Společnost


Alza.cz a.s.

Počet nahlášených stížností:854
Z toho za letošní rok:60
Stále v řešení:22
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

72%
28%
Toto skore je založeno na 139 stížnostech.

#49531Reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

13 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.03.2021, před 23 dny

Karel Ambrůžek

Znění stížnosti

Koupil jsem si v Alze odsavačku na mléko a nechali jsme si ji poslat ještě ten den ale odsavacka nefungovala potřebovali jsme ji ihned...tak jsme si koupili na rychlo v jiné prodejně... Alza nam nemohla vratit penize do 14 dnů bez udání důvodu protože byla nefunkční tak jsme ji dal na reklamaci... alza reklamaci uzavřela s řešením vymění zboží i když jsem dal požadavek na vrácení peněz protoze uz odsávačka mám novou a funkční když jsem řešil telefonicky bylo mi řečeno ze jsem ji měl vrátit do 14 dnů...


Produkt

BABY79 Odsávačka mléka BabyOno Odsávačka elektrická Natural Nursing


Požadované řešení

Prosím o vrácení peněz!!!


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.3.2021 09:33, před 16 dny

Při koupi zboží na dálku má spotřebitel dle § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 14 dnů od převzetí zboží nárok na to, aby u prodávajícího uplatnil možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů. Podnikatel by mu v tomto neměl bránit ani ho odkazovat na jiný postup, neboť by tím v konečném důsledku mohl způsobit škodu ve smyslu § 2950 občanského zákoníku. Navíc platí, že odstoupení od smlouvy je jednostranné právní jednání. K jeho účinnosti se tak nevyžaduje akceptace ani svolení společnosti.

V návaznosti na odstoupení má prodávající povinnost mu dle § 1832 odst. 1 občanského zákoníku vrátit do 14 dnů od tohoto odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zákon připouští pozdržení platby jedině v případě, že spotřebitel ještě nevrátil zboží nebo neprokázal jeho odeslání. Pokud taková skutečnost nenastala, není důvod k pozdržení vrácení peněžních prostředků spotřebiteli. Spotřebiteli doporučujeme, aby si doklady prokazující odstoupení i odeslání zboží uschoval.

Spotřebitel při odstoupení od smlouvy odpovídá dle § 1833 občanského zákoníku prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Tento neurčitý pojem ("nakládání jinak, než je nutné s ohledem na povahu a vlastnosti zboží") je nutné vykládat euro konformním způsobem. Prodávající je tedy dle našeho názoru oprávněn snížit poměrně cenu zboží tehdy, nakládal-li s ním spotřebitel jinak, než jak by s ním mohl nakládat v kamenné provozovně (k tomu blíže viz bod 47 preambule ke směrnici 2011/83/EU, dostupná z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=EN). Pokud spotřebitel se zbožím nakládal v souladu s výše uvedeným a zboží bylo od počátku vadné, mohl ho spotřebitel vrátit za pomoci výše rozebraného odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí.

Obecně doporučujeme spotřebitelům postup, který proběhl zde - tzn. vadné zboží primárně reklamovat, neboť tím spotřebitel sníží riziko, že ho prodejce obviní z poškození zboží a že mu strhne část peněz z vracené částky dle § 1833 občanského zákoníku. Nicméně pokud spotřebitel toto riziko podstoupí a vadné zboží vrací ve 14denní lhůtě (tzn. odstoupí od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu), nemůže mu prodejce oznámit, že to není možné a že je možná pouze reklamace. V rámci samotné reklamace pak společnost postupovala správně, protože nárok na odstoupení od smlouvy v rámci reklamace je až třetí v pořadí, předchází mu způsob reklamace opravou nebo dodáním nové věci (§ 2169 občanského zákoníku).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
26.3.2021 18:50, před 15 dny

Dobrý den,


děkujeme za posouzení. V tomto případě byl zákazníkovi vystaven dobropis a tento již proplacen, kdy finanční prostředky by měly být připsány do tří pracovních dnů. O této skutečnosti je zákazník informován a vše by v tuto chvíli mělo být tedy v pořádku.

Děkuji, Dita, péče o zákazníky

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.3.2021 17:55, před 13 dny

Děkujeme společnosti za součinnost a stížnost tímto přeřazujeme na spotřebitele, aby mohl výše uvedené stanovisko společnosti potvrdit a stížnost případně uzavřít.


Karel Ambrůžek

Reakce spotřebitele

Publikováno
28.3.2021 19:55, před 13 dny

Ano skutečně peníze už mám na účtu dekuji..

Reakce společnosti

Publikováno
31.3.2021 18:35, před 10 dny

Dobrý den,

děkuji za vyjádření.

V tomto případě bylo spotřebitelem potvrzeno naše tvrzení a myslím, že tedy můžeme tuto stížnost uzavřít.

Předem děkuji, Martin, péče o zákazníky

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.4.2021 08:10, před 10 dny

Na základě vyjádření smluvních stran stížnost uzavíráme s dosažením dohody.