Společnost


Vodafone Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:556
Z toho za letošní rok:38
Stále v řešení:22
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

53%
47%
Toto skore je založeno na 128 stížnostech.

#10110Inkaso financí za neprovedené služby

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 8 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.03.2016, před 6 lety

Ing. Miloslav Pavlík

Znění stížnosti

Vážený pane řediteli,

od společnosti Vodafone jsem odešel poté, kdy mi po 13 letech byly nabídnuty tzv. lepší služby představující zvýšení měsíčních poplatků (při stávající nevyužité kapacitě) o cca 150 - 200 Kč nad tarif ve výši 499 Kč/měsíc. Podal jsem výpověď a řídil se přesně pokyny pracovníků společnosti. Posledním výsledkem monitorování hovorů a vyšší kvality služeb bylo vyúčtování částky 1059 Kč po skončení smluvního závazku (mj. částku jsem Vám dnes uhradil). Vzhledem k tomu, že jsem služeb společnosti Vodafone v této době již nevyužíval a společnost Vodafone mi žádné služby ani nenabídla, naskýtá se otázka, zda mám tuto úhradu považovat za sponzorský dar nebo finanční příspěvek churavějící organizaci. Možná, že z toho plynoucí účtování částky 499,- Kč/měsíc představuje jakýsi dobročinný dárek nebo jsem jen nepochopil vyšší kvalitu služeb společnosti Vodafone. Pro takové počínání má však čeština řadu výrazů, které jsou zcela opačného významu než uvádí tato společnost. Nic na tom nezmění ani jakékoli zdůvodnění společnosti Vodafone ani nepochybné ošetření takových "služeb" právním způsobem.


Produkt

Účtování plné částky 1059 Kč za neprovedené služby.


Požadované řešení

Ustoupit od arogance a nastolit korektní chování běžné v obchodním světě.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.3.2016 10:00, před 6 lety

V případě, že spotřebitel nesouhlasí s provedeným vyúčtováním plateb ze strany operátora, může uplatnit reklamaci vyúčtování podle § 64 odst. 7 a 8 zákona o elektronických komunikacích. Doporučujeme však uplatnit reklamaci vyúčtování prokazatelnou formou, tedy písemně prostřednictvím pošty doporučeně s dodejkou anebo alespoň prostřednictvím internetového formuláře, kdy si spotřebitel zkopíruje odesílaný obsah a potvrzení o přijetí, a to z důvodu následné možnosti spotřebitele prokázat, co bylo obsahem reklamace a kdy ji uplatnil.

Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinen zveřejnit a též ve smlouvě uvést způsob uplatnění reklamace vyúčtování cen za poskytnuté služby, včetně údajů o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit.

Ze zákona vyplývá, že reklamaci je nutné uplatnit bezodkladně, nejpozději však do dvou měsíců ode dne obdržení vyúčtování, nedostává-li spotřebitel vyúčtování, pak ode dne poskytnutí služby, jinak toto právo zaniká. V uvedené lhůtě musí poskytovatel služby reklamaci obdržet.

Operátor je povinen reklamaci vyřídit do jednoho měsíce, je-li nutná součinnost zahraničního provozovatele, pak platí lhůta dvouměsíční. Doručení vyřízení reklamace musí být provedeno prokazatelným způsobem.

V případě, že operátor uplatněnou reklamaci zamítne, může se spotřebitel obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace.

Reakce společnosti

Publikováno
15.3.2016 21:18, před 6 lety

Hezký den, pane Pavlíku,

pokud s Vyúčtováním z jakéhokoliv důvodu nesouhlasíte, máte samozřejmě právo podat reklamaci.

Ke zrušenému číslu je třeba poslat reklamaci písemně, a to na adresu:

Vodafone Czech Republic, a. s.
Reklamační oddělení
náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Případně můžete podepsanou reklamaci se zpáteční adresou naskenovat a poslat nám ji přes https://dotazy.vodafone.cz/app/ask_form/source/forum, předali bychom ji kolegům k vyřízení.

S pozdravem

Ondřej Ullmann
Péče o zákazníky

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.4.2016 11:01, před 6 lety

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.5.2016 15:31, před 6 lety

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.