Společnost


Vodafone Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:593
Z toho za letošní rok:74
Stále v řešení:25
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

55%
45%
Toto skore je založeno na 134 stížnostech.

#28945Zaktivování služby "připojení na měsíc"

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 25 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
17.12.2018, před 4 lety

Jana Blažková

Znění stížnosti

Dobrý den,
mnoho let využívám Vašich služeb jak připojení k internetu, tak mobilního telefonu. Platím vždy včas.
Včera jsem dostala vánoční dárek - nový mobilní telefon. A jak tak bývá, s novou věcí se člověk chvíli sžívá než se ovládání stane rutinou. A tak ač jsem postupovala dle manuálu, stalo se mi, že jsem omylem ťukla kamsi a zaktivovala si službu "připojení na měsíc", kterou vůbec nepotřebuji. Marně jsem prodejci či zaměstnanci Vodafonu vysvětlovala zcela logicky, že toto se stát může a nejde určitě o záměr. Nic mi nepomohlo, prostě se mi odečte 49 korun a hotovo. Pán byl neústupný, je to moje chyba a není, o čem se bavit. Prý pošle reklamaci, ale ta je předem zbytečná. Tomu věřím. Ale, milý Vodafone, chybí zde taková ta obyčejná lidskost. Toto je odlidštěný svět, sápající se jen po výdělku. A k tomu se mi vkrádá myšlenka, že to je taková past pro spotřebitele, který, jako já, se do ní chytí a úniku již není. Chybí mi zde i otázka, zda opravdu službu aktivovat chci. To právě pro takový případ jako je ten můj - že se spletu. Pokud by tato možnost byla, nemohlo by se tohle stát. A tak se milý Vodafone ptám, co si myslíte o tom, co jsem výše uvedla. Nechci již po mnohé slyšet, že to byla moje chyba, to vím.

Děkuji za odpověď,
s pozdravem
Jana Blažková, jblazkova@email.cz
776 793 686


Požadované řešení

kladné vyřízení


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.1.2019 12:52, před 4 lety

Nesouhlasí-li spotřebitelka s vyúčtováním služeb, měla by uplatnit reklamaci. Reklamaci na vyúčtování ceny je spotřebitelka oprávněna uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu. Společnost je povinna vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Doručení vyřízení reklamace musí být provedeno prokazatelným způsobem.

Podání reklamace nemá odkladný účinek vůči povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu, spotřebitelka by tedy měla i přes podanou reklamaci zaplatit spornou částku a až následně se domáhat jejího vrácení. Pokud ale spotřebitelka požádá Český telekomunikační úřad o odklad této povinnosti, může úřad v odůvodněných případech rozhodnout, že podání reklamace má odkladný účinek.

V případě, že společnost reklamaci vyúčtování zamítne, může se spotřebitelka do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Mezilidské vztahy se řídí zejména zásadami slušnosti. Pracovníci jednají za společnost, která by měla mít zájem na jejím vhodném chování k zákazníkům, lze se tedy setkat i s různými kodexy, které zaměstnavatelé vypracovávají pro své zaměstnance. Stížnost tak předáváme společnosti k jejímu vyjádření.

Reakce společnosti

Publikováno
14.1.2019 18:08, před 4 lety

Dobrý den, paní Blažková,

mrzí mě, že došlo k situaci, která způsobila Vaši nespokojenost.

Využité služby vždy účtujeme podle nastavení na daném telefonním čísle. Pokud tedy máte na svém čísle aktivní službu Připojení na měsíc a došlo k přenosu dat, proběhlo naúčtování poplatku 49 Kč správně. Za tento paušální poplatek jste získala možnost využít 100 MB během 30 dnů. Jak funguje Připojení na měsíc, popisujeme na https://www.vodafone.cz/pece/osobni-a-firemni/otazky/internet-v-mobilu/pripojeni-na-mesic/.

Jestli data prostřednictvím mobilní sítě vůbec nechcete využívat, můžete si připojení zablokovat v samoobsluze Můj Vodafone na https://www.vodafone.cz/muj/prihlaseni v sekci Nastavení služeb - Internet.

Přeji Vám pěkný den.

Martina Bakerová
Péče o zákazníky

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.2.2019 09:19, před 4 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.3.2019 06:24, před 4 lety

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.