Společnost


Vodafone Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:615
Z toho za letošní rok:7
Stále v řešení:33
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

55%
45%
Toto skore je založeno na 136 stížnostech.

#29351Přenesení internetu na novou adresu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

22 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
02.01.2019, před 4 lety

Nikola Škodyová

Znění stížnosti

Dne 15.11.2018 jsem prostřednictvím společnosti nejpripojeni.cz uzavřela s Vodafonem smlouvu o poskytování pevného internetu na adrese Jihlavská 78, Praha 4.
Od 12.12.2018 řeším přenos internetu na novou adresu. Nejdříve, když jsem se dovolala prvně, tak mi slečna na zákaznické lince řekla, že mě bude někdo do 24h kontaktovat z technického oddělení ohledně termínu příjezdu technika. Nikdo se ale neozval, tak jsem volala opět, jelikož čekací doby na spojení s operátorem byly dlouhé, tak jsem napsala na on-line chat na stránkách, kde byla čekací doba stejně dlouhá. 13.12.2018 jsem mluvila s nějakou paní která mi měla volat zpět ohledně termínu technika. Jelikož jsem byla v práci, našla jsem si ztracené volání, volala jsem zpět, jenže to číslo slouží pouze na kontaktování zákazníka. Tak jsem čekala kdy se paní opět ozve, jelikož SMS s jejím jménem jsem neobdržela abych ji mohla kontaktovat. Když se nikdo ani následující den neozval, 15.12.2018 jsem zasílala přes formulář požadavek ohledně přenosu internetu na novou adresu.
Nakonec jsem se sama úspěšně 17.12.2018 v dopoledních hodinách dovolala na zákaznickou linku Vodafonu kde jsme se s paní C. domluvili datum příjezdu technika 20.12.2018 do 16:15 a ještě mi měla zjistit, jestli si na staré adrese můžu modem odpojit sama, nebo to musí udělat technik, aby nedošlo k nějakému „poškození“ z mojí strany. 18.12.2018 mi přišla SMS že má vyjádření z technického oddělení, že si modem můžu odpojit sama. Jelikož jsem potřebovala kvůli tomu odejít dřív z práce a nebyla jsem si jistá časovým rozpětím, jestli jsou tam 2-3 hodiny, 19.12. jsem odpovídala na SMS ( kterou zasíláte abychom mohli využít osobní péči a že se ozvete nejpozději do 24h ) s dotazem kdy dorazí technik. Na zprávu mi nikdo neodpověděl. Z práce jsem odešla dřív a od půl2 odpoledne jsem čekala doma na technika. V 16:30, když se nikdo nedostavil, jsem volala na zákaznickou linku, jestli nastal nějaký problém, kdy technik dorazí. Paní mi řekla, že slečna se kterou jsem výjezd technika domlouvala zapomněla „zadat/odeslat/potvrdit“ objednávku. Je mi zcela jedlo jak si to pojmenujete. Výsledek je takový, že technik nedorazil. Nabídli mi termín 31.12.2018, což je směšné, jelikož chyba nebyla na naší straně, ale byla způsobená Vaším pracovníkem. Paní jsem řekla že žádnou další objednávku zadávat nechci, že už přes týden řeším jen obyčejný termín a ani to neumí udělat pořádně a že chci vypovědět smlouvu bez sankcí na základě nedodržení smlouvy o poskytování služeb z Vaší strany. Jelikož na Vašich stránkách není možné na formulář zadat důvod výpovědi, šla jsem se zeptat na prodejnu Vodafonu v OC Arkády. Tam mi pracovním poradil, že mám důvod výpovědi napsat na zadní stranu formuláře, nebo zavolat na zákaznickou linku a požádat je aby mě přepojili na retenční oddělení, kde můžu tuto situaci vyřešit s kompetentním pracovníkem. Tak jsem zavolala na zákaznickou linku, kde mi pan Plastik sdělil, že není možné mě přepojit na retenční oddělení ( další chybná informace od Vašeho pracovníka ). Po objasnění situace o co mi jde, mi poradil, že mám ohledně výpovědi z tohoto důvodu napsat na reklamační oddělení přes formulář nebo to zaslat českou poštou a že smluvní pokutu nebudu platit, protože pochybení není na mojí straně. Takže jsem ještě v ten den odeslala přes formulář na reklamační oddělení výpověď smlouvy a důvody které mě k ní vedou. S přesvědčením, že máte školené pracovníky, kteří poradí správně k situaci, jsem čekala kdy se mi ohledně mojí výpovědi ozvou z reklamačního oddělení.
V neděli odpoledne, mi přišla SMS o přijetí požadavku, SMS o zřízení nové smlouvy a našla jsem si zmeškané volání, odepsala jsem na SMS a pán mi zavolal zpět. Bohužel to evidentně nebylo z reklamačního oddělení. Velice mě mrzí, že nemám jméno toho pána abych na něj mohla podat stížnost. Nerozumím, jak si vůbec může dovolit sám od sebe udělat novou objednávku bez mého vědomí!! Pán mi nabízel jako kompenzaci přenosný 60GB internet na SIM kartu do doby než mi přijde technik zapojit internet 22.01.2019. No, tak za prvé, platím každý měsíc neomezené internetové připojení, sleduji TV přes internet, příležitostně pracuji z domova na Home Office, takže ne, není to pro mě řešení. Za druhé, 20.12.2018 jsem se jasně vyjádřila, že žádnou další objednávku na technika nechci a že chci dát výpověď ze smlouvy, taky jsem ho o nic takové nepožádala v telefonátu. Neměl žádné právo zadávat svévolně objednávku do systému mým jménem a ještě měl tolik drzosti, že se mě snažit dotlačit abych mu slovně potvrdila, že odmítám nový termín o který jsem ho nikdy nepožádala!! Argument, že u Vás není žádný problém s dodáním služeb, protože vy mi dodáváte internet na adresu na kterou jsem ho zřizovala, není normální, když máte v systému požadavek o přenesení internetu na novou adresu, který mám potvrzený v SMS, který se na základě pochybení z Vaší strany nezrealizoval!!
V pondělí 31.12.2018 mi ráno 8:24 přišla SMS o sjednání termínu výjezdu technika na 22.01.2019. Tak hned v 8:26 volám na Vodafone, kde mi paní sdělí, že tam žádnou objednávku nemám?! Děláte si z lidí srandu nebo co?

