Společnost


Vodafone Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:522
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:26
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

57%
43%
Toto skore je založeno na 117 stížnostech.

#13084Neoprávněné vyúčtování

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 18 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
07.11.2016, před 5 lety

Zdenka Pizarro Calvo

Znění stížnosti

Dobrý den,

obracím se na Vás se žádostí o pomoc při řešení neuznané reklamace. Všechny data, datumy hovorů, sms a jména jsem schopná doložit.


V březnu letošního roku jsem pozastavila sim kartu, která byla využívaná pouze na internetové data. Pracovnice zákaznického servisu mně ujistila, že stačí doplatit posledních 813 kč a věc je uzavřená. Což jsem tedy udělala. Za pár týdnů jsem obdržela vyúčtování přes sms, kde byla opět částka 813 czk, zavolala jsem tedy opět na zákaznickou linku a dožadovala jsem se vysvětlení. Operátor mi vysvětlil, že je to opravdu poslední platba atd, opět jsem částku uhradila. Několik týdnů se nic nedělo a před pár týdny jsem obdržela dopis se společnosti zabývající se vymáhaním dluhů, kde po mně společnost Vodafone požaduje uhradit dluh 1930 kč. Následně jsem tedy 27.9 zavolala operátorovi – p. Jakub Vála – který mně ubezpečit, že vše je omyl, že vidí , že účet je od března pozastaven a že požadovaná částka bude tedy stornovaná. Hned nato byla tato reklamace zamítnuta. Opět jsem tedy volala na zákaznický servis, kde mi operátorka vysvětlila, že sumu mám opravdu uhradit.
Přijde mi neprofesionální, nekorektní a matoucí, jakým způsobem mi byly informace předané. Každý operátor mi situaci vysvětlil jinak a já spoléhala na znalost pověřených osob. V březnu 2016 jsem chtěla ukončit a doplatit zbývající částku, která byla dle mně jíž v dubnu 2016 uhrazena.
Dnes jsme mluvila se supervizorkou zákanického servisu, p. Čapkovou, která se mi snažila pouze vnutit, že zrušení a pozastavení účtu není to samé atd.
Dluh, dle mně vznikl pochybením zákaznického servisu a proto odmítám částku 1930 kč uhradit, jelikož jsem přesvědčená, že požadavek uhrazení dluhu je neoprávněný.


Požadované řešení

Zrušení zaplacení dlužné částky.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.11.2016 10:30, před 5 lety

Zaměstnanec jedná jménem podnikatele dle § 430 odst. 1 občanského zákoníku jako jeho zástupce a právní jednání zaměstnance podnikatele zavazuje. Pokud je při poskytování služeb užit klamavý údaj, případně je některý z podstatných údajů opomenut, jedná se o nekalou obchodní praktiku, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele na úseku telekomunikací provádí Český telekomunikační úřad. Má-li spotřebitelka důvodné podezření, že společnost porušuje zákon o ochraně spotřebitele, je vhodné podat podnět tomuto úřadu.

Nesouhlasí-li spotřebitelka s vyúčtováním služeb, měla by uplatnit reklamaci. Reklamaci na vyúčtování ceny je spotřebitelka oprávněna uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu. Společnost je povinna vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Doručení vyřízení reklamace musí být provedeno prokazatelným způsobem.

Podání reklamace nemá odkladný účinek vůči povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu, spotřebitelka by tedy měla i přes podanou reklamaci zaplatit spornou částku a až následně se domáhat jejího vrácení. Pokud ale spotřebitelka požádá Český telekomunikační úřad o odklad této povinnosti, může úřad v odůvodněných případech rozhodnout, že podání reklamace má odkladný účinek.

V případě, že společnost reklamaci vyúčtování zamítne, může se spotřebitelka do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Reakce společnosti

Publikováno
9.11.2016 16:19, před 5 lety

Dobrý den, paní Calvo,

pokud nesouhlasíte s vystaveným Vyúčtováním, máte samozřejmě možnost podat reklamaci. Můžete využít Reklamační formulář na https://dotazy.vodafone.cz/app/complaint nebo poslat dopis poštou na adresu Vodafone Czech Republic a.s., Reklamační oddělení, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5. Celou situaci důkladně prověříme a odpovíme vám v zákonné lhůtě 30 dnů e-mailem nebo poštou podle toho, který způsob podání reklamace si zvolíte.

S pozdravem

Martina Bakerová
Péče o zákazníky


Zdenka Pizarro Calvo

Reakce spotřebitele

Publikováno
9.11.2016 17:47, před 5 lety

Dobrý den, reklamace byla podána a během pár minut dorazilo zamítnutī reklamace společnosti Vodafone.
Hrozné jednání. Stížnost jsem podala také na telekomunikační úřad.

Reakce společnosti

Publikováno
10.11.2016 10:20, před 5 lety

Hezký den, paní Calvo,

je mi líto, že jsme vaši reklamaci nevyřídili tak, jak jste si představovala. Pokud s vyjádřením Reklamačního oddělení nesouhlasíte, máte právo podat námitku proti vyřízení reklamace na ČTÚ - informace už uvedl dTest.

Přeji vám pěkný den.

Ondřej Ullmann
Péče o zákazníky


Zdenka Pizarro Calvo

Reakce spotřebitele

Publikováno
11.11.2016 14:23, před 5 lety

Dobrý den,

ČTÚ jsem jíž kontaktovala. Od Vodafonu si vyžádám všechny nahrávky hovorů, ze kterých je zřejmá omezená schopnost zákaznického centra, taktéž vedení. Pokud mi 5 operátorů tzv. péče o zákazníky poskytne 5 různých verzí, vypadá to, že operátoři nevědí o čem mluví a to dál vypovídá o neschopnosti vedení, nedostatečné proškolení atd.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.4.2017 10:16, před 5 lety

Společnost již neprojevila zájem se k případu dále vyjadřovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.