Společnost


Vodafone Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:474
Z toho za letošní rok:34
Stále v řešení:22
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

57%
43%
Toto skore je založeno na 107 stížnostech.

#47813Logi Call nás vydírá inkasním inspektorem za platbu pro Vodafone Czech Republic

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 měsíce 9 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
19.01.2021, před 4 měsíci

Antonín Wachtel

Znění stížnosti

Požadují platbu 10283,32 Kč na účet 3983815/0300 na VS 50450991 za dluh vůči Vodafone Czech Republic, nám. junkových 2808/2, 155 00 Praha 5.
Platbu jsem uhradil z účtu 191528659/0300 dne 18.1.2021.
Žádám Vás o předpis, na jehož základě je platba vystavena, v opačném případě o vrácení finančních prostředků.
Zpráva byla zaslána můj firemní telefon +420 601127854, ale neumím zhodnotit, zda to je na firmu Can-Eco Group Cz, s.r.o., IČ 04540158 nebo na fyzickou osobu Lukáš Wachtel.

Využívám operátora O2.
Děkuji a jsem s pozdravem
Lukáš Wachtel


Produkt

Není patrno, zda je to poplatek za fyzickou osobu nebo firmu a její oprávnění.


Požadované řešení

Požaduji doložit předpis platby nebo ji vrátit.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.2.2021 13:14, před 3 měsíci

Žádá-li společnost zaplacení údajné dlužné částky, musí také prokázat, že k tomu má právní důvod. Pokud si je spotřebitel jistý tím, že nemá vůči společnosti žádný dluh, patrně nebude možné tento právní důvod prokázat a pohledávku vymáhat. Před vyplacením jakékoli částky třetí osobě (jiné společnosti) má pochopitelně spotřebitel nárok na to, aby byl seznámen s právně relevantním důvodem, pro který od něj společnost vyžaduje peněžité plnění.

Pokud by právní důvod opravdu neexistoval, došlo by k tzv. bezdůvodnému obohacení ve smyslu § 2991 občanského zákoníku. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Nepovažuje-li spotřebitel obdržené vyúčtování za správné, může ho reklamovat. V případě, že společnost reklamaci vyúčtování zamítne, může se spotřebitel do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Reakce společnosti

Publikováno
23.2.2021 07:22, před 3 měsíci

Dobrý den, pane Wachtle, rádi se na tuto záležitost s Vámi podíváme. Napište nám prosím na poradime@vodafone.com. V e-mailu uveďte číslo Vaší smlouvy (variabilní symbol z Vyúčtování) a popište situaci. Děkuji za pochopení. Přeji Vám pěkný den. Lenka Pilná Péče o zákazníky

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.3.2021 11:25, před měsícem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Antonín Wachtel

Reakce spotřebitele

Publikováno
25.3.2021 14:15, před měsícem

Byl nám předán kontakt, kde jsme zjistili, co to bylo. Že to byl poplatek z UPC, které společnost Vodafone zakoupila.
Věc je tímto vysvětlením vyřešena
S poděkováním
L. Wachtel

Reakce společnosti

Publikováno
30.3.2021 17:44, před měsícem

Dobrý den, pane Wachtle, jsem ráda, že se vše vyjasnilo. Přeji hezký den . Lenka Pilná Péče o zákazníky