Ve finále mi 31.12.2018 odpoledne zavolá opět pan P., že má pro mě řešení problému. Nabízel mi 60GB internet na SIM kartu, ODPUŠTĚNÍ platby za týdny které jsem internet nemohla využívat. A zopakuji to: Děláte si z lidí srandu nebo co? Platím každý měsíc neomezené internetové připojení, sleduji TV přes internet, příležitostně pracuji z domova na Home Office, takže ne, není to pro mě řešení. Nakonec mi pan P. řekl, že pokud chci ukončit smluvní vztah, musím podat písemně odstoupení od smlouvy. Předtím tvrdil, že mám v mojí situaci zaslat formulář na reklamační oddělení ohledně výpovědi ze smlouvy bez sankcí. Evidentně další pochybení Vašeho pracovníka.

S každým telefonátem, jsem se dozvěděla něco jiného, co pracovník to jiná pravidla.


Požadované řešení

vypovězení smlouvy bez sankcí na základě nedodržení smlouvy o poskytování služeb ze strany Vodafone a vydobropisování týdnů kdy internet nemohl být využíván.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.1.2019 12:19, před 4 lety

Společnost má povinnost zpřístupnit sjednané služby. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Jestliže služby společnost nezprovozní v tomto termínu, upozorní spotřebitelka společnost, že nezpřístupnila služby včas a poskytne společnosti přiměřenou lhůtu k plnění (lze poskytnout i mlčky).

Pokud společnost nezpřístupní služby ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka operátorovi, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Pokud by spotřebitelce vznikla kvůli tomuto porušení smluvní povinnosti ze strany společnosti škoda, mohla by žádat po společnosti náhradu této škody. Musela by však prokázat, že jí škoda vznikla, a že důvodem vzniku škody bylo porušení smluvní povinnosti ze strany společnosti.

