Společnost


AUKRO s.r.o.

Počet nahlášených stížností:15
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#24270Porušení obchodbích podmínek Aukrobot - stížnost

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 21 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
15.06.2018, před 5 lety

Marie Grivalská

Znění stížnosti

Dne 21.3.2018 jsem uzavřel smlouvu se zprostředkovatelem Aukrobot o prodeji zboží Kamery SONY,brašny a kazet do kamery.Zboži bylo prodáno,ale podhodnoceno.Za kameru jsem dostal 911,Kč,včetně brašny a kazet.Požadoval jsem za kameru 3000,-,brašnu 500,-Kč´.a za kazety 300.-Kč.Zboží nebylo na mém profilu uvedeno.Svozový formulář mi nebyl doručen.Brašna a kazety byly přidruženy ke kameře bez nulové hodnoty,k tomu jsem nedal souhlas.Veškerou korespodenci mám k dispozici.Požadoval jsem kameru s brašnou a kazetami vrátit,nebo vyplatit částku 2850,-Kč.Odpověď byla , že zboží je prodáno,že to nejde.Na ochranu spotřebitele požaduji mimosoudní řešení sporu.Více napíšu v jiném emailu, podrobně. Děkuji.


Produkt

Podrobnosti uvedu v jiném emailu, který vám doručím v emailu.


Požadované řešení

Požaduji mimosoudní řešení sporu ve smyslu § 20d zákona č.634/1992 Sb o ochraně spotřebitelského vztahu. Veškerou korespodenci s Aukrobotem vám doručím na Vámi udanou emailovou adresu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.8.2018 09:36, před 4 lety

Dle oddílu III. obchodních podmínek služby Aukrobot pro prodávající určuje prodávající tzv. Minimální kupní cenu. Snížení této minimální kupní ceny je možné pouze po dohodě s prodávajícím. Jestliže došlo ke snížení této ceny bez dohody s prodávajícím, došlo k postupu v rozporu s obchodními podmínkami služby. V takovém případě se může prodávající domáhat náhrady škody podle § 2913 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
22.8.2018 15:11, před 4 lety

Dobrý den,
dotyčný klient služby Aukrobot pro prodej předmětného zboží uvažoval cenu, která vzhledem ke stáří a povaze zboží neodpovídala reálným možnostem pro úspěšný prodej. Tato skutečnost s ním byla telefonicky komunikována ještě před realizací svozu zboží od klienta, a klient při tomto doložitelném hovoru výslovně souhlasil s tím, aby kamera, brašna, i kazety byly nabízeny jako jeden celek za podstatně sníženou cenu, jejíž stanovení ponechal na poskytovateli služby.
Prodej zboží proběhl v souladu s obchodními podmínky služby Aukrobot. Po prodeji zboží klient svůj názor dodatečně změnil a požadoval vrácení zboží, to už však nebylo možné, protože kamera včetně příslušenství již byla předána kupujícímu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.8.2018 16:23, před 4 lety

Jestliže komunikace mezi spotřebitelem a společností proběhla popsaným způsobem, potom společnost jednala v souladu s obchodními podmínkami. Možnost snížení ceny, za kterou bude zboží nabízeno v podmínkách je, a pokud s takovým postupem spotřebitel souhlasí, nelze později namítat, že zboží bylo prodáno příliš levně.

Stížnost přeřazujeme na spotřebitele, který má možnost na vyjádření společnosti reagovat.

