Společnost


Alza.cz a.s.

Počet nahlášených stížností:678
Z toho za letošní rok:18
Stále v řešení:14
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

74%
26%
Toto skore je založeno na 93 stížnostech.

#38674Opakované zamietnutie reklamácie

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 10 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
11.01.2020, před měsícem

Richard Boldiš

Znění stížnosti

Dobrý deň,
dňa 4.10.2018 som zakúpil notebook značky HP a vyzdvihol ho na pobočke Praha 7 Holešovice.

Tento tovar som reklamoval dohromady 3x od zakúpenia (4.10.2018) (čísla reklamácií v neverejných detailoch) + 1x v autorizovanom servise, z toho jedna reklamácia bola nakoniec riešená výmenou celej matičnej dosky notebooku, pretože počítač nefungoval už vôbec.

Ostatné reklamácie boli zamietnuté, pretože chyba sa neprajavila v service. V dokumentoch som pokaždé poukazoval na to, že chyba nie je vždy viditelná na prvýkrát, ale prejaví sa až po chvíľe používania. Na celkovú nespokojnosť tovaru a to, že sa pravdepodobne jadná od výroby o vadný kus som poukazoval už v prvej reklamácii zo dňa
13.02.2019, čo bolo relatívne krátko po zakúpení.

Dňa 10.1.2020 som opätovne obdržal zamietnutie reklamácie a ihneď po odbalení tovaru sa chyba prejavila - notebook sa opakovane reštartoval a nechcel naskočiť operačný systém, nezobrazilo sa ani logo HP, resp. nenaskočil ani BIOS.

Podľa nasledovného článku dTest-u: https://www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna/detail/opakovane-zamitnuti-reklamace-z-duvodu-vada-se-neprojevila/1375

som tentokrát chybu zaznamenal na video záznam, ktorý som následne s podobnou správou zaslal e-mailom spoločnosti.

Podľa odporúčenia článku som spoločnosť upozornil na to, že požadujem vadu opraviť vrámci aktuálnej reklamácie podľa § 2172 zákona č. 89/2012 Sb., občianského zákonníka a že v prípade nesplnenia lehoty požadujem odstúpenie od zmluvy.

Dostal som odpoveď, ktorú mi niekoľkokrát povedali priamo na pobočke a to, že tovar musí byť reklamovaný 3x za tú istú chybu a nesmie byť zamietnutá.

Tovar bol reklamovaný 4x a z toho 3x za tú istú chybu. Akceptovanábola reklamácia iba 1x a to spomenutou výmenou.

Notebook bol v opravách dokopy skoro 4 mesiace a prípad mi spôsobil neakceptovateľné časové škody s vybavovaním.

V neverejných údajoch prikladám všetky potrebné informácie o objednávke a poruche tovaru.


Produkt

Názov: Herní notebook HP Pavilion Gaming 15-cx0017nc Shadow Black | Kód produktu: HPCN1015x2o


Požadované řešení

Odstúpenie od kúpnej zmluvy. V prípade, že to nebude možné, o úplnu výmenu tovaru, prípadne výmenu za tovar podobnej hodnoty (zo dňa zakúpenia).


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.1.2020 14:42, před měsícem

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Občanský zákoník stanoví, že pokud zboží nelze řádně používat v důsledku opakovaného výskytu vady po opravě nebo má-li zboží větší počet vad, pak má kupující právo na dodání nové věci bez vad, výměnu součásti věci, jakož i na odstoupení od kupní smlouvy.

O větší počet vad se jedná v případě, kdy se na zboží vyskytují alespoň tři vady současně, přičemž každá z nich musí bránit řádnému užívání věci, nebo pokud se na zboží postupně vyskytnou čtyři různé odstranitelné vady.

O opětovném vyskytnutí vady po opravě mluvíme tehdy, jestliže se na zboží objeví stejná vada, která byla v rámci uznané reklamace již dvakrát opravována. Při třetí reklamaci stejné vady lze tedy vznést nárok na odstoupení. Ale i v tomto případě se jedná o reklamační řízení a prodávající může oprávněnost reklamace posoudit, vyžaduje-li to povaha vady. Charakterem stejné vady se zabýval Nejvyšší soud v usnesení ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 33 Cdo 2979/2012. Dle citovaného rozhodnutí lze o stejné vadě hovořit za situace, kdy se vada projevuje stejně ve vlastnostech věci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.2.2020 22:27, před 2 dny

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.