Společnost


IKEA Česká republika, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:29
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#16023Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.05.2017, před rokem

Martina Valchářová

Znění stížnosti

Objednala jsem si u společnosti Ikea Ostrava montáž kuchynské linky . Pana stolaře jsem informovala že bohužel nevím jak jsou ve zdi vedeny el. dráty . Vše probíhalo skvěle, až do chvíle kdy pan stolař bohužel navrtal do elektrických drátů ve zdi. Poté, co odsekal omítku ve zdi, aby se dostal k poškozeným kabelům, zjistil, že kabely jsou poškozeny na třech místech. Zavolala jsem místního elektrikáře , který konstatoval že se na narušené místa musí istalovat el. krabičky. Po tel.domluvě s firmou Ikea , kdy jsem otevřela reklamační řízení , Ikea kontaktovala pana stolaře . Poté mi zavolali zpět a navrhli že když reklamaci stornuju , přijede elektrikář spolupracovník pana stolaře a dráty opraví . Souhlasila jsem . Elektrikář přijel , ale nezazvonil , takže jsem ani nevěděla že je v domě, rovnou vyšel nahoru a poškozené dráty omotal izolační černou páskou. Pak si pan stolař přišel dolů pro vodu na sádru, aby dráty mohli zasádrovat do zdi. Vyšla jsem nahoru kde jsem se setkala s panem elektrikářem. Řekla jsem mu že předchozí elektrikář řekl že se tam musí instalovat krabičky a že omotání izolační páskou je pro mě nedostačující . Snažil se mě přesvědčit že takhle to stačí a že si na to plácnem . Řekla jsem mu že já nejsem odborník na elektřinu, a že jejich názory na opravu se rozcházejí a že pouze s omotáním drátů izolační páskou nesouhlasím. Poté mě opět kontaktovala Ikea a otevřeli jsme znovu reklamační řízení. 12.5. byla má reklamace zamítnuta.


Vaše reklamace evidovaná pod číslem309 -2692064 na službu instalace kuchyně:objednávka Isell 844454288, která byla sepsána dne 5.5.2017 se zamítá. Společnost IKEA Česká republika, s.r.o. reklamaci zamítá na základě nedodržení Vamipodepsaných Všeobecných obchodních podmínek pro montážní a instalační práce ze stranyzákazníka. Konkrétně bod 1.3 Montáž nebo instalace, kde se uvádi: Má-li být zbožípřipevněno či zavěšeno na stěnu, je Zákazník v rozsahu, který se po něm může spravedlivěpožadovat, povinen před zahájením prací se ujistit o povaze a průběhu rozvodů předmětnýchmédií, o nosnosti stěn a o případných specifikách (např. dotazovaním se u vlastníka čisprávce domu, včetně informací o omezení prací o víkendech, státních svátcích a v doběnočního klidu). Před zahájením montážních prací Zákazník bez vyzvání informuje Společnost,resp. Montážní firmu, o všech skutečnostech významných pro montáž. Společnost téžneodpovídá za případné vady a škody vzniklé zatajením skutečností významných pro montáž(viz výše).NazákladěuvedenýchskutečnostíjeVašereklamace309-2692064považovánazauzavřenou.OficiálnívyjádřeníVámbudezaslánopoštounaVašiadresujakodoporučenépsaní.Pokud s tímto vyjádřením nesouhlasíte, máte možnost obrátit se na existující subjektymimosoudních řešení spotřebitelských sporů, zejména na Českou obchodní inspekci<>, případně na příslušný soud.Děkujeme za pochopení.Dne 12.5.2017Lumír PuffCustomer Resolution teamIKEA Česká republika s.r.o.Skandinávska 1, 155 00, PrahaTel: +420 234 567 890E-mail: IKEA.cbl@IKEA.comWeb:


Produkt

Montáž kuchyně od Ikea Ostrava , reklamace evidovaná pod číslem309 -2692064, Isell 844454288


Požadované řešení

Požaduji odbornou opravu narušených el. drátů zkontrolovanou revizním technikem a opravu narušené zdi a dokončení kompletace kuchyně.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.5.2017 12:09, před rokem

Zhotovitel díla je povinen postupovat při provádění díla s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je dále povinen upozornit spotřebitelku na nevhodnou povahu věci k provádění díla. Překáží-li nevhodná věc v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do sjednání nápravy. Pokud tak zhotovitel neučiní, nese odpovědnost za způsobenou škodu.

Byla-li během provádění díla způsobena spotřebitelce škoda, je zhotovitel díla povinen tuto škodu nahradit. Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to možné nebo požádá-li o to poškozený, hradí se v penězích. Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit.

Ujednání obchodních podmínek, které vylučuje nebo omezuje spotřebitelčina práva z vadného plnění nebo na úhradu újmy, je zakázané a nepřihlíží se k němu.

Reakce společnosti

Publikováno
13.6.2017 12:54, před rokem

IKEA přebírá odpovědnost za přeseknuté kabely. U zákazníka bylo vše opraveno a domontováno a kuchyň je funkční. Probíhá ještě doladění s externími partnery, věříme, že vše bude vyřešeno ke spokojenosti zákazníka, za vzniklou situaci se omlouváme.


Martina Valchářová

Uzavření stížnosti

Publikováno
13.6.2017 16:27, před rokem

Hodnocení:

Komentář: Velice děkuji D-testu za pomoc při vyřešení mé reklamace.