Společnost


Vodafone Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:580
Z toho za letošní rok:61
Stále v řešení:22
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

55%
45%
Toto skore je založeno na 132 stížnostech.

#46082Ne vyřešené situce

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 29 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.11.2020, před rokem

Lubomír Habala

Znění stížnosti

V březnu jsem po pár dnech odevzdal internet do zásuvky (byl mě poslán nefunkční) a odhlásil přes operátora. Byl mě udělán pevný internet... Do dnes mě na modem do zásuvky chodí vyúčtování a nedá se stím nic dělat(údajně). Dále služby jako televize a napojení na další přístroje (telefon, tablet), mě nejdou připojit... A mohl bych pokračovat... Dovolat se operátorům je dost těžké a stejně potom nepomůžou... Mám přinejmenším smíšené pocity


Požadované řešení

Byl bych rád, abych za to co platím měl adekvátní služby


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.12.2020 09:41, před rokem

K účtovaní služby, kterou již spotřebitel nevyužívá, je možné uvést, že podnikatel je oprávněn požadovat po spotřebiteli zaplacení určité peněžité částky pouze tehdy, pokud poskytuje spotřebiteli odpovídající zboží nebo službu jako protiplnění. Není-li tomu tak, nemůže si podnikatel účtovat placení služby, kterou již několik měsíců neposkytuje. Mohlo by se jednat o tzv. bezdůvodné obohacení.

K nefungujícím službám je možné uvést, že nebylo-li možné službu využít ve sjednané kvalitě nebo ji bylo možné využít jen částečně, kvůli závadě na straně společnosti, je společnost povinna zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě se zákazníkem zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem.

Spotřebitel by měl v souladu s § 64 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích službu u společnosti reklamovat a žádat nápravu (požadovat přiměřené snížení ceny nebo zajištění služby náhradním způsobem). Způsob uplatnění reklamace za poskytnuté služby, včetně údajů o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit, je povinnou součástí smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností.

V případě, že společnost reklamaci zamítne nebo uplyne lhůta pro její vyřízení, může se spotřebitel do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace (nebo uplynutí lhůty pro její vyřízení) obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Reakce společnosti

Publikováno
8.12.2020 14:42, před rokem

Dobrý den, pane Habalo,
omlouváme se, pokud došlo ke komplikacím. Rádi se na tuto záležitost s Vámi podíváme. Prosím napište nám přímo prostřednictvím online formuláře https://www.vodafone.cz/pece/formular-reklamace/. Děkujeme. Lenka Pilná, Péče o zákazníky

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.1.2021 23:21, před rokem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.2.2021 22:26, před rokem

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.