Společnost


Vodafone Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:455
Z toho za letošní rok:15
Stále v řešení:27
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

56%
44%
Toto skore je založeno na 104 stížnostech.

#45121Zrušení služby Wi-Free bez adekvátní náhrady

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

23 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
22.09.2020, před 6 měsíci

Jiří Kučera

Znění stížnosti

Společnost Vodafone ukončila poskytování služby Wi-Free, která byla součástí poskytování kabelového internetu společnosti UPC za 0 Kč. S dotazem na podrobnosti mi bylo sděleno, že tato služba byla pro společnost Vodafone konkurence a tak ji už nenabízí a jako náhradu za tuto zrušenou službu nabídla datovou SIM za 599 Kč měsíčně. Naneštěstí tato cena převyšuje i základní cenu samotného kabelového internetu a tak to nepovažuji za adekvátní náhradu, jelikož ke službě Wi-Free bylo možno připojit až 5 zařízení.
Všude v Evropě se služba Wi-Free rozšiřuje, ale tady v ČR došlo spojením společností UPC a Vodafone k jejímu úplnému zastavení.


Produkt

UPC Wi-Free


Požadované řešení

Pokud už tedy v rámci likvidace konkurence není možná náhrada služby Wi-Free za 0 Kč (neomezený internet dostupný takřka všude po evropě), rád bych využil nějakou CENOVĚ PŘIJATELNOU náhradu. V současné době platím za poskytování kabelového internetu 358 Kč, včetně pronájmu kabelového modemu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.10.2020 14:53, před 5 měsíci

Pokud bylo mezi stranami ujednáno, že jednou z povinností společnosti je poskytování služby Wi-Free za 0,- Kč, je společnost povinna tyto své závazky splnit. Mezi společnostmi Vodafone Czech Republic a.s. a UPC Česká republika, s.r.o. došlo během roku 2020 k fúzi a společnost Vodafone Czech Republic a.s. přebrala stávající klienty UPC Česká republika, s.r.o.

Domníváme se, že v řešené věci mohlo dojít k tzv. jednostranné změně smluvních podmínek. Pokud totiž nějaká součást služby dříve byla spotřebiteli poskytována a najednou tomu tak není, nasvědčuje vše tomu, že opravdu došlo k jednostranné změně smluvních podmínek. Ta je ve smluvním právu s odkazem na princip pacta sunt servanda v zásadě nepřípustná, nicméně existuje výjimka, kterou je právě jednostranná změna v oblasti telekomunikací.

Dle § 63 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, platí, že spotřebitel musí být o změně smluvních podmínek řádně a včas informován, a pro případ, kdy by se změnou nesouhlasil, mu musí být umožněno závazek bez jakéhokoliv poplatku ukončit. O právu na ukončení závazku ho musí společnost řádně poučit.

Pokud společnost spotřebitele řádně a včas neinformovala o jednostranné změně a o jeho právu ukončit závazek, nebude-li změnu akceptovat, tato změna není vůči spotřebiteli účinná a jeho závazek trvá za nezměněných podmínek.

Nedodržela-li společnost zákonem přikázaný postup, je vhodné uplatnit reklamaci. Společnost je povinna vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Doručení vyřízení reklamace musí být provedeno prokazatelným způsobem.

V případě, že společnost reklamaci zamítne nebo uplyne lhůta pro její vyřízení, může se spotřebitel do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace (nebo uplynutí lhůty pro její vyřízení) obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Reakce společnosti

Publikováno
15.10.2020 09:04, před 5 měsíci

Dobrý den, pane Kučero,

UPC Wi-Free jsme zrušili kvůli končící technické podpoře této služby, zároveň jde o službu, která byla vázána na předchozího majitele UPC, proto jsme ji dál nemohli poskytovat. Všechny zákazníky jsme o změně informovali několik měsíců dopředu. Chápeme, že tato služba měla své příznivce, které vypnutí nepotěšilo, přesto věříme, že i nadále má náš kabelový internet co nabídnout. Všichni zákazníci, kteří mají u Vodafonu pevný internet (tedy včetně kabelového UPC internetu), mohou například získat mobilní tarif Vodafone Neomezený s neomezeným voláním, SMS i připojením na internet za 799 Kč měsíčně, při využití 3 a více SIM karet dokonce za 599 Kč měsíčně. Věříme, že to může být zajímavá alternativa.

Přeji Vám pěkný den.

Martina Bakerová
Péče o zákazníky


Jiří Kučera

Uzavření stížnosti

Publikováno
15.10.2020 10:10, před 5 měsíci

Hodnocení:

Komentář: O službu za 799 Kč jako náhradu služby za 0 Kč opravdu nemám zájem, když nyní platím 358 Kč.