Společnost


Alza.cz a.s.

Počet nahlášených stížností:624
Z toho za letošní rok:85
Stále v řešení:17
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

74%
26%
Toto skore je založeno na 93 stížnostech.

#11461Automatická aktivace Alza premium bez upozornění

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

15 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.07.2016, před 3 lety

Petr Prokeš

Znění stížnosti

Dobrý den,
využil jsem akce společnosti Alza na bezplatné zkušební 30 denní období produktu Alza Premium. Bez jediného upozornění, že se blíží doba, kdy bude aktivováno placené členství mi nyní Alza strhla peníze z platební karty a mám aktivováno roční členství této mnou ani jednou nevyužité služby (a to ani v bezplatném období).

V podmínkách je uvedeno, že na přechod na placenou verzi bude uživatel několikrát upozorněn. TAKTO SE NESTALO ani e-mailem, ani SMS, jak je avizováno. Pokud bych takovou informaci obdržel, ihned bych členství zrušil během zkušební doby. Bohužel jsem nebyl vůbec upozorněn na tuto skutečnost.

Na moji žádost o zrušení a refundaci již 14 dní nebylo odpovězeno, zcela bez reakce.


Produkt

Alza Premium - automatický přechod na placené roční členství bez upozornění


Požadované řešení

Refundace již strhnuté platby za členství ve službě, které si nepřeji a absolutní zrušení členství v Alza Premium.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.7.2016 10:25, před 3 lety

Podnikatel musí spotřebitele před uzavřením smlouvy informovat o poskytované službě (služba Alza Premium) a o jejích hlavních vlastnostech. Neučiní-li tak nebo učiní-li tak nesrozumitelně, může to mít za následek, že se smlouva vyloží ve prospěch spotřebitele.

Sjednat minimální dobu, po kterou bude závazek trvat a automatické prodlužování závazku je možné ve smlouvě sjednat. Podnikatel má však povinnost ještě před uzavřením smlouvy informovat spotřebitele o nejkratší době, po kterou bude smlouva strany zavazovat. Společnost o automatickém převedení na placenou službu upozorňuje spotřebitele drobným písmem pod nabídkou služby na svých webových stránkách. Zda je takovéto sdělení dostatečné by mohl posoudit jedině soud.

Pokud by tato informace byla obsažena pouze v obchodních podmínkách, nikoliv přímo ve smlouvě, spotřebitel by mohl také namítat neúčinnost tohoto ustanovení obchodních podmínek, neboť jej nemohl rozumně předpokládat (neplatí, pokud by jej přijal výslovně).

Společnost v dokumentu Podmínky Alza Premium uvádí, že po uplynutí zkušební doby členství je spotřebitelovi automaticky zpřístupněno plnohodnotné placené členství a stržen poplatek za členství ve službě Alza Premium, pokud spotřebitel neodmítne automatickou změnu členství, což společnosti sdělí před uplynutím zkušební doby členství. Na tuto skutečnost je spotřebitel v rámci zkušební doby členství několikrát upozorněn, zejména formou e-mailu. Neodmítne-li tedy spotřebitel automatickou změnu členství na standardní včas, stává se členem služby Alza Premium alespoň na 12 měsíců. Společnost se tedy zavazuje, že bude spotřebitele o automatickém prodloužení vícekrát informovat. Pokud by tak neučinila, mohl by spotřebitel namítat, že společnost porušila smluvní podmínky služby Alza Premium.

Reakce společnosti

Publikováno
27.7.2016 15:58, před 3 lety

Vážený pane Prokeši,

velmi mě mrzí vzniklé nedorozumění.

V případě služby Alza Premium, jsme jednak uváděli veškeré informace již před uzavřením objednávky této služby, ale hlavně jsme Vás upozornili opakovaně emailem, že v případě nezájmu o pokračování služby, je nutné ji zrušit. Stalo se tak hned 25.4.2016 12:31 a poté pět dnů před ukončením zkušebního období 10.5.2016 v 18:00.

Je mi líto, pokud došlo k opakovanému přehlédnutí těchto informací, mohu Vás však ujistit, že z naší strany žádné parametry služby neskrýváme. Naopak informace o platbách a platnosti služby zobrazujeme ve zkrácené verzi toho nejdůležitějšího i u tlačítka pro objednání služby i u zadávání platební karty. Příklady Vám dávám do přílohy.

Přestože z naší strany nedošlo k pochybení, podařilo se mi pro Vás domluvit výjimečně zpětné zrušení této služby a vrácení platby. Můžete ji očekávat na své kartě přibližně během 3 pracovních dnů. Aby nedošlo k dalšímu nedorozumění, připíše se zpětně k datu původní transakce.

Věřím, že v budoucnu proběhne vše od počátku k Vaší spokojenosti a případná další komunikace se ponese v pozitivnějším duchu.

Děkuji za pochopení a přeji pěkný den

Michaela Petrů
Vedoucí péče o zákazníky


Petr Prokeš

Uzavření stížnosti

Publikováno
27.7.2016 16:17, před 3 lety

Hodnocení:

Komentář: Dobrý den, vážená paní Petrů. Děkuji za vaši snahu i kladné vyřízení této situace. Velice jste nám pomohla a vážím si vaší vstřícnosti a ochoty. Příště budu belivěji hlídat podmínky poskytovaných služeb. Opravdu toto celé vzniklo nedorozumněním.

Přeji vám příjemný a pohodový den.
S pozdravem
PP