Společnost


Lubomír Černý

Počet nahlášených stížností:4
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#9891Nedodání zboží a žádná komunikace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

5 měsíců 28 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
26.02.2016, před 6 lety

František Krob

Znění stížnosti

Objednal jsem si zboží. Ani po měsíci mi nedorazilo zboží. Telefon je obsazený a na emaily nereaguje.
Na internetu jsem zjistil, že tyto zkušenosti má více lidí.


Produkt

5KS HENNA PASTA BLACK


Požadované řešení

Vrácení peněz, nebo doručení zboží.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.2.2016 11:33, před 6 lety

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Podnikatel ve svých obchodních podmínkách uvádí, že předpokládaná doba dodání zboží je 35 pracovních dní. Tato doba se však může prodloužit až na 70 pracovních dní kvůli různým událostem např. státními svátky nebo dovolené v zemi odeslání, zdržení na celnicích na výstupu a vstupu atd. O odeslání zboží bude kupující vyrozuměn prostřednictvím elektronické pošty. Jestliže zboží prodávající nedodá v tomto termínu, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Nereaguje-li prodávající na elektronickou komunikaci, je vhodné zaslat výzvu k plnění a případně i odstoupení od smlouvy písemně, nejlépe doporučeně s dodejkou (doporučujeme ponechat si kopii výzvy a odstoupení) a to z důvodu prokazatelnosti v případě soudního sporu.

Dozor nad ochranou spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce, je tedy možné obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více informací o podání podnětu je možné vyhledat prostřednictvím následujícího webového odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Podnikatel ve svých obchodních podmínkách také zmiňuje, že není prodávajícím, ale že pouze zprostředkovává uzavření kupní smlouvy. Tuto informaci se spotřebitel dozví až po prostudování obchodních podmínek, do té doby není na tuto skutečnost nikterak upozorněn. Podle § 1753 občanského zákoníku je ustanovení obchodních podmínek, která druhá strana nemohla rozumně očekávat, neúčinné, nepřijala-li je tato strana výslovně. Podnikatel tak zůstává v postavení prodávajícího, neboť z obchodní činnosti prezentované na webových stránkách obchodu nevyplývá, že by se nejednalo o prodej zboží, ale pouze o zprostředkování služeb (podobné problematice jsme se věnovali v článku zveřejněném na následující webové adrese www.dtest.cz/clanek-4652/trik-prodejcu-na-facebooku-neprodavame-jen-zprostredkovavame).

Reakce společnosti

Publikováno
1.3.2016 14:08, před 6 lety

Dobrý den,

Vaše zásilka je na cestě do ČR na uvedenou adresu a bude v pořádku doručena do 35 pracovních dnů od připsání platby tj. nejdéle do 28.3. Nemusíte mít sebemenší obavy.


S pozdravem
Lubomír Černý


František Krob

Reakce spotřebitele

Publikováno
10.3.2016 22:38, před 6 lety

Zásilka dorazila v pořádku.


František Krob

Uzavření stížnosti

Publikováno
24.8.2016 11:11, před 5 lety

Hodnocení: