Společnost


Zásilkovna s.r.o.

Počet nahlášených stížností:89
Z toho za letošní rok:46
Stále v řešení:39
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#41432Neadekvátní požadavky potřebné k vyřízení reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

11 měsíců 3 dny

Detail stížnosti

Publikováno
16.04.2020, před 2 lety

Drahomir Dubina

Znění stížnosti

Dobrý den,
dne 3. března 2020 byl skrze společnost Zásilkovna odeslán standardně balík, který měla předat České poště (dále doručuje Česká pošta jako Balík do ruky koncovému zákazníkovi na dobírku).

Česká pošta zásilku ztratila, chybu/ztrátu uznala a plnění vůči Zásilkovně se nebrání. Zásilka byla pojištěna na hodnotu 4730 Kč (a zpravidla Česká pošta vyplácí odesílateli – v tomto případě se jedná o Zásilkovnu – celou částku, nekrácenou).

Zásilkovna si vyžádala fakturu, která byla vystavena zákazníkovi na částku 4730 Kč a po konzultaci s Českou poštou uznala nárok na náhradu škody.

Dále dle jejich VOP požaduje doložit i NÁKUPNÍ hodnotu všech produktů, které byly v zásilce obsaženy s tím, že plnění vůči mně bude jen do výše nákupní hodnoty zboží (nikoliv prodejní).

Ze strany zásilkovny mi nedokázali odpovědět, jakou částku jim má Česká pošta zaslat a proč případně částku krátí (nepošlou vše, co Česká pošta vrátila, případně neodečtou jen náklady spojené na zprostředkování jejich služeb dopravy zásilky mezi mnou a Českou poštou).


Produkt

Služba: ČR: Česká pošta – Doručení na adresu v ČR, Pojištění do sumy 20 000 Kč Zdarma v ceně služby


Požadované řešení

Vrácení celé částky, které bude společnosti Zásilkovna vyplacena od společnosti Česká pošta. Dle pojištění by se mělo jednat o 4730 Kč vč. DPH.

Případně tato částka může být krácena o služby zásilkovny (doprava zboží) a to maximálně v ceníkové výši.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.5.2020 15:59, před 2 lety

Dle ustanovení § 2944 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platí, že každý, kdo od jiného převzal věc, která má být předmětem jeho závazku, nahradí její poškození, ztrátu nebo zničení, neprokáže-li, že by ke škodě došlo i jinak.

Je-li společnost povinna k náhradě škody, pak se výše nahrazované škody bude řídit ustanovením § 2951 odst. 1 a ustanovením § 2969 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Při určení výše náhrady škody se vychází z obvyklé ceny, kterou má věc v době, kdy na ni vznikla škoda, resp. v řešené věci v době, kdy došlo k její ztrátě.

Byla-li zásilka pojištěna na určitou částku a tato částka je pojištěnému vyplacena, pak by pojištěný, který je v dalším smluvní vztahu, tentokráte s prvotním odesílatelem objednávky, měl tuto částku využít k náhradě škody.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešen sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.3.2021 16:14, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.