Společnost


Alza.cz a.s.

Počet nahlášených stížností:1012
Z toho za letošní rok:55
Stále v řešení:15
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

70%
30%
Toto skore je založeno na 187 stížnostech.

#37285Zamítnutí reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
25.11.2019, před 2 lety

Radka Rochlová

Znění stížnosti

V květnu letošního roku jsem si zakoupila u Alzy fitness náramek Xiaomi Amazfit Cor. V minulém týdnu vyklouzl pásek náramku z upnutí a již nešel vložit zpět. Při podrobném prohlédnutí jsem zjistila, že otvory, kde má být připojený plastoví kousek, na kterýs e pásek zasazuje, jsou naps¨rosto vydrolené a tím plastový kus vypadl. Při reklamaci mi bylo sděleno že to bude zamítnuto, z důvodu mechanického opotřebení. Na můj dotaz, zda má výrobek trvanlivost půl roku, když je určen na sporty jako je plavání a pod. mi pán odpověděl že jsem si jej měla sundávat a vydržel by déle. Reklamace proběhla v pátek 22.11.2019 po 15. hodině. Již15:08 mi přišel email, že reklamace je zamítnuta. Zajímalo by mne, jak je možné, takovéto rychlé zhodnocení. Nesouzhlasím s postupy této firmy a ráda byc se zeptala, jak můžu dále postupovat.


Produkt

prodikt: XI2900f51b


Požadované řešení

Výměna pásku, oprava nebo vrácení


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.11.2019 09:07, před 2 lety

Pokud bylo zboží reklamováno v prvních 6 měsících od jeho převzetí, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná už při koupi. V případě soudního sporu by musel prodávající prokázat, že věc v době převzetí vadná nebyla.

Pokud prodávající reklamaci zamítá, má povinnost zamítnutí reklamace řádně odůvodnit. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky, uvedené v předchozím odstavci, nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit (nejlépe odborným posudkem). Není-li zamítnutí reklamace řádně zdůvodněno a uplynula-li 30 denní lhůta pro vyřízení reklamace, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, neboť jeho reklamace nebyla vyřízena včas (dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele). Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Uplynulo-li od převzetí zboží více než 6 měsíců, musel by v případě soudního sporu spotřebitel prokázat, že zboží bylo vadné při převzetí. Pokud tedy bylo rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.12.2019 12:25, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.