Společnost


Jadako s.r.o.

Počet nahlášených stížností:45
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

77%
23%
Toto skore je založeno na 9 stížnostech.

#9848Telefon nedostupný, zboží zaplaceno a nemám nic

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 18 dnů 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.02.2016, před 6 lety

Petr Dostál

Znění stížnosti

Tyto vouchery jsem dostal a nic za ně.

Kód voucheru: 828 197 485
Kód voucheru: 657 739 330
Kód voucheru: 573 021 152
Dostanu to nebo je to podvod,Dostál


Produkt

3 paměťové karty


Požadované řešení

Chci zboží a případnou slevu


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.2.2016 10:09, před 6 lety

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Nereaguje-li prodávající na elektronickou komunikaci, je vhodné zaslat výzvu k plnění a případně i odstoupení od smlouvy písemně, nejlépe doporučeně s dodejkou (doporučujeme ponechat si kopii výzvy a odstoupení), a to z důvodu prokazatelnosti v případě soudního sporu.

Nereaguje-li tedy podnikatel na emailovou korespondenci ani nezvedá telefon, je vhodné zvolit komunikaci písemnou prokazatelnou formou (doručeně, nejlépe s dodejkou), a to na aktuální adresu uvedenou ve veřejném rejstříku (Jadako s.r.o., Praha 9, Vysočany, Na Harfě 712/7). Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, odstoupení, popř. předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči podnikateli takové právní jednání účinné, za předpokladu, že odesílatel je schopen prokázat odeslání zásilky.

Pokud podnikatel jednal s úmyslem nedodat zaplacené zboží, mohly být naplněny znaky skutkové podstaty trestného činu podvodu. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin, může podat trestní oznámení a informovat o tom Policii ČR, jejímž úkolem je podaná trestní oznámení vyhodnotit, shromáždit důkazy a stanovit další postup. Je také na místě úřady požádat, aby informovaly oznamovatele, jak bylo s jeho oznámením naloženo.

Reakce společnosti

Publikováno
9.3.2016 22:29, před 6 lety

Dobrý den,
u každé akce máte uvedeno do kdy je zboží připraveno k vyzvednutí na výdajovém místě.
A email Vám byl 2 x odeslán že máte zboží připravené na výdajovém místě.
Pod číslem 2502.
Přejeme hezký večer.
Slevisko.cz

Reakce spotřebitele

Publikováno
10.3.2016 10:25, před 6 lety


Petr Dostál

Děkuji a omlouvám se za opožděnou reakci na vaší činnost ale přesto že bylo napsáno do 10 dnů tak reagovali až po mé stížnosti a to ihned druhý den takže místo do 22.2. to bylo až 25.2.2016.Děkuji za pomoc,Dostál.

Reakce společnosti

Publikováno
12.5.2016 14:28, před 6 lety

Dobrý den,
ale kolegové Vám psali předtím 2 x že zboží máte připravené.

Uzavření stížnosti

Publikováno
12.5.2016 18:00, před 6 lety


Petr Dostál

Hodnocení: