Společnost


Alza.cz a.s.

Počet nahlášených stížností:802
Z toho za letošní rok:8
Stále v řešení:26
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

72%
28%
Toto skore je založeno na 117 stížnostech.

#47081Vadný hlasitý reproduktor u mobilního telefonu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

26 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.12.2020, před měsícem

Marian Pospíšil

Znění stížnosti

Zakoupil jsem mobil Doogee s95 Pro v ceně cca 9500 kč zhruba v září 2020. Po cca 2 měsících přestal fungovat hlasitý reproduktor. Zaslal jsem jej na reklamaci. Ta mně byla zamítnuta s tím, že došlo ke znečištění reproduktoru a mechanickému poškození. Telefon má však krytí IP68, tzn mimo jiné má být odolný vůči vniknutí prachu (a větších nečistot). K mechanickému poškození z mojí strany nedošlo. Telefon má být nárazuvzdorný. K žádnému pádu nedošlo. Na telefonu nejsou žádné oděrky, které by o tom svědčily. Je jako nový, pouze mu nefunguje hlasvní reproduktor.
Na webu prodejce u tohoto výrobku jsou v recenzích uvedeny totožné problémy, s taktéž zamítnutými reklamacemi.
Tzn jsem u prodejce podal námitku vůči zamítnutí reklamace. Od té doby se mnou nekomunikuje.


Produkt

Doogee s95 Pro


Požadované řešení

Bezplatná výměna reproduktoru.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.12.2020 10:44, před měsícem

Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se dle ustanovení § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za to, že věc byla vadná již při převzetí. Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (k tomu shodně Krajský soud v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005 nebo Městský soud v Praze sp. zn. 11 Co 438/2001). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
19.12.2020 18:13, před měsícem

Dobrý den, děkuji za Vaši zprávu. V tomto případě spotřebitel neuvedl žádný referenční údaj, podle kterého bych mohl situaci dohledat a dále řešit. Prosím tedy o zaslání čísla objednávky, faktury či reklamace, abych mohl poskytnout adekvátní informace. Děkuji za pochopení, Martin, péče o zákazníky

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.12.2020 22:40, před 24 dny

Stížnost přeřazujeme na spotřebitele, aby měl možnost požadovaný údaj doplnit. Pravděpodobně se tím má na mysli číslo reklamace, resp. reklamačního protokolu či obdobný údaj, dle kterého může společnost tuto stížnost spárovat se zamítnutou reklamací, kterou spotřebitel rozporuje.


Marian Pospíšil

Reakce spotřebitele

Publikováno
31.12.2020 16:52, před 23 dny

Zasílám ofocený list s vyjádřením ze servisu. Veškeré potřebné údaje jsou tam.
Děkuji.
Pospíšil

Reakce společnosti

Publikováno
11.1.2021 16:12, před 12 dny

Dobrý den,

děkuji za zaslání. V tomto případě servisní protokol jako takový potvrzuje, že se jedná o závadu, kterou nejde řešit v rámci záruky. Nemáme důvod stanovisko autorizovaného servisu zpochybňovat. Pokud má zákazník zájem, může oslovit soudního znalce v oboru, nicméně vzhledem k povaze vady se obávám, že tento situaci posoudí stejně. Za zamítnutím reklamace si stojíme.

Děkuji za pochopení, Martin, péče o zákazníky

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.1.2021 10:29, před 11 dny

Vzhledem k vyjádření společnosti nám nezbývá než stížnost uzavřít, jelikož věc nelze vyřešit smírnou cestou prostřednictvím této služby. Spotřebitel může pokračovat v řešení situace postupem doporučeným v našem úvodním vyjádření.