Společnost


Alza.cz a.s.

Počet nahlášených stížností:716
Z toho za letošní rok:56
Stále v řešení:16
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

74%
26%
Toto skore je založeno na 93 stížnostech.

#2312Odmítnutí pojistného plnění kvůli předchozí výměně pojištěného mobilu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 28 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.02.2014, před 6 lety

Zdeněk Šrámek

Znění stížnosti

Dne 3.8.2013 jsem u Alzi v Plzni zakoupil synovi mob. telefon Prestigio MultiPhone 4055 DUO. Při placení mi bylo nabídnuto pojištění proti krádeži a poškození. Nabídku jsem přijal, aniž bych byl informován o pojistných podmínkách. V září 2013 došlo při vytahování mobilu z těsného pouzdra k jeho vymrštění proti zdi a následnému poškození.
Poj.událost byla vyřešena výměnou.V lednu 2014 syn telefon upustil a došlo k opětovnému rozbití. Následné pojistné plnění bylo odmítnuto s odkazem na Čl. 6, odst. 6.5.1 Všeobecných obchodních podmínek - obecná část, s tím, že pojištění zaniklo zánikem pojištěné věci.
Věc jsem se snažil vyřešit i prostřednictvím zákaznické linky společnosti, kde jsem byl odkázán na komunikaci prostřednictvím chatu, kde jsem se s pětiminutovými pauzami dočkával nekompetentních odpovědí. Asi po týdnu jsem dostal e-mailem stejnou odpověď jako na přepážce.


Produkt

mob. telefon Prestigio MultiPhone 4055 DUO sériové číslo MTP30731508013


Požadované řešení

Bezplatná oprava, popř. výměna zboží nebo vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.3.2014 14:34, před 6 lety

I přes to, že v současných obchodních podmínkách, které jsou na stránkách společnosti je, že pojištění výměnou zaniká, platí pro spotřebitele podmínky platné v době jeho uzavření. V prosinci 2013 byly na stránkách společnosti obchodní podmínky, které stanovovaly, že není-li oprava Věci možná (např. z důvodu úplného zničení Věci nebo z jiného obdobného důvodu) anebo by její oprava byly neúčelná, zajistí výměnu Věci a novou Věc pojištěnému řádně předá; nová Věc je automaticky opětovně pojištěna na dobu 24 měsíců ode dne jejího převzetí pojištěným;
Pro kupujícího platí ustanovení obchodních podmínek účinné v době uzavření smlouvy.

Reakce společnosti

Publikováno
28.4.2014 17:15, před 6 lety

Vážený pane Šrámku,

dovolte mi prosím předně, abych se Vám omluvil za zpoždění v reakci naší společnosti na tomto konkrétním portálu, které bylo způsobeno nedorozuměním v rámci procesní změny jeho zpracování. Byly již učiněny kroky vedoucí k tomu, aby byl i tento informační kanál monitorován co nejčastěji, nicméně jako primární kontaktní nástroj musím připomenout především náš vlastní kontaktní formulář na hlavních webových stránkách naší společnosti < http://www.alza.cz/kontakt >, v rámci kterého se vždy snažíme o komplexní odpověď v řádu hodin.

Nedorozumění v rámci předmětné pojistné smlouvy mě velice mrzí; dle dostupných informací k tomuto případu však k pochybení ani k rozporu s pojistnými podmínkami platnými v době zakoupení pojištění nedošlo. Služba pojištění byla zakoupena v srpnu 2013, kdy byly v platnosti a zveřejněny pojistné podmínky příslušné pojišťovací společnosti včetně článku 6.5.1., který byl zmíněn i v naší poslední odpovědi z 28.1.2014. V tomto je uvedeno, že zánikem pojištěného výrobku zaniká i pojištění a v případě Vaší poslední pojistné události, v rámci které došlo k výměně zařízení, tak došlo na základě tohoto článku i k ukončení platnosti pojištění. Za negativní důsledky těchto faktů se omlouvám, ale likvidátor odpovědné pojišťovny, který je v tomto případě rozhodčím článkem, postupoval korektně a zcela v souladu s pojistnými podmínkami platnými v době nákupu.

Odkaz na změnu pojistných podmínek uvedený v předchozím komentáři není k řešenému případu relevantní; citovaná změna byla provedena v jiném termínu, než který se k probíranému případu váže.

Pokud přesto přetrvává v této věci jakákoli nesrovnalost, můžete nás kontaktovat kdykoli znovu a to přímo na e-mailové adrese ombudsman@alza.cz.

S úctou a přáním krásného večera

Jiří Horáček
zákaznický ombudsman Alza.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.6.2014 21:19, před 6 lety

Stížnost uzavřena z důvodu dlouhodobé nereakce spotřebitele.