Reakce spotřebitele

Publikováno
23.8.2018 14:45, před 4 lety


Marie Grivalská

Dobrý den,
S vyjádřením Aukrobotu zásadně nesouhlasím. Žádný souhlas jsem nedal,aby se brašna a kazety přidružily ke kameře a navíc za nulovou hodnotu. Zkušební kazetu včetně ostatních kazet, dále kameru a brašnu jsem požadoval vrátit, pokud se neprodá za přijatelnou cenu . Dne 4.4.2018 se uskutečnil svoz zboží a já jsem 4.4.2018 napsal email, že zkušební kazetu požaduji vrátit. Kameru a brašnu pokud se neprodá za přijatelnou cenu rovněž požaduji vrátit. Nic z toho se mi nevrátilo, uvedl jsem to jasně a písemně a to 4.4.2018 ještě před prodejem zboží. Zboží podle řidiče mělo být předáno Aukrobotu až 5.4.2018. Zásadní otázkou je proč zboží nebylo vystaveno na mém profilu ?. Mohl jsem sledovat pohyb cen a měl možnost ceny ovlivnit, případně dat souhlas se snížením ceny. Nestalo se tak. Můj požadavek byl písemný s ID 853223, kde jsem požadoval, prodat zboží Kameru za 3000,-Kč,brašnu za 500,-Kč kazety á 50,-Kč. Za nevracenou kazetu - zkušební učtuji 500,- Kč.Celkem 800,-Kč za 7ks kazet.Celkem 4300,-Kč.
Já jsem s prodejem zboží nespěchal. Zboží mělo být vystaveno na mém profilu a to až do dnešního dne. Vývoj cen by se postupně snižoval podle zájmů zákazníků. Set top box se neprodal a dne 20.8.2018 po telefonické domluvě, jsem souhlasil s předáním CHARITĚ. Zásadní pochybení Aukrobotu vidím v tom, že nepostupoval podle smlouvy a zavedené praxe, prodal zboží dřív, než jej vystavil na můj profil a bez mého souhlasu pod cenou (viz email ze dne 4.4.2018). Dále musím zdůraznit, že cenu určuji já. Pokud by se neprodalo, chtěl jsem zboží vrátit!!! Jelikož zboží nebylo uvedeno na mém profilu, nemohl jsem cenu ovlivnit a druhý svozový formulář mi nebyl doručen k podpisu
proč?.V konečném důsledku Aukrobotu mělo být jedno, jestli se zboží prodá za cenu kterou jsem uvedl. Já jsem písemně uvedl, že zboží požaduji vrátit pokud se neprodá za přijatelnou cenu. Žádný souhlas jsem nedal, aby se zboží kamera,brašna a kazety nabízely jako jeden celek a navíc za podstatně sníženou cenu. Pokud jsem dal souhlas, tak jedině když se zboží neprodá za ceny, které jsem uvedl v mém požadavků a to až po měsíci a více, aby Aukrobot nemusel mne žádat o snížení ceny.Dále musím uvést, že svůj názor jsem dodatečně neměnil a požadoval vrácení zboží. Vše je uvedeno v emailu ze dne 4.4.2018, kde požaduji zboží vrátit pokud se neprodá za přijatelnou cenu.
Zřejmě Aukrobot můj email ignoroval a zboží prodal jak se mu to hodilo za sníženou cenu, kterou nemohu akceptovat. Nadále trvám na vrácení zboží, případně zaplaceni částky 4300,-Kč.
S pozdravem a přáním hezkého dne J.Grivalský

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.8.2018 13:49, před 4 lety

Spotřebitel nám ke stížnosti zaslal následující doplnění svého vyjádření:

"Dobrý den,doplňuji vyjádření ke stanovisku Aukrobotu a mému sdělení ze dne 23.8.2018. Byl jsem 100% přesvědčen, že Aukrobot bude postupovat standartním způsobem při prodeji mého zboží,tak jak postupoval v dřívějších případech.To znamená,že zboží bude uvedeno na mém profilu i s cenami, které jsem uvedl v mém požadavku ID 853223 tj.kamera 3000,-Kč,brašna 500,-Kč a 6 ks kazet á 50,-Kč s tím,že 7 kazetu jako zkušební se mi vráti, viz email ze dne 4.4.2018.Pokud by zboží nebylo prodáno během měsíce a více, došlo by ke snížení ceny.Požádat o snížení ceny, by mě musel Aukrobot požádat. Aby k tomu nemuselo dojit, dal jsem souhlas,aby po 1 a více měsících, pokud se zboží neprodá, mohl ceny úpravit sám. V žádném případě jsem nedal souhlas k přidružení brašny a kazet ke kameře,navíc za nulovou hodnotu. Je to vymysl Aukrobotu,aby obhájil svůj postoj.Zboží jsem chtěl prodat prostřednictvím Aukrobotu,ale ne pod cenou.Nevím proč bych měl dat souhlas s přidružením brašny a kazet ke kameře, když jsem požadoval zboží vrátit pokud by se neprodalo za ceny, které jsem uvedl v požadavků. Odmítám tvrzení,že jsem svůj názor dodatečně změnil a požadoval vrácení zboží až po prodeji.Dne 4.4.2018 jsem v emailu jasně uvedl,že pokud se zboží neprodá za přijatelnou cenu, požaduji zboží vrátit včetně zkušební kazety. Zboží bylo doručeno Aukrobotu dne 5.4.2018 a já jsem napsal email 4.4.2018. Z uvedených dat je zřejmé. že si to Aukrobot vymyslel ve svůj prospěch. Navíc zboží bylo prodáno od 5.4.2018 do 14.4.2018, tedy za 9 dní. Pokud by zboží bylo vystaveno na mém profilu jak výše uvedeno, mohl jsem z prodeje získat částku 4300,-Kč. Požaduji zboží vrátit, nebo vyplatit částku 4300,-Kč,pokud nebude rozumná dohoda. Hezký den přeje J.Grivalský"

Vzhledem k tomu, že se vyjádření spotřebitele v některých bodech zásadně rozchází s vyjádřením společnosti, přeřazujeme stížnost na společnost, aby měla možnost na vývoj reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
4.9.2018 10:40, před 4 lety

Dobrý den,

nynější vyjádření klienta služby, pana Grivalského, se rozchází s reálným průběhem realizace jeho svozu a dohodě o prodeji předmětného zboží. Veškerou komunikaci, jak emailovou tak telefonickou, máme k dispozici. V případě sporu tak lze snadno prokázat, že postup provozovatele služby byl legitimní a v souladu s pravidly služby.

