Společnost


BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

PŘIDEJTE VLASTNÍ STÍŽNOST


Počet nahlášených stížností:97
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:2

Hodnocení spokojenosti

58%
42%
Toto skore je založeno na 43 stížnostech.

Přehled stížností

SPOTŘEBITEL NÁZEV STÍŽNOSTI A DATUM PUBLIKACE STAV HODNOCENÍ

Výpověď

Datum publikace: 4.11.2013
uzavřeno

Neoprávněné potvrzení o sjednaném dodatku ke smlouvě o odběru energie

Datum publikace: 12.11.2013
uzavřeno

Ukončení smlouvy a naúčtování sankčního poplatku.

Datum publikace: 25.11.2013
uzavřeno

Stížnost na pso

Datum publikace: 29.11.2013
uzavřeno

Neoprávněně naúčtovaný poplatek

Datum publikace: 12.12.2013
vyřešeno

Zpětvzetí ústního souhlasu se změnou smlouvy

Datum publikace: 16.12.2013
vyřešeno

Poplatky

Datum publikace: 10.2.2014
vyřešeno

Porušení smlouvy za strany Bohemia Energy a neumožnění přechodu k jinému dodavateli

Datum publikace: 25.2.2014
vyřešeno

Poplatek

Datum publikace: 17.3.2014
uzavřeno

Neposkytnutí tel. záznamu

Datum publikace: 30.3.2014
uzavřeno

PRVNÍ 1 2 3 4 7 10 > POSLEDNÍ