Co se týká vytvoření objednávky bez spotřebitelčina vědomí, zaměstnanec v žádném případě není oprávněn za spotřebitelku uzavřít smlouvu bez jejího vědomí. Pro to, aby byla smlouva platná je třeba souhlasný projev vůle obou stran. Tvrdí-li společnost, že se spotřebitelkou byla uzavřena smlouva, měla by prokázat, že spotřebitelka smlouvu skutečně uzavřela. Pokud má spotřebitelka podezření, že ze strany společnosti došlo ke zneužití osobních údajů, může podat podnět k šetření Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/elektronicka-podatelna/os-1007).

Reakce společnosti

Publikováno
22.1.2019 10:09, před 4 lety

Dobré dopoledne, paní Škodyová,

mrzí mě, že změna adresy Pevného internetu neproběhla :(

Zmínila jste, že už jste podala písemnou reklamaci. Proto Vás prosím, abyste počkala na vyjádření reklamačních specialistů, kteří jsou kompetentní tuto situaci vyřešit.

Přeji Vám pěkný den.

Martina Bakerová
Péče o zákazníky

Reakce spotřebitele

Publikováno
22.1.2019 18:10, před 4 lety


Nikola Škodyová

Odpověď z reklamačního oddělení zní, že z jejich strany žádný problém nenastal protože mi poskytují internet na adrese, ze které jsem ho chtěla přenést a že tedy k porušení smlouvy z jejich strany nedošlo. Tato argumentace je směšná jelikož tam můj požadavek o změnu adresy mají a internet mi neposkytují. Objednávku na přenos internetu zadali celkem 3x b3z mého výslovného souhlasu. Podala jsem výpověď ze smlouvy s odůvodněním, přišla mi faktura na zaplacení smluvní pokuty. Jak to řešit dál?

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.1.2019 10:52, před 4 lety

Spotřebitelka ve stížnosti uvádí, že jí pracovníkem společnosti bylo sděleno, že v dané situace může vypovědět smlouvu bez sankce. V takovém případě jednání pracovníka společnost zavazuje ve smyslu § 430 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je tedy s podivem, že společnost nyní vyžaduje smluvní pokutu, nicméně neznáme veškeré okolnosti.

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby mohla reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
23.1.2019 18:07, před 4 lety

Dobrý den, paní Škodyová,

kvůli ochraně údajů nemám k dispozici informace ohledně reklamace, kterou jste s námi řešila. Pokud však nesouhlasíte s vyjádřením, které jste dostala, máte možnost reagovat stejným způsobem, jako jste poprvé uplatnila reklamaci. Případně můžete požádat o přezkoumání vedoucí pracovníky Reklamačního oddělení - podrobné informace k této možnosti najdete na https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/reklamace/reklamace-sluzeb/.

S přátelským pozdravem

Martina Bakerová
Péče o zákazníky

Reakce spotřebitele

Publikováno
24.1.2019 11:23, před 4 lety


Nikola Škodyová

Již se stalo a bylo mi odepsáno pořád to stejné dokola jak u Vás není žádná chyba a s dovětkem, že jste mi vystavili fakturu s penále a že se dalšími připomínkami již nebudete dál zabývat.

Člověk by z toho s prominutím zvracel. Vás by tady měli zakázat. Neskutečné co vše si v Čechách dovolujete. Nikde v zahraničí jsem takový přístup nezažila.

Reakce společnosti

Publikováno
24.1.2019 12:04, před 4 lety

Dobrý den, paní Škodyová,

pokud Vám vedoucí Reklamačního oddělení potvrdil vyjádření k Vaší reklamaci, jde o konečné stanovisko ze strany Vodafonu.

Přeji pěkný den.

Martina Bakerová
Péče o zákazníky

Uzavření stížnosti

Publikováno
24.1.2019 18:07, před 4 lety


Nikola Škodyová

Hodnocení:

Komentář: Vědomě okrádají lidi.