Společnost


Smarty CZ a.s.

Počet nahlášených stížností:13
Z toho za letošní rok:5
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#9996Zamítnutí reklamace - nedostatečné zdůvodnění

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 16 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.03.2016, před 3 lety

Ivana Leopoldová

Znění stížnosti

Dobrý den,

reklamovala jsem telefon po necelých 12 měsících od jeho nákupu z následujících důvodů:

- telefon se začal sám od sebe restartovat cca v pravidelných několikadenních intervalech

- vícekrát se naprosto samovolně ukončil hovor tj. telefon hovor z neznámého důvodu sám přerušil

- a jako poslední závada se objevily zásadní problémy s opakovaným načtením a nenačtením paměťové karty.

Reklamovala jsem SW závadu (nikoli mechanické poškození) a požadovala opravu.

Reklamace byla zamítnuta se zdůvodněním, že jde o mechanické poškození.

Telefon mi byl vrácen v průhledné kancelářské fólii a tak mohu jen hádat co se s ním od okamžiku předání k reklamaci dělo.

Protokol o opravě obsahoval pouze dvě věty: Reklamovaná vada má přímou souvislost s poškozením tlakem nebo pádem. Rozsah poškození naleznete na www.bpsmobil.cz. Jako jméno technika bylo uvedeno "Franta OL". Nicméně na uvedených stránkách byl pouze tentýž protokol a nic víc.

Obrátila jsem se tedy přímo na servisní místo BSP Mobil s.r.o. s žádostí o vysvětlení zamítnutí reklamace softwarové závady, k mechanickému poškození z mé strany nedošlo. Obdržela jsem odpověď, že telefon byl podroben testu při kterém se závada projevila a že telefon byl předán dodavateli, který reklamaci zamítl z důvodu mechanického poškození. Na základě této odpovědi jsem požádala o zaslání kompletního protokolu o opravě (popis provedeného testu, popis závady, případně fotodokumentace atd.). I po následné žádosti o odpověď zůstal požadavek bez reakce.


Produkt

Telefon THL 4400


Požadované řešení

Požaduji opravu nebo výměnu telefonu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.3.2016 11:41, před 3 lety

Bylo-li rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitelka se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitelka právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože její reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitelka právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Doporučujeme nejprve vybraného znalce kontaktovat a informovat se, jestli je schopen danou vadu výrobku posoudit a vypracovat posudek. Pokud by znalecký posudek dopadl ve prospěch spotřebitele, má právo namítat, že prodávající nevyřídil reklamaci řádně a z tohoto důvodu od smlouvy odstoupit. Rovněž má spotřebitel právo požadovat po prodávajícím úhradu nákladů spojených s pořízením znaleckého posudku, který dopadl v jeho prospěch. Se znaleckým posudkem je možno seznámit prodejce buď osobně, kdy doporučujeme požadovat potvrdit jeho převzetí. Při odesílání poštou je potřeba zásilku zaslat doporučeně.

Stanovení lhůty na vrácení peněz je v tomto případě na spotřebiteli. Tato lhůta pouze nesmí být nepřiměřené krátká, zpravidla se udává 7 či 14 dní. Jelikož reklamace nebyla prodejcem uznána řádně a včas ve lhůtě 30 dní, neboť byla neoprávněně zamítnuta, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy a spotřebitel tak má právo trvat na odstoupení od smlouvy, tedy vrácení peněz

Pokud prodávající nebude souhlasit se závěry znaleckého posudku, může pouze soud rozhodnout, na čí straně leží právo.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.5.2016 12:15, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.