Níže kompletně popisujeme vývoj řešení předmětného svozu:
Na základě objednávky svozu byl s klientem veden dne 27. 3. 2018 telefonický rozhovor a to mj. ohledně kamery a jejího příslušenství (brašna, kazety). Klient v telefonním hovoru uvedl, že kamera je 10let stará; na základě této informace operátorka služby usoudila, že zboží je za klientem uvedenou minimální cenu neprodejné. Vysvětlila mu, že tyto kamery se již prodávají za podstatně nižší ceny a že je potřeba požadovanou minimální cenu snížit, jinak nebude možné zboží zařadit do svozu. Zároveň operátorka klientovi doporučila udělat z kamery, kazety a brašny set (komplet). Klient na výslovnou otázku, zda se sloučením uvedeného zboží do kompletu, s tím že stanovení upravené prodejní ceny nechá na provozovateli služby, reaguje pozitivně, potvrdí ji srozumitelným: „Ano“. Následně byl klientovi zaslán upravený svozový formulář, kde je uvedena kamera nabízená ke zprostředkování prodeje a je u ní zaznamenána informace, že klient nechá stanovení ceny zboží na službě Aukrobot. Klient tento dokument ještě tentýž den stvrdil svým podpisem. Svoz zboží byl realizován dne 4. 4. 2018. Stejný den ještě poslal klient jím zmiňovaný email, ve kterém žádal o navrácení kamery a zkušební kazety v případě, že se zboží neprodá za přijatelnou cenu, jejíž stanovení ovšem předtím nechal na provozovateli služby a v emailu ji již nikterak nově nedefinoval. Klientovi bylo odepsáno, že zboží samozřejmě může být v souladu s pravidly služby vráceno v případě, kdy se po dobu dvou měsíců neprodá. Zboží bylo po přijetí na sklad fyzicky ohledáno, naskladněno, vyfoceno a popsáno do inzerátu a vystaveno v aukci s vyvolávací cenou 911 Kč a cenou „kup teď“ 1.299 Kč. Naši klienti mají tyto informace k dispozici ve svém klientském prostředí, v záložce MOJE VĚCI – „aktuálně v prodeji“. Nejinak tomu bylo i v případě předmětného zboží pana Grivalského. U každého produktu je také dostupná historie, co se s danou věcí kdy děje.

Historie kamery a příslušenství přikládáme níže:
* 05. 04. 2018 - Naskladnění
* 05. 04. 2018 - Focení a popis
* 10. 04. 2018 - Inzerát zveřejněn
* 12. 04. 2018 - Prodáno za 911 Kč
* 13. 04. 2018 - Platba od kupujícího přijata
* 13. 04. 2018 - Odesláno kupujícímu

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.9.2018 16:48, před 4 lety

Stížnost opět přeřazujeme na spotřebitele. Jelikož se popisované průběhy realizace prodeje věcí zásadně rozcházejí, navrhujeme, aby se strany dohodly na řešení prostřednictvím služby mimosoudního řešení sporů při ČOI, protože prostřednictvím naší online služby nedokážeme situaci jednoznačně posoudit. Pokud komunikace ohledně věci bude dále probíhat stejným způsobem jako doposud, budeme nuceni stížnost uzavřít.

Reakce spotřebitele

Publikováno
5.9.2018 14:38, před 4 lety


Marie Grivalská

S vyjádřením Aukrobotu nesouhlasím. Aukrobot má heslo:Prodávejte bez námahy, vše si odvezeme, prodáme za nejlepší cenu a vyděláme vám. Já jsem chtěl zboží prodat, ale ne za každou cenu, za přijatelnou cenu. K tomu nedošlo, protože moje zboží nebylo na mém profilu uvedeno a nebyl mi doručen druhý svozový formulář k podpisu. Žádný souhlas jsem nedával ke sloučení brašny a kazet ke kameře. Chtěl jsem zboží vrátit, pokud se neprodá za přijatelnou cenu. Zboží bylo jako nové a nebylo nijak viditelně poškozeno. Kazety byly v originálním balení. Ceny jsem stanovil podle internetu. Aukrobot měl respektovat ceny, které jsem uvedl v požadavku. Pokud by se neprodalo, v emailu jsem uvedl, že trvám na vrácení zboží. (viz email ze dne 4.4.2018). Aukrobot můj email nerespektoval a prodal zboží pod cenou. Žádný ohled nebyl, že požaduji zkušební kazetu a ostatní zboží vrátit. Vzhledem k těmto skutečnostem, že jsem nedal souhlas ke snížení ceny a zboží bylo podhodnoceno, nebylo na mém profilu uvedeno, požaduji mimosoudní řešení sporu ve smyslu § 20d zákona č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitelského vztahu. S pozdravem J.Grivalský

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.9.2018 15:28, před 4 lety

Stížnost v návaznosti na naše dřívější sdělení uzavíráme. Dále má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.