 1.2.2016. První kontakt od dlužníka telefonicky 11.4.2016. Dle dohody dcera zaslala neuznání dluhu jménem otce, e-mailem. Případ uzavřen 11.4.2016.

Viz komunikace níže.

S pozdravem, Mgr. Lukáš Pácl

______________________________________________________

Dobrý den,

na základě Vašeho vyjádření k případu č. 162162 u nás pozastavujeme inkasní kroky a předáme Českému mincovnímu obchodu k reklamaci.

Co se týká nastavení spolupráce se společností Český mincovní obchod tedy i objednávek, obraťte se přímo na infolinku společnosti Český mincovní obchod:
377 150 060, 725 698 998 nebo email servis@hmk.eu

Pro další komunikaci zanechte číslo případu v předmětu.

S pozdravem

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.6.2016 09:26, před 4 lety

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.7.2016 18:33, před 4 lety

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.