Společnost


Alza.cz a.s.

Počet nahlášených stížností:748
Z toho za letošní rok:88
Stále v řešení:9
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 100 stížnostech.

#45346Reklamace-vrácení peněz

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

4 dny 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
02.10.2020, před 21 dny

Julija Dřevová

Znění stížnosti

Dobrý den,
hledám v zákoně o spotř. a dalších ale bohužel nemohu dohledat info ohledně reklamace/odstoupení od smlouvy, jak postupovat dále v našem případě..
27.9 manžel zakoupil na e-shopu Alzy čističku ETA (včetně pojištění prodl. záruky - placena byla hotově), vyzvedl ji na prodejně Alzy Pha 7, po rozbalení ale zjistil, že nefunguje, ihned se rozjel zpět na prodejnu a vrátil s tím, že požaduje vrácení peněz. Do dneška reklamace nebo-li odstoupení od smlouvy neproběhlo. Neustále slibuji, že se ozvou a vyřídí do 48h (volali jsme 29.9), 1.10 nám slíbili, že zavolají za hodinu, dnes to samé..já už opravdu nevím, co s tím. Chtěli jsme pomoct dceři aby se jí lépe dýchalo ( má potíže a je pořád nemocná) a pořídili jsme čističku, která je nefunkční a člověk na to ještě doplácí. Jsem už otrávená z chování Alzy.

Předem děkuji za radu
S pozdravem
Julija


Produkt

Číslo daň.dokladu 2206915414, ETA Nubela 2569


Požadované řešení

Požaduji vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.10.2020 13:52, před 16 dny

Uplatnění práv z vadného plnění (též termín reklamace) a odstoupení od smlouvy, která byla uzavřena na dálku, bez udání důvodu ve 14 denní lhůtě jsou dva rozdílné instituty, které vyvolávají rozdílné právní následky. Prvně jmenovaný je upraven zejm. v § 2158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obč. zákoník), druhý jmenovaný je upraven zejm. v § 1829 a násl. obč. zákoníku.

Z obsahu stížnosti je patrné, že spotřebitel věc zakoupenou distančním způsobem vrátil. Není však zřejmé, zda při vracení zboží uvedl, že se jedná o reklamaci (a např. sepsal se společností reklamační protokol), nebo zda zboží vrátil v režimu § 1829 obč. zákoníku, tedy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V závislosti na tom se pak liší lhůty, ve kterých je společnost povinna konat, a také způsob, kterým je společnost povinna konat.

Jde-li o reklamaci, platí, že kupující může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Prodávající má dle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se prodávající se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě. Tato lhůta se dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 33 Cdo 3228/2009 ze dne 27. 7. 2011 vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace. Pokud prodávající nevyřídí reklamaci ve stanovené době (30 dnů nebo individuálně sjednaná doba), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Prodávající má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku.

Jde-li o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku bez uvedení důvodu ve 14 denní lhůtě, platí, že při koupi zboží na dálku má spotřebitel dle ustanovení § 1829 odst. 1 písm. a) obč. zákoníku, 14 dnů od převzetí zboží nárok na to, aby u prodávajícího uplatnil možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů.

V návaznosti na to má prodávající povinnost spotřebiteli dle ustanovení § 1832 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vrátit do 14 dnů od tohoto odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zákon připouští pozdržení platby jedině v případě, že spotřebitel ještě nevrátil zboží nebo neprokázal jeho odeslání. Pokud taková skutečnost nenastala, není důvod k pozdržení vrácení peněžních prostředků spotřebiteli. Spotřebiteli doporučujeme, aby si doklady prokazující odstoupení i odeslání zboží uschoval.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
7.10.2020 14:11, před 16 dny

Dobrý den,

velice se omlouvám za nepříjemnosti. Vzhledem k tomu, že reklamace byla přijatá na reklamaci samoobslužným kioskem, může vyřízení trvat trochu déle, za což se upřímně omlouvám. Mohu Vás ujistit, že jsme Vám tím vyřízení nechtěli jakkoliv úmyslně znepříjemnit. Již eviduji, že s Vámi komunikoval kolega a jsem si jistá, že Vám poskytl veškeré informace o vyřízení reklamace. Také eviduji vystavený dobropis s vrácení peněz.
Pevně věřím, že je tímto vše v pořádku.

Přeji hezký den,
Andrea, péče o zákazníky


Julija Dřevová

Uzavření stížnosti

Publikováno
7.10.2020 14:31, před 16 dny

Hodnocení:

Komentář: Znovu jsem se rozjela do Alzy(další náklady, které byly s tím spojené a nikdo z Alzy neproplatí), znovu jsem urgovala, peníze byly nedávno vráceny. Produkt byl zakoupen raději o konkurence.
Možná stížnost na tomto webu dTestu je vidět a proto si spol. pospíšila a nebo mého urgování měli tak akorát dost, nevím.