Společnost


Lidl Česká republika v.o.s.

Počet nahlášených stížností:240
Z toho za letošní rok:44
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

79%
21%
Toto skore je založeno na 59 stížnostech.

#31928Nedodaný návod

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 dny

Detail stížnosti

Publikováno
08.04.2019, před 3 měsíci

Marek Weber

Znění stížnosti

Dobrý den, od objednávky 1.3. Požaduji český návod k výrobku.... Badabulle Ohřívač kojeneckých lahví Easy Plus. Dle telefonátu ho nemají a prý se mi někdo ozve. Je to již dost dlouho aby se mi někdo ozval. Nereagují ani na můj dotaz v jejich formuláři. I Lidl snad musí dodat výrobek v kompletní výbavě.


Požadované řešení

Český návod


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.4.2019 15:06, před 3 měsíci

Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu v českém jazyce a aby byly srozumitelné. Této povinnosti se nemůže prodávající zprostit poukazem na skutečnost, že mu potřebné nebo správné informace neposkytl výrobce, dovozce nebo dodavatel. Tyto povinnosti se však nevztahují na případy, kdy se jedná o zřejmé nebo obecně známé skutečnosti.

Nebyl-li dodán český návod, bez kterého není možné zakoupený výrobek řádně používat, je vhodné uplatnit reklamaci. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě jeho podnikání. Pokud byla v kupní smlouvě uvedena pro vyřizování reklamací třetí osoba (například servis), může spotřebitel uplatnit reklamací také u této osoby.

Pokud společnost nepřijme reklamaci, dopouští se přestupku, za který jí může být udělena pokuta až do výše 3 000 000,- Kč. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila povinnost uloženou jí zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad.

Reakce společnosti

Publikováno
9.4.2019 13:24, před 3 měsíci

Dobrý den, pane Webere,
velmi nás mrzí, že jsme Vám doposud návod nezaslali a jak jsme již ověřili, stále tento návod není k dispozici. Již jsme žádost zaurgovali, nicméně pokud bez návodu není možné výrobek řádně využívat, doporučujeme jej reklamovat. Poštovné neplatíte a své peníze dostanete zpět na Váš účet.

Za komplikace spojené s naším e-shopem se velmi omlouváme.
S pozdravem
Lidl Česká republika


Marek Weber

Reakce spotřebitele

Publikováno
9.4.2019 13:35, před 3 měsíci

Jak si může společnost Lidl dovolit prodávat výrobek bez návodu?

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.4.2019 05:57, před 3 měsíci

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
10.4.2019 11:55, před 3 měsíci

Ještě jednou dobrý den, pane Webere,

jedná se samozřejmě o výjimečnou chybu a velice se Vám za ni omlouváme.

S pozdravem

Lidl Česká republika


Marek Weber

Reakce spotřebitele

Publikováno
10.4.2019 16:41, před 3 měsíci

No jelikož tento výrobek stále nabízíte na svých stránkách, tak by tady omluva asi nestačí. Za to si zákazník nic nekoupí.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.4.2019 15:33, před 3 měsíci

Vzhledem k tomu, že komunikace již nespěje k řešení individuálního problému spotřebitele, jsme nuceni stížnost uzavřít. Jestliže má spotřebitel důvodné podezření, že společnost neplní své zákonné povinnosti ohledně dodávání návodů, má možnost obrátit se na Českou obchodní inspekci (https://www.coi.cz/podatelna/).