Společnost


Vodafone Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:276
Z toho za letošní rok:15
Stále v řešení:9
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

58%
42%
Toto skore je založeno na 70 stížnostech.

#14765Převod tarifu na nevýhodný bez souhlasu v době platnosti stávajícího tarifu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

6 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.02.2017, před rokem

Kvapil Stanislav

Znění stížnosti

Dne 30.9. 2015 jsem uzavřel smlouvu u Vodafone na neomezené volání za zvýhodněnou cenu 278,- Kč s úvazkem na dva roky. V září 2016 mi bylo oznámeno, že mi tarif zruší. Nastala neskutečná anabáze telefonátu, kdy mi nikdo nebyl schopen pomoci, tak jsem dne 21.9. 2016 podal na pobočce Bruntál výpověď. Po několika dalších telefonátech mi bylo řečeno, že jsem sice výpověď podal, ale někde se ztratila. Dne 1.2. 2017 jsem podal na stejné pobočce další výpověď. Dnešního dne mi bylo SMS zprávou oznámeno, že mi byl změněn tarif na 100 volných minut za 300,- Kč. Po telefonickém dotazu mi bylo řečeno, že s tím nikdo nic neudělá i přesto, že mám uzavřenou smlouvu na neomezené volání do 30.9. 2017 a od měsíce září 2016 mám podanou výpověď.Příběh je zdlouhavý, klidně zašlu podrobný průběh. Bezmoc a bezcennost obyčejného zákazníka pro operátora je hrozná.


Požadované řešení

V případě těchto problémů, nebo nespokojenosti zákazníka možnost přepojení na někoho, kdo je schopen řešení problémů. V mém případě už konečně přijetí mé už druhé výpovědi a spojení na oddělení výpovědí, kde už mi bylo přislíbeno řešení, ale bez výpovědi, mě tam nikdo nepřepojí.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.2.2017 05:26, před rokem

Podle § 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích je podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo zajišťující připojení k veřejné komunikační síti povinen nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změny smlouvy uveřejnit informaci o této změně v každé své provozovně a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zároveň je podnikatel povinen informovat účastníka o uveřejnění.

Pokud se jedná o podstatnou změnu smlouvy vedoucí ke zhoršení postavení účastníka (např. zvýšení ceny), je podnikatel povinen prokazatelně informovat účastníka, jehož smlouva obsahuje ustanovení o úhradě v případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena, rovněž o jeho právu ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti změny, a to bez této úhrady, jestliže nové podmínky nebude účastník akceptovat. Informaci je podnikatel povinen poskytnout účastníkovi způsobem, který si účastník zvolil pro zasílání vyúčtování.

Zákon tedy umožňuje jednostrannou změnu závazku ze strany operátora a narušuje tak jednu ze základních zásad občanského práva o dodržování smluv. Na druhou stranu umožňuje zákazníkovi ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti změny podmínek bez jakékoli sankce. Pokud operátor smlouvu mění v neprospěch spotřebitele, má zákazník na rozmyšlení jen dobu od oznámení změny do její účinnosti. Pokud spotřebitel využil prokazatelně možnost ukončení smlouvy při jednostranné podstatné změně podmínek, které zhoršují jeho postavení (změna ceny), smlouva by měla být ukončena k datu účinnosti nových podmínek.

Pokud spotřebitel s postupem společnosti nesouhlasí, měl by službu nejprve reklamovat u operátora. Reklamaci doporučujeme odeslat operátorovi prokazatelně, nejlépe doporučeně a s dodejkou, na adresu Vodafone Czech Republic a.s., Reklamační oddělení, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5. Reklamační formulář je k dispozici na https://dotazy.vodafone.cz/app/complaint.

Podání reklamace nemá odkladný účinek vůči povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu, zákazník by tedy měl i přes podanou reklamaci zaplatit spornou částku a až následně se domáhat vrácení uhrazené částky. Pokud ale zákazník požádá Český telekomunikační úřad o odklad této povinnosti, může úřad v odůvodněných případech rozhodnout, že podání reklamace má odkladný účinek. Zamítne-li operátor reklamaci, může spotřebitel podat námitku Českému telekomunikačnímu úřadu. Podat námitku je možné do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení.

Reakce společnosti

Publikováno
10.2.2017 18:07, před rokem

Dobrý den, pane Kvapile,

je mi líto, pokud došlo k nedorozumění. Tuto konkrétní situaci neznám, odpovím alespoň obecně.

Starší typy tarifů, které už nejsou v naší nabídce, můžeme postupně rušit. Pokud se k tomu rozhodneme, zákazníky o tom informujeme např. ve Vyúčtování, SMSkou, přes samoobsluhu Můj Vodafone atd. Ke zrušení tarifu v průběhu platnosti smlouvy přistupujeme málokdy, ale právo na to máme a postupujeme podle platných Všeobecných podmínek.

Jestli vám nově navržený tarif nevyhovuje, máte právo se změnou nesouhlasit a do data změny podat výpověď, a to písemně na adrese sídla Vodafonu (Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5).

Pokud nesouhlasíte s naším postupem, Vyúčtováním nebo poskytnutými službami, můžete také podat reklamaci. A to buď poštou: Vodafone Czech Republic a.s., Reklamační oddělení, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, nebo přes Reklamační formulář na https://www.vodafone.cz/pece/formular-reklamace/.

S pozdravem

Ondřej Ullmann
Péče o zákazníky


Kvapil Stanislav

Uzavření stížnosti

Publikováno
16.2.2017 15:25, před rokem

Hodnocení:

Komentář: Dobrý den. Za společnost Vodafone vstřícně odpověděl pán z reklamačního oddělení, ale můj příběh skončil u toho, že je mu to líto, nezná konkrétní situaci, byť jsem psal své tel. číslo a č. smlouvy a závěrem sdělil, že společnost mi vlastně může bez mého souhlasu změnit smlouvu. Takže bezmoc a zoufalství a povinnost platit za něco, co nechcete. Nakonec má druhá výpověď byla doručena a věc jsme vyřešili, ale to trápení ..... Stránkám vasestiznosti.cz moc děkuji, jejich snaha obyčejnému člověku v nouzi je úžasná a málokde se dnes člověk dočká pomoci, proto děkuji a přeji hodně štěstí a zdaru do budoucna. Kvapil St.