Společnost


Lidl Česká republika v.o.s.

Počet nahlášených stížností:327
Z toho za letošní rok:56
Stále v řešení:24
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

82%
18%
Toto skore je založeno na 74 stížnostech.

#40422Poškrábané brýle

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 4 dny 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
13.03.2020, před 4 měsíci

Pavlína Vrubelová

Znění stížnosti

Koupila jsem si nové brýle a pro čištění brýlí jsem začala používat ubrousky na brýle z Lidlu. Po asi 2 týdnech jsem si všimla, že je mám brýle hodně poškrábané. Obrátila jsem se na Lidl s reklamací, ale na to mi odpověděli, že tento výrobek pravidelně testují a nikdy se tohle nestalo. Zkusila jsem tyto ubrousky použít na staré brýle a také je to poškrábalo po několika použitích.


Produkt

W5 Glasses wipes - ubrousky na brýle


Požadované řešení

Zaplacení nových skel


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.3.2020 11:47, před 4 měsíci

Za škodu způsobenou vadou výrobku odpovídá výrobce a s ním solidárně i dovozce a další dodavatelé, kteří uvedli vadný výrobek na trh za účelem jeho prodeje, a to bez ohledu na zavinění. Tato speciální odpovědnost však nastupuje až od určité výše škody. Škoda se tedy hradí jen v částce převyšující částku vypočtenou z 500 EUR kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou. K náhradě škody nižší než stanovený limit je povinen prodávající, který dodáním vadného výrobku kupujícímu (spotřebiteli) způsobil škodu tím, že porušil svoji povinnost plnit bez vad.

V případě sporu musí spotřebitel prokázat porušení zákona prodávajícím dodáním vadného výrobku, výši škody a skutečnost, že příčinou jejího vzniku je právě ono protiprávní jednání.

Škoda se hradí v penězích jen, pokud o to poškozený požádá. Jinak se nahrazuje uvedením do původního stavu (opravou). Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
17.3.2020 20:59, před 4 měsíci

Dobrý den, paní Vrubelová,

přiznáme se, že s podnětem na tento produkt se setkáváme poprvé. Jak Vás již informovali kolegové, ubrousky pravidelně testujeme. Proto bychom Vás chtěli požádat, abyste nám zaslala bližší informace na socialmedia@lidl.cz a připojila k emailu i prodejnu, kde jste zboží koupila, a číslo šarže výrobku.

Děkujeme a přejeme pokud možno pěkný večer. S pozdravem

Lidl Česká republika

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.4.2020 19:01, před 3 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.5.2020 20:49, před měsícem

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.