Společnost


Vodafone Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:390
Z toho za letošní rok:32
Stále v řešení:18
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

58%
42%
Toto skore je založeno na 94 stížnostech.

#37087Vyúčtování ceny služby elektronických komunikací

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

13 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
19.11.2019, před 8 měsíci

Karel Firbach

Znění stížnosti

Dne 16.11.2019 jsem obdržel od vaší společnosti vyúčtování č. 722975379 za období 16.10.2019 - 15.11.2019. Výúčtování obsahuje neoprávněně položku za službu "internet bez kabelu na plno" za kterou je mi chybně účtována částka 458,12 Kč (bez DPH) nad rámec platné smlouvy. V rozpisu služeb žádná položka za službu internet bez kabelu není, tudíž nechápu, proč je ve vyúčtování. Dne 14.10.2019 jsem na vaší pobočce Eden prodloužil stávající smlouvu a chybou Vašeho zaměstnance, který nezrušil i přes mé výslovné upozornění tuto výše uvedenou službu ( i když na prodejně tvrdil, že služba je ukončena) a navíc, opět bez mého vědomí mi nastavil službu placeného digitálního obsahu za 69 Kč, která mi byla, opět po mém upozornění, již vrácena a kompenzována. Po následné kontrole v internetové samoobsluze jsem zjistil fakt, že tuto službu opravdu nezrušil a ihned jsem požadoval sjednání nápravy do dnešního dne - bezvýsledně. Z chování Vašeho zaměstnance tedy vyvozuji, že ponechání a nastavení služeb (digitální obsah a internet bez kabelui naplno), bylo z jeho strany úmyslem poškodit zákazníka.Tato osoba je naprosto nekompetentní k výkonu svého zaměstnání a požaduji vyvození odpovídacích opatření vůči jeho osobě. I přes mé opakované urgence, a to jak telefonické (přes vaši podporu *77), tak i několika naprosto zbytečnými návštěvami na výše uvedené pobočce nebyla do dnešního dne sjednána náprava. Pokud je tou nápravou myšlena SMS a následné opakované uzavření požadavku v samoobsluze od společnosti Vodafone a.s s tím, že ke dni 15.11.2019 bude služba ukončena a já, jako zákazník uhradím službu, kterou jsem si neobjednal a ani ji nechtěl, důrazně se proti takovému jednání ohrazuji. Na závěr si Vás dovolím upozornit na fakt, že pokud bude má podaná reklamace neoprávněně zamítnuta, podám podnět Českému telekomunikačnímu úřadu k dalšímu šetření, směřující k nápravě dané situace, případně budu celou věc řešit soudní cestou s následnou medializací celého případu.


Požadované řešení

Vrácení neoprávněně účtované částky na bankovní účet.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.11.2019 14:58, před 7 měsíci

Nesouhlasí-li spotřebitel s vyúčtováním služeb, měl by uplatnit reklamaci. Reklamaci na vyúčtování ceny je spotřebitel oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu. Společnost je povinna vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Doručení vyřízení reklamace musí být provedeno prokazatelným způsobem.

Podání reklamace nemá odkladný účinek vůči povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu, spotřebitel by tedy měl i přes podanou reklamaci zaplatit spornou částku a až následně se domáhat jejího vrácení. Pokud ale spotřebitel požádá Český telekomunikační úřad o odklad této povinnosti, může úřad v odůvodněných případech rozhodnout, že podání reklamace má odkladný účinek.

V případě, že společnost reklamaci vyúčtování zamítne, může se spotřebitel do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Reakce společnosti

Publikováno
2.12.2019 11:13, před 7 měsíci

Dobrý den, pane Firbachu,

kvůli ochraně údajů nemůžeme prostřednictvím stránek třetích stran řešit konkrétní záležitosti. Proto doporučuji, abyste podal reklamaci prostřednictvím online formuláře na https://www.vodafone.cz/pece/formular-reklamace/ nebo písemně poštou na adrese:
Vodafone Czech Republic, a. s.
Reklamační oddělení
náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5
Reklamační řád Vodafonu najdete na https://www.vodafone.cz/_sys_/FileStorage/download/1/955/reklamacni_sluzeb_el_komunikaci.pdf.

Přeji Vám pěkný den.

Martina Bakerová
Péče o zákazníky


Karel Firbach

Uzavření stížnosti

Publikováno
2.12.2019 11:16, před 7 měsíci

Hodnocení: